PR článok

Obľúbený reklamné textový útvar, ktorý je nástrojom marketingovej komunikácie. Cieľom PR článku je propagácia tovaru alebo služby. Správne napísané PR články však túto úlohu plní sofistikovanejšie. Ideálne tak, že ponuka nie je z článku zrejmá na prvý pohľad.

Čo je to PR článok

PR článok je marketingovým nástrojom, ktorého cieľom je zaujať scenára. Konkrétnych cieľov článkov môže byť mnoho. Všeobecne ide ale v drvivej väčšine prípadov o budovanie značky alebo podporu predaja. PR článok však môže nadobúdať mnohých podôb.

PR články sú veľmi hojne využívané tiež kvôli publikácii takzvaných spätných odkazov, ktoré pomáhajú zvyšovať relevanciu webové stránky v rámci SEO a linkbuildingu. Preto sú PR články zverejňované ako na veľkých a hojne navštevovaných weboch, tak aj na úplne marginálnych stránkach, kde ide skôr len o získanie spätných odkazov.

Ďalší článok
PR