Radca

Modul pre správu a vytváranie článkov s radami. Radca pomáha návštevníkom lepšie sa zorientovať vo vašej ponuke. Ak napr. ponúkate obuv, do poradca vložíte tabuľku veľkostí obuvi alebo tipy a možnosti výberu obuvi.

Takýto obsah majú vyhľadávače radi. Zákazníkom totiž prináša pridanú informačnú hodnotu. Vďaka radcovia zadarmo prilákate veľa nových zákazníkov.

Každú radu možno vložiť do ľubovoľného počtu stránok s možnosťou automatického zobrazenie aj v podkategóriách.

Rady obsahujú tieto prvky: