Funkcia je taká, že za pomocou URL vložíte celý produkt do košíka.

 • addtocart = 1 (povinný) - určí, že sa nemá produkt zobraziť, ale vložiť do košíka
 • quantity =<číslo> (nepovinný - predvolené: 1) - určí, koľkokrát sa produkt do košíka vloží
 • return = [back | cart | product] (nepovinný - predvolené: back) - určí, kam bude užívateľ potom presmerovaný
  • back - staré odkiaľ prišiel
  • cart - do košíka
  • product - do detailu produktu
 • productnote = poznámka + k + produktu - ľubovoľná poznámka k produktu, upresnenie parametrov, viditeľná v objednávke u daného produktu a prehľadu objednávok
 • length - metráž u produktu.

Príklad:
Adresa môže vyzerať napríklad takto (pridá do košíka 2ks produktu a presmeruje do košíka):
https://demo-silver.upgates.com/p/seiko-kinetic?addtocart=1&quantity=2&
 return=cart&productnote=poznamka+k+produktu

Diskusia