Informácie z modulu prevádzkovateľ e-shopu sa prenášajú napr. do šablón dokumentov ako sú objednávka, faktúra atď.

Každá jazyková mutácia môže mať odlišného prevádzkovateľa e-shopu. Z účtovného hľadiska sa teda chová jazyková mutácia ako samostatná spoločnosť.