Presmerovanie

Pokiaľ meníte URL adresy a nechcete prísť o adresy pôvodné, nastavte ich presmerovanie. Neprídete o ťažko vydobyté pozície vo vyhľadávačoch a spätné odkazy na externých stránkach zostanú 100% funkčné.

Cesty v URL adrese je potrebné písať v relatívnom tvare. Viac o absolútnej a relatívnej URL v nápovede tu.

Pri obrázkoch sa neaplikuje presmerovanie zadané v administrácii. Toto presmerovanie slúži len pre konkrétne stránky.

V našom systéme nie je možné užívateľsky meniť súbor .htaccess. Presmerovanie je možné zadať len v rámci administrácie e-shopu na základe aktuálne dostupných možností.

Upozornenie! Zo systémových dôvodov nie je možné zadať presmerovanie z URL adresy stránky, ktorá končí príponou .php (napr. www.upgates.sk/stranka.php).

Upozornenie! Pre správne presmerovanie je nutné, aby stará URL adresa nebola funkčná a dostupná, tj. zobrazovala sa chybová stránka 404. Stačí teda v administrácii danú stránku vypnúť úplne (viac tu) alebo konkrétne jazykové mutácie (viac tu). Len takú URL adresu je možné následne presmerovať na novú.

Viacnásobné presmerovanie

Presmerovanie môžete nastaviť tiež už na presmerovávanú stránku. V takom prípade dôjde k postupnému presmerovaniu až na poslednú cieľovú stránku v rade.

V tomto prípade dochádza k pomalšiemu načítaniu samotnej stránky v prehliadači, preto odporúčame sa viacnásobným presmerovaniam vyhnúť.

Kontrola stránok s chybou 404

Kontrolu môžete vykonať pomocou Google Search Console (viac tu) alebo kontaktovať niektorú z marketingových agentúr na Marketplace (viac tu).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Presmerovanie.
 2. Kliknite na tlačidlo "Nové".
 3. Vyplňte požadované údaje vo vyskakovacom okne. 
  • Vo výberovom poli vyberte jednu z nastavených domén. Pokiaľ zvolíte Všetko, bude presmerovanie fungovať v rámci všetkých nastavených domén.
   Na výber sú len hlavná doména alebo domény na jazyk. Aliasy domény nemožno vybrať.
  • Do poľa Cesta zapíšete relatívnu podobu odkazu. Stačí zo starej adresy vybrať tú časť, ktorá je už uvedená v predchádzajúcom poli Doména.
  • Podľa podobnej logiky následne vyberiete novú adresu, ktorá bude aktívna a na ktorú sa systém presmeruje.
 4. Uložte.
 5. Presmerovanie začne fungovať až vtedy, keď bude pôvodná URL adresa nefunkčná (tzn. bude vykazovať chybu Stránka nenájdená - chyba 404).

Adresa so znakom #

Z technických dôvodov nemožno zadať do Starej URL adresy presmerovanie, ktoré obsahuje znak #. Je preto potrebné zadať pôvodnú URL adresu bez znaku # a parametrov za ním (napr. namiesto "stara-cesta#dodatocne-parametre" zadáte len "stara-cesta").

Novú URL adresu je možné zadať vrátane znaku # a za ním nasledujúcich parametrov. Je možné zadať napr. "nova-cesta#dodatocne-parametre".

Presmerovanie pomocou vlastných polí

Presmerovanie je možné aj pomocou vlastných polí v detaile jednotlivých stránok (produkty, kategória, stránka, článok, aktuality, radca). Ide o preddefinované pole Presmerovanie 301.

Je možné vložiť viac adries naraz, každú na jeden riadok. Adresy sa píšu bez domény v relatívnej podobe. Doména sa automaticky berie z jazyka, v ktorom je hodnota vlastného poľa zapísaná.

Pole Presmerovanie 301 je potrebné vyplniť pri prvku, na ktorý sa má presmerovávať. Napr. pri produkte, na ktorý chcete odkázať, je potrebné zadať URL adresu produktu, z ktorého sa bude presmerovávať.

Postup v administrácii

 1. Aktivujte preddefinované vlastné pole "Presmerovanie 301" podľa návodu.
 2. V menu administrácie zvoľte sekciu:
  • Pre kategórie Kategórie / Zoznam kategórií.
  • Pre produkty sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 3. Zbehnite nižšie na oddiel Vlastné pole.
 4. Do novo pridaného poľa Presmerovanie 301 vpíšte URL stránky v relatívnom tvare. Táto URL adresa nesmie byť funkčná (napr. produkt z tejto URL musí byť deaktivovaný apod.).
 5. Uložte.

Pokiaľ riešite presmerovanie v rámci určitých jazykových mutácií, je potrebné pri zakladaní vlastného poľa odškrtnúť pole "Spoločné pre všetky jazyky".

Presmerovanie URL s rôznymi doménami a rovnakou cestou

Pri vytváraní presmerovania nezadáte možnosť Smerovať na URL adresu. Presmerujete URL adresu z jednej domény na druhú aj s parametrami. Ako je to uvedené na príklade nižšie.

Príklad: www.domena1.sk/category?params=123 sa presmeruje na www.domena2.sk/category?params=123

 1. Nasmerujte starú doménu na Upgates ako alias.
 2. Nenastavujte možnosť Smerovať na URL adresu (môžete prípadne len nastaviť doménu na jazyk). Viac tu.

Viac o nastavení aliasu v nápovede tu.

Systém umožňuje presmerovať produkt, ktorý bol kedysi na doméne ".sk", ale táto doména už je používaná ako alias k jazykovej mutácii napr. ".eu/sk".

Presmerovanie URL s rôznymi doménami a rôznymi cestami

Príklad: www.domena1.sk/category-1?params=123 sa presmeruje na www.domena2.sk/category-2?attr=456

 1. Nasmerujte starú doménu na Upgates ako alias.
 2. Nenastavujte možnosť Smerovať na URL adresu (môžete prípadne len nastaviť doménu na jazyk). Viac tu.
 3. Vytvorte jednotlivé presmerovania podľa postupu v tejto kapitole. 
 4. V starej adrese zvoľte hlavnú doménu (prípadne doménu na jazyk, pokiaľ ste ju vybrali v aliase) a vyplňte starú cestu.
 5. V novej adrese zvoľte novú doménu a vyplňte novú cestu.

Viac o nastavení aliasu v nápovede tu.

Import presmerovania

Možnosť importu adries pre presmerovanie pomocou CSV súboru a to aj hromadne. Všetky novo importované presmerovania budú založené ako nové, nič sa neprepíše.

Odkazy je možné písať v relatívnom aj absolútnom tvare. Viac tu.
Presmerovanie je možné vytvoriť iba pre hlavnú doménu alebo domény na jazyk. Nie je možné vybrať aliasy domény.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Presmerovanie.
 2. Kliknite na tlačidlo Import.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Vložte CSV súbor.
 5. Uložte.

Štruktúra CSV pre presmerovanie

/stara-url-adresa-bez-domeny; /nova-url-adresa-bez-domeny; kod-presmerovania

URL adresy zapisujete bez hlavnej domény v relatívnom tvare (len relatívna časť vrátane prvého lomítka). Konkrétny zápis pre presmerovanie 301 teda môže vyzerať takto:

/kupelne-a-spalne; /nove-kupelne-a-spalne; 3011

Pri novej URL adrese, na ktorú presmerovávate, je potrebné vyplniť celú relatívnu URL adresu. Teda všetko, čo je za doménou, vrátane identifikátora produktu /p/.

Dokumentácia CSV - presmerovanie

Dokumentáciu nájdete tu.

Úprava chybovej stránky 404

Informácie zobrazené na chybovej stránke 404 je možné upravovať pomocou prekladov (viac tu). Vyhľadajte (pokiaľ chýba, potom založte) nasledujúce značky pre preklad:

 • error-404-heading
  • Táto značka obsahuje nadpis chybovej stránky.
 • error-404-description
  • Táto značka obsahuje text zobrazený na chybovej stránke.

Stavové kódy HTTP

Stavový kód HTTP je súčasťou odpovede servera na klientsku požiadavku. Stavový kód zobrazuje informáciu o tom, ako bola odpoveď serverom spracovaná ak bola požiadavka vybavená. Výsledkom môže byť kladné vybavenie, záporné, alebo môže vzniknúť chyba.

Odpovede sú rozdelené podľa charakteru odpovede do piatich kategórií - informačná, úspech, presmerovanie, chybná požiadavka (chyba klienta) a chyba servera. V podstate server hovorí prehliadaču alebo vyhľadávaciemu robotovi, čo sa na danej adrese aktuálne deje a ako sa k tomu má postaviť. 

Existuje mnoho stavových kódov, ktoré hovoria, akým spôsobom sa má indexovať daná URL adresa. V Upgates sa presmerovanie vo východiskovom stave rieši pomocou stavového kódu 301. OK

 • 200 = OK. Všetko je v poriadku, na tejto stránke existuje obsah a stránka nevracia žiadnu chybu.
 • 301 = Trvalé presmerovanie. Pokiaľ je stránka A presmerovaná na stránku B. Toto presmerovanie využijete v prípade, že stránku A už neplánujete obnovovať a chcete, aby sa namiesto tejto stránky užívateľom zobrazovala stránka B. Z hľadiska SEO sa odporúča používať presmerovanie cez tento stavový kód.
 • 302 = Dočasné presmerovanie. Pokiaľ je stránka A dočasne presmerovaná na stránku B. Toto presmerovanie využijete v prípade, že stránku A ešte plánujete obnoviť, ale dočasne nefunguje a nechcete, aby na ňu užívatelia chodili. Z hľadiska SEO sa neodporúča používať presmerovanie cez tento stavový kód (okrem prípadu, ktorý sme popísali na začiatku).
 • 404 = Not found. Stránka nebola nájdená. Pokiaľ URL už na webe skutočne neexistuje, odporúčame tieto stránky presmerovať pomocou stavového kódu 301 na relevantnú stránku.
 • 410 = Gone. Tento stav je podobný stavu 404, akurát s tým rozdielom, že je viac „trvalý“. Z hľadiska SEO ide o veľmi podobné stavy. V prípade stránok 410 odporúčame nájsť interné odkazy, ktoré na túto stránku vedú, a odstrániť ich, prípadne upraviť na funkčnú stránku.
 • 500 = Internal server error. Ako už názov hovorí, ide o internú chybu, takže je potrebné chybu skontrolovať a zistiť, kde sa vyskytol problém.
 • 503 = Service Unavailable. Stránku je dobré skontrolovať ručne, pretože pravdepodobne nemá povolené, aby roboti obsah prechádzali.

Riešenie najčastejších problémov

404 = Not found

Odkaz smeruje na stránku, ktorá už neexistuje alebo ktorej URL adresa sa zmenila.

 1. Pozrite sa na URL adresu v prehliadači, na ktorej sa chyba 404 zobrazuje.
 2. V nastavení administrácie kliknite na stránku, ktorá by sa mala na tejto URL zobrazovať.
 3. Zbehnite nižšie do oddielu SEO.
 4. Vyplňte pole SEO URL tak, aby výsledná URL adresa pod poľom zodpovedala tej, na ktorej sa zobrazuje chyba 404 (viď bod č. 1)

500 = Internal server error

Ide o vnútornú chybu servera, ktorá môže byť spôsobená väčším množstvom faktorov.

Napíšte nám o tomto probléme na e-mail:

 • Príjemca: info@upgates.cz
 • Predmet: 500 = Internal server error
 • Obsah správy: Dobrý deň, na stránke XXXX nám systém hlási chybu 500. Prosíme o kontrolu a vyriešenie problému.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora