Prečo sme na Marketplace vypli štítky a aké ďalšie zmeny inzertný portál čakajú?

Možno už ste si všimli, že na našom Marketplace zmizli odporúčacie štítky u našich partnerských agentúr. Sme si vedomí toho, že ide o pomerne razantný krok. Preto vám dlhujeme vysvetlenie tohto rozhodnutia.

Marketplace sa stal miestom, kde si mnoho z našich klientov pravidelne hľadá partnerov z radov spolupracujúcich agentúr. Za to sme veľmi radi. Zároveň ale cítime potrebu posúvať náš inzertný portál ďalej, aby slúžiť k spokojnosti oboch strán a aby sa stal miestom, kde sa rodia dlhodobé a obojstranne prospešné partnerstvá.

Preto budeme dávať oveľa väčší dôraz na skutočné užívateľské hodnotenia. Tie totiž majú podľa nášho názoru vyššiu váhu, než odporúčania zo strany Upgates. Práve aktuálne hodnotenie dokážu reflektovať, či agentúra pracuje správne ak spokojnosti klientov. Veríme, že nové a nádejné agentúry týmto spôsobom dostanú priestor viac sa presadiť v Upgates ekosystému. Hovoriť za nich totiž budú skutočné referencie. To je tiež dôvod, prečo sme sa rozhodli zrušiť doterajší systém odporúčaných agentúr.

Ďalšie zmeny, ktoré v rámci Marketplace plánujeme:

  • Jednoduchšie vkladanie hodnotenia
  • Lepší výber a filtrovanie
  • Prehľadnejšia ponuka služieb
  • A mnoho ďalšieho

O konkrétnych zmenách v Marketplace vás budeme priebežne informovať.

Ďalší článok
Čo prináša nový Dizajnér a ako sa pripraviť na prechod?