Prečo je blog jedným z pilierov úspešného e-shopu?

Redakčný systém je v našom prípade blog. Ten môžete na Upgates utvárať a budovať pomocou článkov umiestnených do kategória blogu alebo spravodajcu. Jedná sa o webový záznamník, ktorý môže plniť funkciu denníčku. Zároveň z neho môže byť profi marketingový nástroj. Výber témy musí zodpovedať zameranie e-shopu. Ak predávate šperky, asi nebude vaše zákazníkov zaujímať článok o zahradničení. Tiež nemusí ísť len o písanú formu. Čím ďalej tým rozšírenejšie sú clog. Pomocou videa môžete zákazníkom e-shopu oznámiť potrebné informácie inak.

Čo zákazníkov zaujíma?

Ľudia majú všeobecne radi aktuálne správy a informácie. K niečomu takému častejšie chcú zdieľať svoj názor. Články sú označené dátumom vloženia a po určitej dobe pominie ich účinok. Ľudia si už jednoducho reakciu rozmyslí. Dobu účinnosti článku môžete predĺžiť zdieľaním na sociálne siete. Tie perfektne poslúži k rozšíreniu povedomia o článku. Príspevok s odkazom na článok nielen privedie ľudí na váš e-shop, ale zároveň pomôže aj stránkam na sociálnych sieťach.

Blog nie je len výborný marketingový nástroj rozširujúce dĺžku a variabilitu kľúčových slov z hľadiska vyhľadávačov. Slúži ako komunikačný kanál so zákazníkmi, ktorí potrebujú vidieť, že váš e-shop je aktívny a živý. Nestačí ale len písať kvantá článkov a čakať. Dôležité je vybrať si správne tému a pojať ho po svojom. A čo zákazníka zaujme na prvý pohľad najviac? Nadpis a hlavné fotka článku.

Obsah by mal byť zrozumiteľný. Nezabudnite používať obrázky a odkazy na zaujímavé zdroje (napr. analýzy, prieskumy a pod.) Ale všetko s mierou. Články nesmie byť príliš dlhé alebo vychloubačný. Téma by ste mali pojať z pohľadu svojej firmy a nezaoberať sa konkurenciou.

Akým spôsobom písať blog a prečo sa mu venovať

Ako sme písali vyššie, nestačí články len vypúšťať a čakať. Musíte byť aktívny. Reagovať na všetky komentáre, ďakovať za pozitívne vyjadrenie pod. Proste komentovať komentáre. Aj zdanlivo bezvýznamné "ďakujem" môže mať pozitívny dopad. Minimálne komentujúceho potešíte, že ste si dali prácu jeho komentár prečítať a zareagovali. Takže ak to len trochu ide, snažte sa odpovedať aj na negatívne komentáre. Tie totiž tiež zvyšujú rozsah článku a najmä príspevku na sociálnych sieťach.

Snažte sa v článkoch reflektovať reč vašich zákazníkov. Používajte bežné slová v kombinácii s výrazmi, ktoré ľudia v danom odbore obvykle používajú alebo poznajú (tzv. profesijné slang).

Najskôr chcete, aby blog slúžil na propagáciu produktov alebo priamo k ich nákupu. To je určite dobre. Všetko by ale malo byť zákazníkom na prvý pohľad jasné. Takže žiadne podprahové reklamy v článkoch. Blog, ktorý sa tvári nezávisle a napriek tomu propaguje produkt môže mať pre e-shop negatívne dopady.

Prínosy blogu pre vás a váš e-shop

Čo vám zdieľané a vydané články prinies môžete merať ako na sociálnych sieťach, tak priamo na stránkach e-shopu, kde sa článok nachádza. A to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý je v administrácii e-shopu prístupný z modulu štatistiky. Prínosy môžeme deliť takto:

 • navyšovanie popularity stránok e-shopu a stránok na soc. sieťach
 • zisťovanie kľúčových slov, ktoré ľudia hľadajú
 • ovplyvnenia názoru zákazníkov
 • informácie získané z reakcií čitateľov

Vlastnosti, ktoré by nemali vášmu blogu chýbať

Blog by mal v prvom rade zákazníkov informovať o najnovších poznatkoch a tiež je učiť. Učiť môžete zákazníka rôznymi návody alebo sprievodcovi, prípadne odkazy na externé zdroje informácií. Rozhodne by mal byť zábavný a v neposlednom rade by mal zákazníka prinútiť k účasti v diskusii.

Firemné blog

Oficiálne blog umiestnený na stránkach e-shopu by sa mal držať niekoľkých jasných zásad.

1) Ignorujte konkurencii

Vyvarujte sa porovnanie s konkurenciou alebo s ich produkty. Radšej sa snažte písať pozitívne o svojej firme a výrobkoch. Snahu poškodiť konkurenciu vnímajú zákazníci veľmi negatívne.

V predchádzajúcej časti článku sme nabádali ku komentovaniu pokiaľ možno všetkých komentárov. Čo ak sa ale v komentároch objavia zmienky o produktoch konkurencie alebo nejaké porovnanie? Potom je potrebné dôkladne zvážiť, či nejde o výnimočný prípad, kedy radšej nereagovať.

2) Pozor na neisté sľuby zákazníkom

chystáme niečo nové a už sa nemôžete dočkať, až to dáte zákazníkom vedieť? Radšej si počkajte, až budete mať úplnú istotu. Ak zákazníkom sľúbite nový produkt, budú ho s nadšením očakávať. Keď ho ale v budúcnosti alebo v danom čase nedostanú, máte o negatívny reklamu postarané.

3) Mlčať zlato

Ako takmer u všetkého, aj pri článkoch platí pravidlo " nie kvantita, na úkor kvality". Píšte len keď máte o čom. Nesnažte sa za každú cenu zverejňovať články v pravidelných intervaloch alebo omieľať neustále jedno a to isté téma dokola.

Ciele písanie článkov

 • pridať komentáre k článkom
 • ukladanie článkov do sociálnych záložiek
 • získavanie spätných odkazov
 • zlepšenie pozícií v organickom vyhľadávanie

Úspešnosť článkov

Úspech v nadväznosti na vyššie uvedené ciele písanie článkov nastane v prípade, že

 • v článku sú vhodne zvolené kľúčové slová v texte, nadpisoch alebo odkazoch
 • spätné externé alebo interné odkazy vedú na stránky zodpovedajúce téme článku
 • články sú zverejňované na kvalitnom webe a sú publikované v kategórii zodpovedajúcej téme

Z hľadiska čítanosti obsahu článkov sú najúspešnejšie články so zameraním:

 • ako na to
 • krátke prípadové štúdie
 • nové technológie
 • prekvapivé informácie
 • aktuálne trendy
 • štúdie alebo prieskumy mienky

Aby články mali pozitívny efekt pre váš e-shop, je potrebné brať do úvahy obe tieto hľadiská. Ak napríklad napíšete návod, ako si najlepšie vybrať mobilný telefón, nemôžete ho nechať zverejniť v ekonomickej rubrike alebo na spravodajskom webe zaoberajúcim sa kultúrou. Akonáhle nezladíte oba faktory, môže sa stať, že váš publikovaný článok nikto neprečíta. Zároveň bude spätný odkaz z takého článku pre váš e-shop bezcenný.

Ďalší článok
Otázniky okolo SSL, je dobré ho mať? A prečo?