Porovnávače a agregátory

Porovnávač je webová stránka, ktorá zhromažďuje ponuky tovaru od jednotlivých e-shopov. Informácie o produktoch získava obvykle z údajov, ktoré im poskytnete vo feede. Na porovnávači je možné porovnať ponuky rôznych e-shopov nielen z hľadiska ceny, ale tiež z hľadiska zákazníckeho servisu, dostupnosti, bonusov k nákupu, spokojnosti nakupujúcich atď.

Pre koho je vhodná inzercia na porovnávačoch tovaru?

Pre väčšinu e-shopov ponúkajúcich tovar, ktorý má aj konkurencia. Teda tovar, ktorý ponúkajú minimálne ďalšie 2 až 3 e-shopy.

Hotové prepojenia

Upgates podporuje priame napojenie na rad porovnávačov. Podrobný prehľad, možnosti registrácie a ďalšie informácie nájdete v Prepojení.

Ďalšie porovnávače - Existuje celý rad porovnávačov a agregátorov, ktoré v ponuke prepojení nemáme. Niektoré (hlavne tie české) využívajú pre import údajov feed porovnávačov ako sú Heureka, Zbozi.cz alebo Google Nákupy. Tie sa stali štandardom pre univerzálne použitie. 

Služba Mergado - V prípade, že nemožno využiť žiadny z hotových feedov, môžete napojiť export Upgates do služby Mergado. Táto služba umožňuje údaje transformovať do formátu XML, aký požaduje daný porovnávač alebo iná služba tretích strán. Týmto spôsobom sa môžete napojiť napríklad na rôzne zahraničné porovnávače.

Export produktov do porovnávačov

Porovnávač potrebuje od e-shopu údaje vo formáte XML. XML feed je dátový súbor slúžiaci na export produktov a všetkých potrebných sprievodných informácií do porovnávačov a agregátorov tovaru. Obsahuje názov tovaru, popis, cenu ale tiež skladovú dostupnosť, parametre a ďalšie informácie.

Produkty sú v XML feedoch identifikované podľa hodnoty ITEM_ID, resp. G:ID. Vo východiskovom stave ide o databázové ID produktu v e-shope. To zostáva stále rovnaké, dokiaľ nedôjde k zmazaniu produktu. Pokiaľ by sa produkt zmazal a založil znova s rovnakým kódom, potom bude jeho ID odlišné. Rovnaké správanie je tiež pri variantoch produktov.

Hodnotu ITEM_ID si je možné zobraziť a vyhľadávať podľa nej v stĺpci Item_ID v zozname produktov. Stĺpec je potrebné si najskôr aktivovať, viac tu.

Vybrané feedy umožňujú nastavenie hodnoty, ktorá sa bude používať pre identifikátor ITEM_ID. Viac tu.

Export produktov do porovnávačov je dostupný až po prechode na ostrú prevádzku. Viac tu.

Pokiaľ používate viac jazykových mutácií, každá z nich bude generovať svoj vlastný feed pre porovnávače ako je tomu na príklade nižšie.

Aktivácia XML feedu

 1. Feed si vyberiete z ponuky v module Produkty / Export (pravidelný).
 2. V oddiele Porovnávače a agregátory sa prekliknete do konkrétneho prepojenia, napr. Heureka.
 3. Tu nabehnete do oddielu Export produktov s ponukou feedov.
 4. Kliknutím na tlačidlo Aktivovať si vyberiete tie feedy, ktoré chcete využívať.

  Feed sa začne generovať až po prechode vášho e-shopu na ostrú doménu (vyžadujú to samotné porovnávače).

 5. Skopírujte konkrétnu URL adresu do administračného prostredia porovnávača. URL adresy sú generované automaticky a nemožno ich ručne upraviť.

Ako často sa feedy aktualizujú?

XML feed sa aktualizuje štyrikrát denne. Aktualizácia začína vždy o 4, 10, 16 a 22 hodine a môže trvať až 1 hodinu.

Tzn. pokiaľ si aktivujete feed o 14 hod, do porovnávača sa začnú exportovať prvé údaje až za dve hodiny. 

Dôvodom, prečo nedochádza k exportu údajov častejšie, je náročnosť generovania XML feedu a vplyv na výkon samotného serveru.

Pri aktívnych feedoch systém vykonáva kontrolu, ak dochádza k ich sťahovaniu. Pokiaľ feed nikto nestiahne po dobu jedného mesiaca, potom systém dočasne pozastaví jeho generovanie.

Pri následnom pokuse o stiahnutie feedu systém zahlási chybu 503 Service Temporarily Unavailable. Systém potom automaticky zaradí tento feed medzi aktívne. Počas nasledujúceho cyklu pravidelnej aktualizácie feedov dôjde k jeho vygenerovaniu.

Bezpečnosť

Generovaná URL adresa XML feedu obsahuje unikátny token (napr. ..../feed-heureka-385fe19o6d.xml), ktorý zaistí, že vaše údaje nezneužije nikto iný ako ten, komu ich sami poskytnete.

Chýbajúce položky

Pokiaľ sa vo feede neposielajú nejaké položky, uistite sa, že sú správne nastavené podľa návodu tu.

Deaktivácia feedu pri jeho nevyužívaní

Pokiaľ porovnávač mesiac nepristúpi na URL adresu feedu a nestiahne si žiadne údaje, dôjde k jeho automatickej deaktivácii. Pokiaľ však kedykoľvek v budúcnosti porovnávač na URL adresu feedu pristúpi, znovu sa aktivuje a začne poskytovať údaje. Údaje sa odošlú opäť vo vyššie nastavených časových intervaloch.

Aké produkty idú do porovnávačov?

V prípade, že počet produktov vo vašom e-shope nezodpovedá počtu položiek v XML feede, obvykle bude dôvod v jednom z prípadov nižšie.

Obmedzenie na produkty skladom

Porovnávače si vyberajú len tie produkty, ktoré máte skladom. Prečo tiež porovnávať niečo, čo si zákazník nakoniec nemôže kúpiť?

Len porovnávače Google nákupy a Zboží prijímajú tiež nedostupné produkty.

Maximálna doba do expedície

Porovnávače sa orientujú podľa hodnoty Maximálna doba do expedície, ktorú si je možné nastaviť pri jednotlivých dostupnostiach. Riešia ju porovnávače Heureka, Zbozi.cz, Glami a ďalšie podobné, založené na ich feedoch. Pri stanovení dostupnosti produktu sa porovnávače neorientujú podľa typu dostupnosti (ako napr. Google Nákupy), ale podľa počtu dní, ktoré máte do vyskladnenia produktu. Nastavenie vykonáte podľa návodu Maximálna doba do expedície.

Každý porovnávač spracováva dodané informácie podľa svojich vlastných postupov. Heuréka rieši len max. dobu do expedície (pokiaľ ju zadáte 3 a doručenie 7, tak si Heuréka vezme len číslo 3).

Iné porovnávače napr. sčítajú expedíciu a doručenie a vezmú si konečné číslo. Informácie ako porovnávače pracujú s údajmi nájdete v ich dokumentácii.

Nie je vo feede produkt, ktorý hľadáte?

Do porovnávačov sa posielajú len produkty, ktoré je možné na e-shope vložiť do košíka.

 1. Produkt má zaškrtnuté Zobraziť na e-shope (viac tu).
 2. Produkt má zaškrtnuté Zobraziť v jazyku (viac tu). 
 3. Produkt je možné vložiť do košíka (viac tu).
 4. Produkt má nastavenú dostupnosť a je podľa dokumentácie možné ho zobrazovať na e-shope (Vybrané prepojenia / nápoveda o Optimalizáciách, viac tu).
 5. Produkt má varianty. V tom prípade sa do feedu posielajú len varianty nie hlavný produkt.
 6. Produkt nie je zakázaný pre porovnávače (viď ďalej).

Zakázanie konkrétneho produktu pre porovnávače

Vybrané produkty môžete zakázať pre export do porovnávača pomocou vlastného poľa. Napr. Google Nákupy - yn_google_merchant, Heureka - zobrazenie produktu apod. Viac informácií nájdete v nápovede Optimalizácia pre porovnávače.

Aby sa konkrétna položka neexportovala do feedu, potom jej nastavte pole pre daný porovnávač ako odškrtnuté.

Optimalizácia pre porovnávače

Informácie vo feede produktov môžete pred ich odoslaním do porovnávačov optimalizovať. Avšak logika systému je taká, že feed sa snaží maximálne využiť štandardný obsah, ktorý sa zobrazuje na e-shope. V takom prípade sa do porovnávača základná hodnota pošle a tú si môžete doladiť v administračnom rozhraní porovnávača. Efektívnejší spôsob je samozrejme riešiť optimalizáciu na strane administrácie e-shopu.

Princíp optimalizácie

Optimalizácia sa vykonáva tak, že bežný obsah prepíšete preddefinovaným vlastným poľom pre daný porovnávač. Niektoré polia sú už vo východiskovom stave založené.

Tu je návod, ako si založiť preddefinované vlastné pole a následne vyplniť jeho hodnotu.

Postup v administrácii

 1. Zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, ktorý chcete upravovať.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Nabehnite do oddielu Vlastné pole.
 5. Zistite, či vami požadované pole je založené v ponuke vlastných polí. Pokiaľ áno, vyplňte do poľa hodnotu na základe definície tohto poľa v nápovede. Niektoré polia umožňujú výber z definovaných hodnôt, zatiaľ čo pri iných poliach je potrebné zadať hodnoty ručne.
 6. Pokiaľ vlastné pole zatiaľ založené nie je, vykonajte jeho založenie v nastavení vlastných polí. Viac o nastavení preddefinovaných vlastných polí nájdete tu.
 7. Uložte zmeny.

