Doplnky

Vytvorte a ponúknite svoju službu alebo aplikáciu ako doplnok pre klientov Upgates.

Aké sú možnosti?

Vami vytvorený doplnok nemusí byť výlučne súčasťou nášho systému. Vďaka tomuto prepojeniu môžete údaje nielen odosielať do administrácie, ale ich aj sťahovať, spracovávať a ponúkať klientom prostredníctvom svojho rozhrania (aplikácie).