PR

Skratka anglického výrazu Public Relations, čo by sme mohli preložiť ako vzťah s verejnosťou. A napriek tomu o to tiež v PR ide. Ide o koordinovaný súbor činnosť, kedy sa firma alebo aj verejná inštitúcia snaží vzbudiť v u verejnosti čo najlepší dojem.

Čo je to PR?

PR je predovšetkým beh na dlhú trať ide totiž o dlhodobú a komplexnú činnosť. Tu sa súbor aktivít spojených s PR líši od reklamy. Tá je totiž cielená pomerne krátkodobo s cieľom posilniť povedomie o značke alebo zvýšiť predaja daného produktu. Public Relation sa naopak pozerá viac do budúcnosti, aby bola značka u verejnosti vnímaná pozitívne a tým vlastne vytvára priestor pre vytváranie úspešných reklamných kampaní.

Zatiaľ čo reklama využíva pri ceste ku konzumentovi iba masové prostriedky, PR pracuje s väčším množstvom komunikačných kanálov. Môže ísť napríklad o verejné akcie ako sú večierky, prednášky alebo športové podujatia.

Dôležitou súčasťou PR je samozrejme tiež vzťah s médiami. Tie totiž komunikujú ďalej smerom k verejnosti. Odbor, ktorý sa stará o vzťah s médiami sa nazýva media relations. Súčasťou PR stratégie sú však tiež vzťahy s verejnými inštitúciami, napríklad s miestnymi samosprávami či zákonodarcovia, ale aj s investormi alebo neziskovými organizáciami. Najmä veľké spoločnosti a inštitúcie musia riešiť PR vnútorné a vonkajšie. Je totiž potrebné nastaviť komunikáciu tiež v smere k vlastným zamestnancom.

V súvislosti v PR si mnoho ľudí možno vybaví tiež PR článok. Ten je ale paradoxne skôr marketingovým nástrojom.

Ďalší článok
PageRank