SaaS

Softvér ako služba (software as a service) je obchodný model, kedy vývojár vyjíví a poskytuje softvér užívateľom prostredníctvom internetu. Okrem samotného produktu poskytuje tiež podporu.

Čo je to SaaS?

Termín SaaS vznikol koncom 90. rokov minulého storočia a do oblasti predaja softvéru priniesol oveľa väčšiu efektivitu než všetky existujúce riešenia. Užívateľ totiž výmenou za zvyčajne mesačné alebo ročný poplatok získa prístup k službe, ktorá je neustále rozvíjať. To je najväčší rozdiel oproti tradičnému spôsobu, kedy vývojár užívateľovi svoj softvér jednorázovo predá. Princíp poskytovanie softvéru v obchodnom modeli SaaS zvyčajne od zákazníka nevyžaduje inštaláciu a ak áno, tak len základného programu. Všetky služby sú poskytované prostredníctvom cloudu.

Výhodou pre konečného užívateľa sú predovšetkým nízke vstupné náklady a neustály prístup k aktualizáciám. SaaS možno priblížiť aj na príklad e-shopu. Internetový obchod je možné nechať si naprogramovať na mieru. Tu zákazník zaplatí jednorazovú a pomerne vysokú čiastku, kedy získa softvér (e-shop) postavený úplne podľa svojich predstáv. Dodanie je ale jednorazové. Ak systém vyžaduje úpravy alebo zákazník požaduje napríklad nové module, musí si ich doprogramovanie zaplatiť. Rovnako tak sa nemôže spoľahnúť na žiadnu technickú podporu.

Druhou možnosti je prenájom krabicového riešenie SaaS, kedy si majiteľ e-shopu začne riešenie prenajímať za pravidelný poplatok. Počiatočná investícia nie je vyžadovaná prakticky žiadny. Iba zaplatení prvého obdobia. Získané riešenie nie je užívateľovi prispôsobené na mieru akoby tomu bolo u e-shopu na mieru, takže majiteľ e-shopu sa bude musieť najskôr zmieriť s niekoľkými kompromisy. Univerzálne riešenie totiž musí vyhovovať všetkým a možnosti individuálneho nastavenia sú obmedzené. Na druhú stranu je ale riešenie jeho vývojárom neustále vylepšované, pribúdajú nové moduly, softvér prechádza aktualizáciami a k ​​dispozícii je aj technická podpora.

Ďalší článok
SERP