SEO: Kanonizácia duplicitných stránok eshopu

Jedným z problémov, ktoré bránia vašim webom dosiahnuť potenciál, aký si zaslúžia, je duplicita stránok. Vyhľadávače jednoducho nemajú radi weby, na ktorých sa vyskytuje obsah, ktorý už ich robot videl niekde inde. Nemusí pritom ísť len o skopírovaný obsah. Duplicity vznikajú úplne prirodzene hlavne pri veľkých weboch, ako sú napríklad e-shopy, a predstavujú problém pre úspešné SEO. Našťastie môžeme ich negatívnemu vplyvu zabrániť pomocou takzvanej kanonizácie stránok.

kanonizace duplicitních stránek

Čo sú to duplicity stránok a ako vznikajú

K duplicitám na webe dochádza v prípadoch, kedy sa totožný obsah nachádza na rôznych URL adresách. Môže pritom ísť o jedinú stránku, na ktorú vedú odkazy pomocou rôznych URL napríklad example.com, example.com/index.htm a podobne. Pri e-shope vznikajú duplicity často tým, že sa jeden produkt nachádza vo viacerých kategóriách, alebo kvôli odkazom, ktoré vedú na vyhľadávanie produktov podľa rôznych parametrov. Týmto spôsobom môže vznikať prakticky nekonečné množstvo duplicít. Akonáhle robot vyhľadávača narazí na stránku, ktorá je duplicitná, rozhoduje sa, ktorú z duplicitných variantov zaindexuje a následne zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Bohužiaľ to často nie je tá, ktorú by ste chceli, a niekedy to dokonca nie je žiadna z nich.

Duplicity a SEO

Duplicity predstavujú pre SEO e-shopu vážny problém. Jednak nemáte kontrolu nad tým, ktorý z variantov stránok bude indexovaný, a navyše sa vám tak triešti linkjuice medzi mnoho podobných stránok, ktoré sa potom nemajú šancu dostať vo výsledkoch vyhľadávania na miesta, kde by ich vaši potenciálni zákazníci mali šancu nájsť.

Čo je to kanonizácia stránok?

Kanonizácia je efektívne riešenie duplicity stránok pomocou tagu canonical, ktorým môžeme označiť niektorú z duplicitných stránok za kanonickú, a tie ostatné potom za duplicitné. Hovoríme tak vyhľadávačom, ktorú zo stránok považujeme za dôležitú a chceme ju indexovať. V prípade, že sa vám podarí kanonizáciu správne nastaviť, mal by sa všetok "linkjuice" z duplicít preniesť na kanonizovanú stránku a tým ju posunúť vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Aby kanonizácia fungovala, musia ju vyhľadávače akceptovať. Tag canonical totiž funguje len ako odporúčanie pre vyhľadávače, nie ako príkaz. Počas procesu indexovania vyhľadávače jednotlivé verzie obsahu navzájom porovnávajú, a pokiaľ ich neuznajú za dostatočne rovnaké, môžu tag canonical ignorovať.

duplicita stránek

Nastavte kanonizáciu na vašom webe

Nastaviť kanonizáciu stránky nie je zase tak zložité, ako by sa mohlo zdať. Stačí len do HTML hlavičky stránky medzi tagy <head> a </head> pridať nasledujúci kód, ktorý obsahuje odkaz smerujúci na jej správnu, tzn. kanonickú verziu:

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/spravna-verzia">

Nech už sa robot vyhľadávača dostane na adresu s akýmkoľvek parametrom, mal by zaindexovať len tento jediný správny variant.