Vykonané zmeny sa v porovnávačoch neprejavia ihneď, ale až s určitým časovým odstupom. Viac o generovaní XML feedov do porovnávačov v nápovede tu.

Možnosti definovania polí

Zoznam preddefinovaných polí, ktoré je možné pri danom porovnávači nastaviť, nájdete v administrácii e-shopu v sekcii Nastavenia / Vlastné pole / Produkty.

V hornej časti stránky sa nachádza zoznam aktívnych vlastných polí. V nich sa môžu nachádzať polia pre porovnávače aj vlastné pole s inou funkčnosťou.

Pod aktívnymi poľami nájdete oddiel so všetkými preddefinovanými poľami. Názov poľa je vždy zložený z mena porovnávača a názvu tagu alebo funkcie. Vybrať správne pole vám pomôže nápoveda zobrazená na riadku preddefinovaného poľa.

Pridanie nového poľa vykonáte všeobecným spôsobom, viac tu. Po jeho pridaní stačí prejsť do detailu produktu a vyplniť pole podľa možností, ktoré podporuje daný porovnávač. Viac tu.

Do XML feedu je možné exportovať len preddefinované polia pre daný porovnávač. Len tie systém správne spáruje s danou hodnotou.

Viac informácií o konkrétnych možnostiach nastavenia nájdete v jednotlivých nápovedách porovnávačov.

Cena

Porovnávače prijímajú informácie o cene za najmenšie objednateľné množstvo. Pokiaľ predávate tovar po kusoch, odosiela sa im cena za 1 kus. V prípade, že máte najmenšie objednateľné množstvo 10 ks, nie je možné vo feede zasielať cenu za 1 kus, pretože je irelevantná a nie je možné si za túto cenu minimálne objednateľné množstvo zakúpiť. Toto systém zohľadňuje. Viac tu.

Akčná cena

Do vybraných porovnávačov sa navyše posielajú tiež informácie o akčnej cene produktu len pokiaľ je nižšia, ako tá, za ktorú predávate bežne a produkt je zároveň označený štítkom akcia. V prípade, že je akčná cena vyššia ako bežná, tak sa do feedu vôbec nepošle, pretože v skutočnosti nejde o akciu. Viac tu.

Varianty produktov

Optimalizovať jednotlivé varianty produktov môžete pomocou vlastných polí v rámci jednotlivých variantov. Viac tu.

Minimálne objednateľné množstvo produktov

Do feedov pre Google sa vždy posiela cena za minimálne objednateľné množstvo.

Do feedov pre ostatné porovnávače sa vo východiskovom stave tiež odosiela cena za minimálne objednateľné množstvo. Tento spôsob je možné zmeniť zaškrtnutím poľa Zobraziť ceny za jednotku produktu vo východiskovom cenníku. Potom sa bude odosielať do feedu cena za jednotku produktu. Viac tu.

Zobrazenie cien za minimálne kúpiteľné množstvo vyžadujú porovnávače tovaru, aby dochádzalo k správnemu informovaniu zákazníka. V prípade odosielania cien za jednotku produktu môžu porovnávače následne zablokovať váš e-shop, pretože vyžadujú zasielať cenu za minimálne množstvo produktu, ktoré je možné zakúpiť.

Ignorovanie tagov

Vo feede sa môžu odosielať tiež tagy, ktoré konkrétny porovnávač nevyžaduje. Je to tak preto, že jeden feed môže používať viacero porovnávačov. Údaje, ktoré konkrétny porovnávač nevyžaduje sú ním ignorované. Použije len tie, ktoré sú pre neho určené.

Nastavenie ITEM_ID vo feedoch

Pri vybraných feedoch si je možné nastaviť hodnoty, ktoré sa budú používať pre identifikátor ITEM_ID.

Typ identifikátora ITEM_ID by mal zostať rovnaký po celú dobu. Je teda vhodné si ho nastaviť počas sprevádzkovania e-shopu a potom ho už nemeniť. V opačnom prípade by pri jednotlivých porovnávačoch došlo k odpárovaniu existujúcich položiek.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Doplnky.
 2. Prejdite na konkrétny doplnok, ktorého feed si prajete nastaviť (napr. Heuréka).
 3. Na stránke doplnku prejdite do oddielu Export produktov.
 4. V poli ITEM_ID formát zvoľte jednu z možností:
  • ID: použije sa databázové ID produktu v e-shope. Napr. <ITEM_ID>1</ITEM_ID>.
  • ID s prefixom upgates_: použije sa databázové ID s prefixom upgates_. Tento prefix nemožno zmeniť. Napr. <ITEM_ID>upgates_1</ITEM_ID>.
  • Kód: Použije sa kód produktu. Porovnávače vyžadujú, aby kód bol unikátny a zostal po celú dobu nemenný. Napr. <ITEM_ID>kod12345</ITEM_ID>.
 5. Vykonané zmeny uložte.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora