Pokladňa

Modul Pokladňa ponúka prepojenie online e-shopu s kamennou predajňou. Ide o prirodzený krok pre úspešne sa rozširujúce podniky alebo už zabehnuté firmy. Vďaka pokladni je možné zjednodušiť proces vytvorenia objednávky v administrácii pomocou tabletu, telefónu alebo v bežnom počítači.

V administrácii zvolíte sekciu Pokladňa a zákazníkov pohodlne obslúžite. So zákazníkom vytvárate prakticky rovnakú objednávku ako ste zvyknutí v administrácii objednávok, len v zjednodušenom prostredí, ktoré je kompatibilné s čítačkou čiarových kódov a generuje automaticky účtenky.

Prečo používať pokladňu?

 • Nahrádza registračnú pokladňu pre EET.
 • Vytvára a eviduje daňové doklady.
 • Okamžite eviduje zmeny stavu na sklade.
 • Vhodné pre použitie na telefóne alebo tablete či bežnom počítači.
 • Podporuje čítačky čiarových kódov pre rýchle blokovanie produktov.
 • Eviduje štatistiky a finančné prehľady.
 • Využíva údaje eshopu ako sú zoznamy zákazníkov, zľavy, doklady atď.

Modul pokladňa neumožňuje napojenie na slovenskú finančnú správu systémom eKasa ani komunikáciu s platobnými terminálmi.

Objednanie cez pokladňu

Nasledujúcim spôsobom môžete vytvárať objednávky cez rozhranie pokladne.

Postup v administrácii

  1. V menu administrácie zvoľte sekciu Pokladňa.
  2. Pod tlačidlom Rozšírené nájdete východiskové nastavenie pokladne, ktoré môžete pre daný obchodný prípad upraviť. Viac o východiskovom nastavení pokladne v nápovede tu.

Pozor! Toto nastavenie sa vzťahuje iba na nové objednávky, ktoré cez pokladňu vytvoríte.

 1. Pridajte produkty tak, že ich vyhľadáte v databáze e-shopu (záložka Hľadať). Položky môžete do pokladne pridať nielen vpísaním názvu alebo kódu produktu, ale tiež pomocou čítačky čiarových kódov. Pridá sa EAN kód, podľa ktorého bude produkt vyhľadaný.
 2. Ďalšou možnosťou pridania produktu do pokladne je pomocou zoznamu vybraných produktov (záložka Vybrané). Viac tu.
 3. Alebo pridáte vlastný produkt (záložka Vlastné). Viac tu.
 4. Navyše umožňuje pokladňa pridať k objednávke zľavu (záložka Zľava).
 5. Pomocou ikonky nastavte variant produktu (pokiaľ pri ňom nejaký existuje).
 6. Pomocou ikonky pridajte produkt do košíka.
 7. Do objednávky môžete pridať Zákazníka.
  • Vybrať zákazníka - vyhľadáte v databáze e-shopu už založeného zákazníka (Zákazníci / Zoznam zákazníkov).
  • Vytvoriť nového zákazníka - vyplníte údaje o zákazníkovi. Nový zákazník sa pridá tiež do databázy e-shopu.
 1. Po pridaní aspoň jedného produktu do košíka sa vpravo dole na obrazovke objaví tlačidlo Platba.
 2. Po nabehnutí myšou na tlačidlo sa objavia dve možnosti platby.
  • V hotovosti - Prejdete na stránku s číselníkom, kde zadáte sumu (je možné použiť numerické klávesy na klávesnici), ktorú prijímate od zákazníka. Zobrazí sa hodnota pre sumu na vrátenie.
  • Kartou - Je potrebné mať k dispozícii vlastný platobný terminál, cez ktorý dôjde k zaplateniu objednávky. 
 3. Kliknite na tlačidlo Zaplatiť vpravo dole na obrazovke.
 4. Prepočíta sa hotovosť v pokladni (pridá sa zaplatená suma).
 5. Vygenerujú sa dokumenty, ktoré sú označené v nastavení pokladne (napr. účtenka). Viac tu.
 6. Kliknite na tlačidlo Nová platba pre reštart celého procesu.

Vybrané produkty

Pre rýchlejšie pridávanie produktov do objednávky máte možnosť definovať najčastejšie používané položky a tie zobrazovať v záložke Vybrané. Počas nákupu stačí na záložku kliknúť a ponuka je ihneď k dispozícii. Obvykle sú tu nastavené tie najčastejšie predávané a opakujúce sa položky. 

Pridanie položky do vybraných

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Pokladňa.
 2. Zvoľte pokladňu, ktorú chcete spravovať.
 3. Prejdite do oddielu Vybrané produkty.
 4. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 5. Vyhľadajte požadované produkty v databáze e-shopu.
 6. Kliknite na tlačidlo Pridať na riadku produktu.
 7. Uložte zmeny.

Vlastný produkt

Pokiaľ potrebujete pridať produkt alebo službu, ktorá nie je v bežnej ponuke, môžete to urobiť pomocou Vlastného produktu. Informácie vyplníte do formulárových polí. Tie sa následne zobrazia na vygenerovanom dokumente (napr. účtenke).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Pokladňa.
 2. Kliknite na záložku Vlastné.
 3. Zadajte požadované údaje o položke.
 4. Kliknutím na tlačidlo  pridajte vlastný produkt do košíka.

Zaplatenie objednávky v pokladni

V pokladni je možné načítať tiež objednávky vytvorené na e-shope alebo v administrácii objednávok a priamo ich zaplatiť.

