Presmerovanie možno definovať hromadne v Nastavenie (Nastavenie / Systémové / Presmerovanie).

Ak v zápise neuvediete kód presmerovanie , automaticky systém predpokladá použitie kódu 301 (permanentné presmerovanie).

Manuálne presmerovanie

Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť presmerovanie, sa otvorí vyskakovacie okno pre manuálne presmerovanie.

Stará adresa

 • Doména - ak tu zvolíte Všetko, bude presmerovanie fungovať na všetkých doménach na projekte alebo môžete vybrať konkrétny.
 • URL - zapíšete len URL bez domény
 • Použiť regulárne výrazy - Možno využiť výrazy podľa dokumentácie MySQL, pre presmerovanie určitého formátu reťazca.
Pre správne presmerovanie je nutné, aby URL adresa pôvodnej stránky nebola funkčná a dostupná (hláška 404). U presmerovanie stránky e-shopu je nutné v administrácii zrušiť jej zobrazenie na webe. Takáto URL možné následne presmerovať na novú.

Nová adresa

 • Doména - nová URL, môžete vybrať buď jednu z konkrétnych domén, alebo nič
 • URL - zapíšete len URL bez domény alebo ak v doméne nevyberiete nič, tak sa zapisuje celá URL adresa aj s doménou

Kód

východisková hodnota je 301 (pernamentný presmerovanie), viac o kódoch nižšie
 • 301 Moved Permanently - Tento a všetky budúce požiadavky by mali byť smerované na danej URL.
 • 302 Found - Najviac používaný pre presmerovanie. Moderné prehliadače ho implementujú kód 302 funkcionalitou 303.
 • 303 See Other (since HTTP / 1.1) - Odpoveď na požiadavku môže byť nájdená na inom URI pomocou metódy GET.
 • 304 Not Modified - Oznamuje, že od posledného požiadavke sa zdrojový dokument nezmenil. Odpoveď s týmto kódom nesmie obsahovať telo.
 • 305 Use Proxy (since HTTP / 1.1) - Oznamuje, že od posledného požiadavke sa zdrojový dokument nezmenil. Odpoveď s týmto kódom nesmie obsahovať telo.
 • 306 Switch Proxy - Je rezervovaný, ale neuplatnenia.
 • 307 Temporary Redirect (since HTTP / 1.1) - Stránka bola dočasne presunutá na iné miesto.

Import presmerovanie

Presmerovanie je možné vložiť hromadne za pomocou CSV súboru.

Štruktúra CSV pre presmerovanie

/ stara-url-adresa-bez-domeny; / Nova-url-adresa-bez-domeny; kod-presmerovanie

URL adresy zapisujete bez hlavnej domény v relatívnom tvare (iba relatívna časť vrátane prvého lomky). Konkrétne zápis pre presmerovanie 301 teda môže vyzerať takto:

/ kúpeľne-a-spalne; / Nove-kúpeľne-a-spalne; 301

Presmerovanie pomocou vlastných polí

Presmerovanie je možné aj pomocou vlastných polí v detaile jednotlivých modulov (produkty, kategória, stránka, článok, aktuality, radca). Jedná sa o preddefinovať pole Presmerovanie 301. Možno vložiť viac adries naraz, každú na jeden riadok. Adresy sa píšu bez domény, doména sa vezme z jazyku, v ktorom je hodnota vlastného poľa napísaná.

Diskusia