Ako samozrejme kanonizovať obsah, ktorý nemá žiadnu HTML hlavičku, do ktorej by sme mohli umiestniť tag canonical, prípadne obsah, kde nemáme možnosť editovať HTML hlavičku jednotlivých súborov? Typicky môže ísť napríklad o textové súbory, xls tabuľky, pdf dokumenty a podobne. V takom prípade je vhodné kanonizáciu riešiť pomocou súboru .htaccesss, do ktorého vložíte riadok v tvare:

Header add Link "< https:// www.example.com/spravna-verzia >; rel="canonical""

Kanonizace stránek

Pri veľkých weboch pomôže sitemap.xml

Nastaviť kanonizáciu pri veľkých weboch, ktoré obsahujú tisíce súborov, môže byť pomocou vyššie spomenutých spôsobov príliš prácne a časovo náročné. Našťastie však môžeme využiť ďalší spôsob, kanonizáciu pomocou súboru sitemap.xml. Google totiž predpokladá, že stránky, na ktoré vedú odkazy zo súboru sitemap.xml sú vždy kanonické. Stačí teda všetky stránky, ktoré chcete, aby boli indexované a zaradené do vyhľadávania, umiestniť do súboru sitemap.xml, ktorý potom odošlete na indexáciu pomocou Google Search Console.

Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri kanonizácii

Kanonizácia je mocný nástroj, ktorý vám umožní zlepšiť SEO vášho webu a posunúť ho vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Musí byť však vykonaná správne, inak môže byť výsledok úplne opačný. Aké sú teda najčastejšie chyby pri kanonizácii stránok?

  • Nevhodne umiestnený tag canonical. Aby kanonizácia fungovala, musí byť tag canonical umiestnený medzi tagmi <head> a </head>. Pokiaľ ho umiestnite inde, napríklad medzi tagy <body> a </body> budú ho vyhľadávače ignorovať. Rovnako tak ho budú ignorovať, pokiaľ ho umiestnite na stránky, ktoré v skutočnosti duplicitné nie sú.
  • Použitie tagu canonical spoločne s tagom noindex. Týmto spôsobom len mätiete vyhľadávače. Zmysel týchto tagov je totiž úplne opačný. Noindex hovorí vyhľadávaču: túto stránku neindexuj, zatiaľčo canonical naopak hovorí túto stránku indexuj.
  • Používanie relatívnych URL adries. Tag canonical umožňuje zadanie ako absolútnej, tak aj relatívnej URL. Keďže však relatívne adresy obsahujú cestu k súboru na základe aktuálnej stránky, (napríklad "produkty/produkt1.htm") môže dôjsť k zmäteniu a odkazovaniu na miesto, kde sa cieľový súbor nenachádza. Vždy je preto lepšie používať absolútne URL adresy, ktoré obsahujú celú cestu k súboru (napríklad "https://www.example.com/produkty/produkt1.htm").
  • Používanie tagu canonical pre iné jazykové mutácie stránky. Pokiaľ máte pre jednu stránku verziu v češtine a v slovenčine, nie je vhodné používať tag canonical. Na tento účelu totiž slúži tag hreflang, ktorý vyhľadávačom oznámi, že ide o inú jazykovú mutáciu rovnakého obsahu. Vyhľadávač v takom prípade môže túto stránku zobraziť užívateľom vyhľadávajúcim v dotyčnom jazyku a z konkrétneho regiónu.
  • Odkazovanie na neindexovateľnú stránku. Veľkou chybou kanonizácie býva odkazovanie na stránku, ktorú nie je možné indexovať. Vždy sa preto uistite, že stránka, ktorú chcete označiť ako kanonickú, vracia kód 200.

Pre SEO vášho e-shopu je dôležité, aby na každej z indexovaných stránok bol pokiaľ možno originálny a unikátny obsah. Duplicity alebo príliš veľké podobnosti medzi jednotlivými stránkami webu môžu spôsobiť, že niektoré časti webu nebudú indexované a návštevníci ich vo vyhľadávačoch nenájdu. Pokiaľ je duplicít príliš mnoho, môže dokonca dôjsť aj k penalizácii celého webu. Kanonizácia dá vyhľadávačom jasne najavo, ktorú z duplicitných adries považujete za správnu a pomôže im tak lepšie pochopiť váš obsah, čo je pre SEO vášho webu jednoznačne pozitívne.

 

Článok pripravila digitálna agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e-mailing, správu sociálnych sietí, správu produktových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
SEO kroky pre affiliate