Postup v administrácii - modul Pokladňa

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Pokladňa.
 2. Kliknite na tlačidlo Načítať objednávku.
 3. Do poľa zadajte číslo objednávky. Systém vyhľadá danú objednávku a zobrazí ju v otváracom menu vrátane mena zákazníka.
 4. Kliknite na riadok s vyhľadanou objednávkou.
 5. Podľa zadaného typu platby pri objednávke sa zobrazí jedna z možností:
  • Kartou na pokladni: Zobrazí sa suma na zaplatenie a súhrn objednávky.
  • V hotovosti na pokladni: Zobrazí sa suma na zaplatenie, súhrn objednávky a číselník pre zadanie sumy prijatej od zákazníka.
  • Iný alebo žiadny typ platby: Je potrebné zmeniť typ platby na kartou alebo v hotovosti na pokladni nabehnutím na spodné tlačidlo v pokladni Platba (zobrazí sa výber z týchto dvoch možností).
 6. Prípadne sa môžete prekliknúť späť do detailu načítanej objednávky pomocou tlačidla Upraviť objednávku.
 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť platbu.
 8. Nasledujúca stránka zobrazuje prehľad už vytvorených dokumentov k danej objednávke. Tieto dokumenty je možné si otvoriť pre kontrolu a prípadnú tlač.
  Tlačidlom Upraviť objednávku sa presuniete na detail tejto objednávky.

Postup v administrácii - detail Objednávky

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Objednávky.
 2. Otvorte si konkrétnu objednávku.
 3. V hornom menu kliknite na tlačidlo Pokladňa. Budete presmerovaní do sekcie Pokladňa, kde pokračujte podľa postupu vyššie od bodu 5.
 4. Pokiaľ už bola objednávka zaplatená predtým, potom nie je tlačidlo Pokladňa aktívne.

Vytvorenie novej pokladne

Vo východiskovom stave máte už prednastavenú pokladňu s príznačným názvom Pokladňa. Pokiaľ chcete pridať novú, napr. pre určitých predajcov alebo menu, máte nasledujúci postup:

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Pokladňa.
 2. Prejdite do oddielu Zoznam pokladní.
 3. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 4. V detaile vyplňte požadované údaje.
 5. Vykonané zmeny Uložte

Nastavenie pokladne

Každá pokladňa má svoje nastavenie. Umožňuje funkcie ako aplikovanie cien podľa cenníkov pre registrovaných zákazníkov, generovanie dokumentov, označovanie stavov objednávok alebo napríklad posielať systémové e-maily. 

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Pokladňa.
 2. Prejdite do oddielu Zoznam pokladní.
 3. Vyberte existujúcu pokladňu, ktorú chcete nastaviť. Prípadne vytvorte pokladňu novú kliknutím na tlačidlo + Nová.
 4. V detaile pokladne vyplňte požadované údaje. 
 5. Vykonané zmeny Uložte.

Pre načítané objednávky platí iba generovanie dokumentov z globálneho nastavenia pokladne.

Vklad / výber hotovosti

Do pokladne môžete vložiť alebo z nej vybrať hotovosť nasledujúcim spôsobom.

 • Vložiť v prípade nedostatku hotovosti,
 • Vybrať, pokiaľ je v pokladni z bezpečnostných dôvodov príliš veľká suma.

Tento úkon je možné urobiť kedykoľvek. 

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Pokladňa.
 2. Kliknite na pokladňu, ktorú chcete spravovať.
 3. Prejdite do oddielu Hotovosť.
 4. Kliknite na tlačidlo Vklad do pokladne alebo Výber z pokladne.
 5. Vyplňte požadované polia.
 6. Kliknite na tlačidlo Vložiť.

Nastavenie predajcu

Pre prácu s pokladňou je potrebné mať predavača, ktorý bude kasu obsluhovať. Podľa tohto návodu môžete jednotlivým užívateľom priradiť pokladňu a tým z nich vytvoriť predajcov

Postup v administrácii

 1. V zozname predajcov sa automaticky zobrazia všetci užívatelia administrácie. Viac tu.
 2. Pokiaľ potrebujete pridať užívateľa (predajcu) nového, kliknite na tlačidlo + Nový. Prejdite do sekcie Nastavenia / Administrácia / Užívatelia, kde postupujte podľa návodu tu.
 3. Uistite sa, že užívateľ (predajca) má nastavené práva používať modul Pokladňa. Viac tu.
 4. V zozname predajcov sa nachádza stĺpec Vybrať pokladňu.
 5. Vybraným užívateľom nastavte prístup do konkrétnej pokladne.
 6. Vykonané zmeny Uložte.

Štatistiky pokladne

Nasledujúcim spôsobom zobrazíte evidenciu financií spojenú s pokladňou. Jednotlivé záznamy v prehľade štatistiky pokladne nie sú naviazané na konkrétne objednávky. Vykonáva sa tu len prvotný záznam v takej forme, ako bola transakcia spracovaná v pokladni. Pokiaľ potom dôjde k zmene v detaile objednávky, táto zmena sa už neprejaví v štatistike pokladne.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Štatistiky / Pokladňa.
 2. V záložke Denný súhrn nájdete počiatočnú a konečnú hotovosť, denný obrat a ďalšie súhrnné štatistiky daného dňa.
 3. Tie zobrazíte v možnostiach po kliknutí na tlačidlo Stĺpca (viac tu).
 4. V záložke História transakcií nájdete všetky realizované transakcie na danej pokladni od začiatku používania.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora