Rank brain

Vyhľadávacie nástroje Googlu sú dnes už veľmi vyspelé a RankBrain je toho dôkazom. Ide totiž o algoritmus Googlu založený na princípe strojového učenia. Je teda schopný sa sám na základe vyhľadávacích požiadaviek sám zdokonaľovať.

Čo je to RankBrain

RankBrain začal Google prvýkrát používať v roku 2015. Ako u najväčšieho svetového vyhľadávača býva zvykom, je aj RankBrain tak trochu tajomstvom. Google logicky verejne neoznamuje, ako presne jeho vyhľadávacie nástroje fungujú. Potom by to SEO špecialisti mali až moc jednoduché. O RankBrain však pár detailov predsa len vieme.

RankBrain sa pre Google stal neoceniteľným predovšetkým v prípade otázok, ktoré vyhľadávač spracováva vôbec prvýkrát, alebo pre neho ešte nie sú tak zrejmé. Inými slovami ide o heslá, ktoré pred vami ešte nehľadal buď vôbec nikto, alebo len veľmi málo ľudí. Uvádza sa, že pre Google je až 15 percent vyhľadávacích dotazov nových. Vyhľadávač však niečo zobraziť musí prakticky vždy. Od toho je tu RankBrain, ktorý je schopný obsah prečítať a analyzovať ako celok a základe toto ho zobraziť vo vyhľadávaní. Ak teda vyhodnotí, že je pre hľadaný výraz relevantná.

To je v porovnaní s dobou pred desiatimi až pätnástimi rokmi značný posun. Vtedy totiž Google analyzoval slová jednotlivo a nedokázal pochopiť ich kontext. To sa začalo postupne meniť niekedy medzi rokmi 2011 a 2013. Okrem PageRanku, ktorý je súčasťou Googlu od samých počiatkov, začali pribúdať aj ďalšie nástroje. Schopné vyhľadávacie dotazy komplexnejšie analyzovať.

Z toho mála, čo o algoritmu, ktorý ovplyvňuje naše životy vieme, môžeme odvodiť, že cieľom RankBrainu je zvyšovať relevantnosť zobrazovaných výsledkov. Predstavitelia Googlu tiež prezradili, že RankBrain nie je do vyhľadávania zapájaný vždy. Má sa za to, že Google používa RankBrain iba u otázok, ktoré umelej inteligencii nie sú celkom jasné.