1. Nastavenie prepojenie konektora

1.1. Zlý názov projektu

Zadávate názov projektu založeného v UPgates. Možno tiež zistiť z URL adresy ( nazov-projektu . Upgates.com časť nezadávate ) alebo priamo v Nastavenie / Import/Export / Pohoda oddiel Inštalácia.

1.2. Zlý názov databázy účtovnej jednotky

Zadaním zlého názvu môže dôjsť k nefunkčnosti sťahovanie objednávok. Väčšinou sa táto chyba vyskytuje pri preklenutie účtovného obdobia.

1.3. Zlé IČ účtovnej jednotky

IČ sa musí zhodovať s vyplneným IČ v administrácii projektu pod Nastavenie / Systémové / Prevádzkovateľ.

2. Aktualizácia Pohody

2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pre aktualizáciu programu

Ak po manuálnom zapnutí čaká aktualizácie Pohody, je treba ju vykonať, bez vykonanej aktualizácie Connector nebude fungovať.

2.2. Pohoda je už aktualizovaná, ale Connector stále nefunguje

Po aktualizácii Pohody je nutné vykonať reštart PC / Serveru podľa typu Pohody.

3. Verzia Konektora

Skontrolujte si či máte aktuálnu verziu konektora. Verziu konektora vidíte v hlavičke spusteného programu a táto verzia musí sedieť s administráciou. V administrácii nájdete verzii pod Nastavenie / Import/Export / Pohoda oddiel Inštalácia

Konektor sa iba preinštaluje, nie je nutné vykonávať znovu nastavenia. Konektor musí byť v priebehu preinštalovania vypnutý.

4. Nenaimportovaly sa produkty z Pohody do e-shopu

4.1. Produkty nemajú povolený príznak "Internet"

V Pohode musíte mať na záložke Internet produkty povolenej pre internetový predaj. Neoznačené produkty sa nebudú z Pohody prenášať do e-shopu.

4.2. Nenaimportovaly sa vám obrázky alebo súbory

Skontrolujte si cestu k dokumentom firmy. Cestu nájdete v Pohode pod Nastavenie / Globálne nastavenie a v ľavom stĺpci Dokumenty.

1) Musíte mať zaškrtnuté používať zložku dokumentov firmy
2) Cesta musí byť úplná vrátane názvu firmy

Správne:

napr. C: \ Users \ pohoda_data \ Dokumenty \ Novák

Zle:

C: \ Users \ pohoda_data \ dokumenty \ cesta k dokumentom je neúplná, neobsahuje totiž firmu

3) Zložka dokumentov firmy musí byť na lokálnom úložisku s Pohodu, nesmie sa jednať o sieťový disk.

4.3. Nenaimportovaly sa mi ceny do e-shopu z Pohody

Ceny z Pohody sa párujú na základe názvov cenníkov. Cenník v Pohode sa musí zhodovať s názvom cenníku v e-shope. Cenníky nájdete v administrácii pod Nastavenie / Produkty / cenníky.

5. Objednávky

5.1. Nepárují sa mi výrobky odoslané v objednávke s tými v Pohode

Objednávka z e-shopu sa prenesie do Pohody, ale jej produkty sa nespárujete s tými, ktoré máte v databáze Pohody? V podstate sa položky objednávky prenesú ako textové? Párovanie produktov v objednávke prebieha na základe kódu produktu.

5.2. Chcem prenášať iba objednávky do Pohody

Ak chcete importovať z e-shopu do Pohody iba objednávky a produto nie, v sekcii Import produktov / Konfigurácia nastavte všetky dátové polia na nespracovávať </strong >.

6. Zaslanie ladiacich informácií konektora na technickú podporu

Ak vám žiadna z vyššie uvedených možností nepomohla a prenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladiace informácie a pošlite ich na technickú podporu podpora@upgates.cz. Ak je súbor väčší ako 15MB môžete využiť online úložiska https://www.uschovna.cz/

6.1. Kde vygenerovať ladiace informácie?

Ladiace informácie možno vygenerovať v konektore vo vami vytvorenom prepojenie pod tlačidlom Nastavenie.

7. Exportovanie všetkých dát z Pohody

Pohoda novo posiela len zmeny u už importovaných produktov. V prípade problému typu neaktualizace produktov, nezakládání nových produktov alebo nesprávna aktivácia / deaktivácia produktov ai. Vyexportujte prosím všetky produkty do e-shopu pomocou voľby v konektore.

Diskusia