Satelity (multishop)

V cene mesačného prenájmu je prevádzka e-shopu len pod jednou doménou. Pokiaľ chcete nastaviť inú doménu alebo ďalší satelit, je toto možné za príplatok podľa aktuálneho cenníka. Na jednom e-shope môžete nastaviť ľubovoľný počet domén a satelitov (multishop).

Doménu na jazykovú mutáciu alebo satelit si nastavíte v Nastavenia / Domény a SSL.

Reálne riešenie multishopu

Multishop sa rieši vytvorením novej jazykovej mutácie. V administrácii si vytvoríte nový jazyk, pri ktorom viete, že ho nikdy v budúcnosti nebudete používať. V tejto jazykovej mutácii sa vykonajú preklady produktov, článkov, SEO, dokumentov a všetky ďalšie záležitosti.

Každý napr. produkt, ktorý sa má zobrazovať v e-shope č. 1 bude nastavený pre zobrazovanie v jazyku SK. Produkt, ktorý sa má zobrazovať v e-shope č. 2 bude nastavený ako viditeľný len v druhom jazyku.

E-shop č. 1

E-shop č. 2

Grafika

Grafika v nastavení modulu Dizajnér je pre všetky jazykové mutácie a satelity vo východiskovom stave rovnaká. Pokiaľ chcete mutácie výrazne graficky odlíšiť, je potrebné to urobiť individuálne v editore kódu. To sa týka oddelenia mutácií z pohľadu farieb, vlastných CSS štýlov atď. Štýly môžete pre jednotlivé jazyky odlíšiť selektorom lang – viac tu.

V prípade potreby môžete editovať aj HTML kód a štruktúru stránok. Na to je potrebné dobre poznať jazyky HTML a CSS, prípadne JS.

Na tieto úpravy nedávame technickú ani inú podporu či záruku následnej správnej funkcionality. Pokiaľ chcete ísť touto cestou, odporúčame vám kontaktovať niektorého z odborníkov na Marketplace, ktorý vám požadované zmeny realizuje.

Čo nie je možné v systéme oddeliť sú predovšetkým:

 • číselné rady,
 • grafika môže byť odlišná len v prípade, že je upravená individuálne v editore kódu (vyžaduje vypnutie modulu dizajnér),
 • účty zákazníkov,
 • nie je možné byť v niektorých satelitoch platcom DPH a v iných zase nie.

Nastavenie satelitov

Pri zakladaní jazykovej mutácie je potrebné zvoliť Typ "satelit". Tzn., že daná mutácia sa nevloží do ponuky vlajočiek v hlavičke e-shopu, pomocou ktorej by sa dalo na satelit prekliknúť. Satelit je teda braný ako samostatný e-shop. Nie ako jazyková mutácia. Informácie, ako ďalej pracovať so satelitmi a upraviť ich do konkrétneho vzhľadu nájdete v nápovede

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Nechajte mutáciu deaktivovanú až do chvíle, kým budete mať vyplnené všetky potrebné preklady, aby sa satelit nezobrazoval zákazníkom. Pokiaľ ešte nie ste na ostrej doméne, môžete satelit aktivovať a vidieť tak, ako sa nový obsah zobrazuje.
 4. Nastavte Typ "satelit".
 5. V poli Jazyk to môže byť jednoduché alebo tiež zložitejšie. Ten jednoduchý a nie tak častý variant je, keď nemáte satelity v rovnakých jazykových mutáciách. Napr. jeden satelit je v češtine a druhý v slovenčine. Potom vyberiete dané jazyky v jazykových mutáciách.
  Pokiaľ ale máte nejaké satelity v rovnakých jazykových mutáciách, čo je bežná situácia, nastáva problém. Systém neumožňuje vybrať rovnaký jazyk vo viacerých mutáciách (z dôvodu unikátnosti URL adries). V tom prípade si vyberte akýkoľvek iný jazyk, o ktorom viete, že ho v budúcnosti pravdepodobne nikdy nepoužijete. Napr. chamorro je ideálny, pretože ide o ostrov v Tichom oceáne :-)
 6. V oddiele Rozšírené nastavte pole Skutočný jazyk. Toto pole hovorí, aký jazyk sa v danej mutácii skutočne zobrazuje. Napr. tu v skutočnosti nie je už spomínané chamorro, ale čeština (slovenčina). Nastavenie je dôležité pre správne vyhľadávanie textov v internom vyhľadávaní, v kódovaní textov, kvôli exportom do služieb tretích strán atď.
 7. Do nového satelitu môžete nakopírovať preklady z inej jazykovej mutácie a obsah z inej existujúcej jazykovej mutácie. Ušetrí to dosť práce. Tzn. pokiaľ bude satelit 2 rovnako ako satelit 1 v jazyku čeština, prekopírujte do neho všetko čo v češtine už máte vyplnené.
 8. Uložte zmeny.
 9. V administrácii sa objaví nové zatržítko v možnostiach zobraziť v jazyku. Viď nápoveda tu. Nastavte tak zobrazenie napr. produktov, článkov, bannerov, headlines, rozdielneho loga atď.
 10. Akonáhle budete mať preklady a obsah satelitu nastavené, aktivujte jazykovú mutáciu v Nastavenia / Základné / Jazyky. 
 11. Nastavte doménu na jazyk podľa tohto návodu.
 12. Nastavte DNS v rozhraní vašej domény podľa zobrazeného návodu v module Nastavenia / Domény a SSL.
 13. Skontrolujete zobrazenie novej domény podľa návodu. Zmeny sa neprejavia ihneď, ale až za niekoľko hodín.

Zobrazenie jazykovej mutácie v satelite

Pri satelite sa na e-shope štandardne nezobrazuje vlajočka, pokiaľ v tomto satelite nie je žiadna ďalšia jazyková mutácia. To je možné zmeniť a zobraziť pri satelite aj vlajky s odkazmi na ďalšie jazykové mutácie nasledujúcim spôsobom.

Pre aktiváciu je potrebné za satelit presunúť bežný jazyk(y).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Zoraďte jednotlivé riadky položiek uchopením ikony troch čiarok a pretiahnite ich na nové pozície smerom hore alebo dole.
 3. Pokiaľ sa bežný jazyk vyskytuje v poradí za satelitom (alebo hlavnou jazykovou mutáciou), priradí sa automaticky k nemu. Pokiaľ je týchto jazykov viac, platí to pre všetky až do ďalšieho satelitu.

Príklad zobrazenia jazyka Anglický

V ukážke vyššie sa pre satelit Francúzsky zobrazí len slovenská a anglická vlajka, pretože sú tieto bežné jazyky za satelitom. Ale pre základný jazyk český sa žiadne vlajky nezobrazia, pretože za ním nasleduje satelit. 

Jazyk s typom Hlavný sa správa sám o sebe ako satelit, preto sa nezobrazí ako ďalšia možnosť v zozname vlajok. 

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora