Tento článok bol vytvorený pred viac ako 2 roky a môže obsahovať neaktuálne informácie.
Responzívne zobrazenie

Riešením je responzívný dizajn. Pomocou media queries si môžete nadefinovať odlišné štýly pre najrôznejšie rozlíšenia obrazoviek.

UPgates rieši aj problém fyzickej optimalizácia HTML kódu a skriptov responzivního webu pre najmenších mobilné prístroje. U tých sa predpokladá využitie pomalšieho pripojenia k internetu. Nechceme predsa, aby sa do mobilu sťahovali obrázky, ktoré sú zmenšené len rozmerovo, nie veľkostne (kB). Zbytočné časti kódu možno pomocou podmienok pre mobilné zariadenia úplne odstrániť. Takže komunikácia so serverom a veľkosť sťahovaných súborov na zníži na nevyhnutné minimum.

Diskusia
Často sa pýtate