SEO

SEO je skratka pre Search Engine Optimization. V preklade to znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. V praxi ide o činnosti spojené s vylepšovaním stránok e-shopu za cieľom uľahčiť návštevníkom ich nájdenie vo vyhľadávačoch (Google, Seznam.cz, Bing apod.). Výsledkom tejto snahy je navýšenie počtu návštev e-shopu, ale hlavne zvýšenie kvality a relevancie týchto návštev.

Základné fungovanie SEO

Základné fungovanie SEO je automaticky nastavené v administrácii pod sekciou Marketing / SEO.

Informácie k jednotlivým značkám:

 • SEO title <title> - Tento údaj sa získava z názvu, ktorý ste zadali vo vašej administrácii.
 • SEO description <meta name="description"> - Tento údaj sa získava zo SEO meta popisu vyplneného na karte produktu / kategórie, atď.
 • OG title <meta property="og:title"> - Tento údaj sa získava z názvu, ktorý ste zadali vo vašej administrácii.

Tip! Ak vám základné fungovanie SEO nevyhovuje, môžete nastaviť Automatické SEO alebo Individuálne SEO. Pozrite si sekciu nižšie.

 • OG site_name <meta property="og:site_name"> - Tento údaj sa vyplňuje doménou vášho e-shopu.
 • OG type <meta property="og:type"> - Tento údaj sa vyplňuje typom stránky, napríklad "homepage" pre Úvodnú stránku.
 • OG url <meta property="og:url"> - Tento údaj sa vyplňuje aktuálnou URL adresou stránky.
 • OG description <meta property="og:description"> - Tento údaj sa vyplňuje krátkym textom, ak nie je k dispozícii, použije sa hodnota z dlhého textu. OG description je k dispozícii pre stránky: Rady, Články, Kategórie, Aktuality, Produkty.
 • OG image <meta property="og:image"> - Tento údaj sa vyplňuje hlavným obrázkom, ak nie je k dispozícii, použije sa logo e-shopu. OG image je k dispozícii pre stránky: Rady, Články, Kategórie, Aktuality, Produkty.

Automatické SEO

Automatické SEO pracuje s dynamickými zástupcami (viac tu):

 • Hlavný nadpis stránky {heading} - generuje sa automaticky a nemožno ho užívateľsky prenastaviť.
 • Názov e-shopu {project_name} - generuje sa automaticky.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / SEO.
 2. Doplňte požadované údaje.
 3. Uložte.

Tip! Automaticky vygenerované SEO prvky môžete v konkrétnych prípadoch nahradzovať individuálnym SEO (viď ďalej). Stačí ich len vyplniť v oddiele SEO v detaile danej položky. Je to teda veľmi rýchle a ľahké.

Individuálne SEO

Chcete mať individuálne nastavené SEO pre vybrané stránky a nechcete, aby bolo generované automaticky (viac o automatickom SEO tu)? Je náročnejšie na čas oproti automatickému SEO, ale je tu možnosť presného zacielenia na kľúčové slová. Vykonáva sa v detaile stránky v oddiele SEO a prepisuje automatické SEO, pretože má vyššiu prioritu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu:
  • pre produkty: Produkty / Zoznam produktov
  • pre kategórie: Kategórie / Zoznam kategórií
 2. Otvorte konkrétnu položku (produkt / kategóriu).
 3. Na stránke zbehnite nižšie do oddielu SEO.
 4. Vyplňte požadované polia. Pri meta popise sa pre rýchlu orientáciu zobrazuje počet zadaných znakov.
 5. Uložte.

Tip! Nie je potrebné vypĺňať všetky prvky individuálneho SEO. Pri tých, ktoré nebudú vyplnené sa totiž použije SEO automatické.

SEO URL

Každá stránka má svoju unikátnu URL adresu. Vytvára sa automaticky na základe názvu položky (produktu, kategórie atď.) alebo si ju môžete zadať individuálne. Pokiaľ táto URL adresa už existuje, potom systém na jej koniec automaticky pridá príponu -1 kvôli odlíšeniu.

Postup nižšie sa vzťahuje na sekciu Kategórie

Vytvorenie novej stránky

Po vytvorení novej stránky sa z jej názvu automaticky vygeneruje unikátna URL adresa.

Vygenerovaná URL adresa v oddiele SEO.

URL adresa sa zobrazí v prehliadači v tvare www.VAS-ESHOP.sk/testovaci-nazov

Zmena názvu stránky

Pokiaľ si následne zmeníte názov stránky, URL adresa zostane v pôvodnom tvare.

Vygenerovaná URL adresa v oddiele SEO je v pôvodnom tvare.

URL adresa sa zobrazí v prehliadači v tvare www.VAS-ESHOP.sk/testovaci-nazov

Zmena URL adresy

Pokiaľ si prajete spoločne so zmenou názvu stránky zmeniť tiež jej URL adresu, je nutné to urobiť ručne v oddiele SEO.

Do poľa SEO URL je možné zadať vetu s diakritikou. Systém z nej automaticky vytvorí tvar URL adresy. Napr. Testovací názov upravené vytvorí URL tvar testovaci-nazov-upravene

URL adresa sa zobrazí v prehliadači v tvare www.VAS-ESHOP.sk/testovaci-nazov-upravene

Systém automaticky prevádza lomky v zadanej URL adrese na pomlčky.

Zmena URL adresy spôsobí neplatnosť pôvodnej URL adresy. Napr. pokiaľ mal zákazník vo svojom prehliadači záložku na pôvodnú URL adresu stránky, tak sa mu teraz zobrazí na e-shope chybová stránka. Preto je vhodné takú adresu presmerovať. Viac tu.

Presmerovanie sa nevytvára automaticky.

Filtračné (parametrické) stránky

Filtre po ich aplikácii na kategóriu automaticky generujú takzvané filtračné stránky. Rozširujú sa tak prirodzené výsledky vyhľadávania o kľúčové slová obsahujúce rôzne zloženiny hlavného kľúčového slova, ktoré je obsiahnuté v názve kategórie. Viac tu.

SEO hlavnej stránky

SEO hlavnej stránky sa nastavuje vždy individuálne v kategórii Hlavná stránka.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategória / Hlavná stránka
 2. Na stránke zbehnite nižšie do oddielu SEO.
 3. Vyplňte požadované polia.
 4. Uložte.

SEO stránkovanie

Informácie o tom, na ktorej stránke v stránkovaní sa aktuálne nachádzate. Pridá sa do nadpisu a titulku v stránke obsahujúcej zoznam produktov so stránkovaním.

 • Zástupca Stránkovanie - aktuálna strana {page-currnet} - Doplní sa číslo aktuálnej stránky.
 • Zástupca Stránkovanie - počet strán {number_of_pages} - Doplní sa počet všetkých stránok v stránkovaní.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / SEO.
 2. Na stránke nájdete pole SEO stránkovanie.
 3. Vytvorte si vlastný formát stránkovania pomocou dynamických zástupcov {page_current} pre aktuálnu stránku a {number_of_pages} pre celkový počet strán.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Prefix /p/ v URL adrese produktu

Systém vytvára URL adresu stránky detailu produktu v tvare "vasa-domena.sk/p/nazov-produktu". Systém adries je takto nastavený globálne a v tomto nemožno vykonávať individuálne zmeny.

Pokiaľ chcete, aby vaša URL vyzerala napríklad takto: "domena.sk/svietidla/svietidla-cierne" resp.: "domena.sk/kategoria/nazov-produktu", nie je to možné.

Z niekoľkých nezávislých zdrojov máme potvrdené, že tento tvar URL adresy nemá negatívny vplyv na SEO ani žiadnu inú funkcionalitu. Naopak podporuje kľúčové slová, ktoré sú v obsahu daného detailu produktu a neparazitujú na kľúčových slovách obsiahnutých v kategórii.

Písmeno /p/ nemá najmenší vplyv na indexáciu URL adresy vyhľadávacími robotmi.

Mapa stránok

Mapa stránok je zoznam stránok vášho obchodu. Ide o stránku so stromovou štruktúrou aktívnych kategórií (viac tu) vo všetkých menu stránky pre rýchlu orientáciu zákazníka. Štandardne sa odkaz na mapu stránok zobrazuje v pätičke e-shopu.

Sitemap.xml

Aby začal internetový vyhľadávač vaše stránky vôbec zobrazovať, musí o nich najskôr vedieť. Je veľmi pravdepodobné, že krátko po zverejnení e-shopu ich navštívia roboti internetových vyhľadávačov, ktorí ich zanalyzujú a zaindexujú. Inými slovami ich zaradia do svojho katalógu a určia, na aké kľúčové slová by sa váš internetový obchod mohol začať zobrazovať. Výborným nástrojom, ktorý uľahčí indexáciu webu je sitemap. Robot potom nemusí stránky prechádzať celé. Stačí im naservírovať súbor sitemap.xml, ktorý väčšina systémov pre tvorbu internetového obchodu rieši automaticky.

Sitemap.xml sa zobrazuje na adrese /sitemap.xml.

Ak je e-shop prístupný iba pre prihlásených, súbor sitemap.xml sa negeneruje.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / SEO.
 2. Kliknite na ozubené koliesko vedľa poľa sitemap.xml.
 3. Upravte požadované.
 4. Uložte.

Frekvencia zmien

Toto nastavenie sa prenesie do sitemap.xml a povie indexovaciemu robotovi, ako často priemerne stránku aktualizujete. Bez vybranej hodnoty v poli Frekvencia zmien sa do sitemapy generuje dátum poslednej úpravy v danej sekcii.

Ide len o informáciu pre indexovacích robotov. Kedy prebehne skutočná indexácia záleží na konkrétnom vyhľadávači.

Priorita

Toto nastavenie sa prenesie do sitemap.xml a povie indexovaciemu robotovi, ktoré stránky má indexovať skôr a ktoré nie sú pre vás tak dôležité. Priority je možné zadať od 0.0 (najnižšia) do 1.0 (najvyššia).

Ide len o informáciu pre indexovacích robotov. Kedy prebehne skutočná indexácia záleží na konkrétnom vyhľadávači.

Štandardy sitemap.xml

Podľa štandardu sitemaps.org:

 • Používa sa Sitemap index. Obsahuje odkazy na sitemaps jednotlivých modulov.
 • Každá z týchto sitemaps môže mať max. 50 000 adries alebo 50MB veľkosť. Následne sa rozdelí na viacero súborov.

Aktualizácia sitemap.xml

Generovanie sitemap.xml prebieha 2x denne a začína o 5:00 a 17:00 hodine. Generovanie môže trvať dlhšiu dobu podľa veľkosti sitemap aj aktuálneho vyťaženia servera. Vykonané zmeny preto nemusia byť ihneď viditeľné.

Indexácia e-shopu

Pre urýchlenie procesu indexácie vášho e-shopu môžete dať vedieť Googlu prostredníctvom Search Console a pridať stránky do Seznamu je možné vykonať tu. Ďalšie informácie o indexácii vášho e-shopu nájdete v článku akadémie tu.

Indexovanie pre vyhľadávače je nastavené len pre ostrú verziu e-shopu, nie pre testovaciu verziu.

Povolené len indexované stránky

Do sitemap.xml sa premieta len obsah, ktorý má povolenú indexáciu pre vyhľadávače. Sú to tieto funkcie:

 • Zobraziť na webe (v jednotlivých položkách v oddiele Hlavné)
 • Zobraziť v jazyku (v jednotlivých položkách v oddiele Hlavné)
 • Archívne produkty (detail produktu záložka Popis oddiel Rozšírené)
 • Filtračné stránky - indexovať (Nastavenia / Produkty / Filtre). 
 • Jazykové mutácie - indexovať (Nastavenia / Základné / Jazyky).

Kanonizácia stránok

Systém automaticky generuje na patričných stránkach kanonizáciu. Tento spôsob nemožno užívateľsky ovplyvniť v administrácii e-shopu.

V prípade stránkovania sa na ďalších stránkach negeneruje kanonizácia na prvú stránku zo zoznamu stránkovania. Tento spôsob je použitý na základe SEO analýzy, viac tu.

Štruktúrované údaje

Generovanie štruktúrovaných údajov vykonáva systém automaticky podľa možností aktuálnych grafických šablón e-shopu. V rámci administrácie e-shopu nemožno tieto údaje ovplyvniť.

Robots.txt

Súbor robots.txt slúži na nastavenie toho, akým spôsobom sa budú vyhľadávače správať počas indexácie stránok e-shopu. V systéme je možné nastaviť obmedzenia pre vyhľadávače. Môžete vyhľadávačom zakázať vstup na e-shop alebo povoliť prístup len pre niektoré vyhľadávače a do niektorých častí e-shopu.

Nastavenie vlastných záznamov v Robots.txt

Postupom nižšie sa pridávajú nové záznamy k štandardným systémovým záznamom. Generovanie štandardných systémových záznamov prebieha automaticky.

Zmeny v súbore robots.txt odporúčame vykonávať len skúseným špecialistom. Nevhodným nastavením môžete spôsobiť nefunkčnosť stránok.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / SEO.
 2. Kliknite na ikonku ceruzky vedľa poľa robots.txt.
 3. Vyplňte požadované nastavenia. Štandardné systémové záznamy sa tu nezobrazujú.
 4. Uložte.

Nový riadok sa pridáva na koniec robots.txt. Riadky sa kontrolujú kvôli duplikácii.

Odstránenie riadku z robots.txt

Zo systémového zápisu v robots.txt je možné odstrániť štandardné systémové záznamy / riadky, pokiaľ nevyhovujú svojim nastavením. Štandardné systémové záznamy sa tu nezobrazujú.

Postup v administrácii

Terajší riadok odstránite tak, že ho do poľa pridáte so znakom “-” (mínus bez medzery).

Napríklad riadok:

Disallow: /*?do=

sa odstráni pridaním textu

-Disallow: /*?do=

Dodatočné HTTP hlavičky

Do tohto poľa sa zadávajú voliteľné zápisy dodatočných HTTP hlavičiek. Je možné zadať napr. Content Security Policy (CSP) hlavičky, Referrer-Policy, Permissions-Policy atď.

Zápis sa vykonáva vo formáte Názov:Hodnota

Nastavením dodatočných HTTP hlavičiek môžete narušiť fungovanie systému, pokiaľ si napr. zakážete načítanie niektorého skripta apod.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora