Zoznamy produktov

Zoznam produktov je zobrazenie položiek s možnosťou prekliku na detail. Zobrazí sa v kategórii typu Stránka s produktmi. Vnútri detailu produktu sú ďalšie zoznamy na súvisiace produkty.

Zobrazené produkty sa radia podľa nastaveného typu radenia (viac tu). V každom boxe s produktom sa zobrazuje tiež ikona "i" pre rýchle informácie o produkte (viac tu).

Typy zoznamov produktov

Bežný zoznam produktov

Jednotlivé položky zoznamu produktov sa zobrazujú za sebou a pokračujú na nový riadok. Umožňuje radenie produktov (viac tu) a prepínanie na iné zobrazenie zoznamu produktov (viac tu).

Zákazník má možnosť prepínať medzi zobrazením boxy a tabuľky. Viac tu.

Možnosť nastavenia počtu položiek na stránku nájdete v nápovede tu.

Pokiaľ do zoznamu nie je pridaný žiadny produkt, na e-shope sa zobrazí hláška Žiadna položka.

Slider

Jednotlivé položky zoznamu produktov sú pre úsporu miesta zobrazené len v jednom riadku. Posúvať sa zákazník môže pomocou šípok doprava a doľava, prípadne pomocou navigácie formou bodiek. Neumožňuje tabuľkové zobrazenie.

Možnosť nastavenia počtu položiek v slideri nájdete v nápovede tu.

Pokiaľ do zoznamu nie je pridaný žiadny produkt, na e-shope sa modul vôbec nezobrazí.

Animácie v zozname produktov

Pri zozname produktov je možné vypnúť animáciu po nabehnutí, ktorá sa štandardne používa pri posune v stránke.

Postup v administrácii

 1. Grafiku komponentu upravíte v module Dizajnér. Univerzálny postup nájdete tu (pre nastavenie Vzhľadu).
 2. Zvoľte záložku Rozšírené / Zoznam produktov.
 3. Kliknite na komponent Zoznam produktov.
 4. Odškrtnite pole Animácie po nabehnutí.
 5. Vykonané zmeny uložte.
 6. Zmenu je potrebné preklopiť na ostrú verziu e-shopu. Viac tu.

Vytvorenie produktu

Základom každého e-shopu sú produkty a ich založeniu je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť.

Pokiaľ budete produkty zakladať s konkrétnym textom alebo nastavením opakovane, odporúčame vám urobiť si jednu vzorovú šablónu (v ktorej bude vyplnené všetko, čo sa opakuje).

Ďalšie produkty budete potom zakladať duplikovaním (viac tu) a následnou úpravou tejto šablóny. Výhodou postupu je, že nemusíte vkladať rovnaký obsah opakovane ku každému vytvorenému produktu.

Popis v administrácii 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový alebo na tlačidlo + v ľavom menu.
 3. Vyplňte požadované údaje produktu.
 4. Uložte.

Hodnota ITEM_ID produktu je generovaná automaticky naším systémom. Nemožno ju užívateľsky nastaviť. Jej hlavný účel slúži pre porovnávače produktov (Heureka, Zboží.cz apod.).

Hromadné úpravy produktov

V prípade, že chcete zmeniť parametre a ich hodnoty u viacerých produktov naraz, nie je potrebné to robiť ručne pre každý produkt zvlášť. Viac tu.

Import údajov

Parametre je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Pridanie do zoznamu produktov

Nasledujúcim postupom je možné vložiť produkty do zoznamu produktov. V zásade ide o priradenie produktu do kategórie. To je možné dvomi spôsobmi.

Produkt je potrebné pridať do kategórie v menu. Kategória musí mať nastavený typ Stránka s produktmi, aby sa mohol produkt zobraziť v zozname produktov. Pri iných typoch sa zoznam produktov nevytvorí. Viac tu.

Cez kategóriu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Prejdite do oddielu Hlavné.
 3. Typ kategórie nastavte na Stránka s produktmi.
 4. Prejdite do oddielu Produkty.
 5. Kliknite na tlačidlo + Nový. 
 6. Otvorí sa vyskakovacie okno s ponukou produktov.
 7. Pri konkrétnych produktoch kliknite na tlačidlo Pridať.

Cez detail produktu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte požadovaný produkt.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Kategórie.
 5. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 6. Zaškrtnite kategórie, v ktorých sa má produkt zobraziť.
 7. Uložte.
 8. Nastavte jednu z pridaných kategórií ako Hlavnú. Tu bude produkt fyzicky umiestnený, ostatné zaradenia budú na toto miesto len odkazovať. Rovnako omrvinková navigácia v detaile produktu bude určená týmto zaradením (viac tu).
 9. Upravte prípadne pozíciu produktu v zozname produktov.

Odobranie zo zoznamu produktov

Odstránením väzby nedôjde k zmazaniu produktu. Zmaže sa len vzájomná väzba produktu na kategóriu.

Cez kategóriu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Otvorte konkrétnu kategóriu, v ktorej si prajete upraviť zoznam produktov.
 3. Prejdite do oddielu Produkty.
 4. Nabehnutím myši na riadok produktu sa na konci riadku zobrazí ikona pre odobranie zo zoznamu. Kliknite na túto ikonu pre odobranie produktu.

Cez detail produktu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte požadovaný produkt.
 3. Prejdite do oddielu Kategórie.
 4. Nabehnutím myši na riadok produktu sa na konci riadku zobrazí ikona pre odobranie z danej kategórie. Kliknite na túto ikonu pre odobranie produktu.

Pozícia v zozname produktov

Radenie produktov výrazne ovplyvňuje celkové predaje a obrat e-shopu. Pomocou neho uprednostníte produkty, ktoré máte skladom a sú dobre predajné.

Systém umožňuje nastaviť si vlastné pozície v zozname produktov vnútri kategórie menu. Toto poradie produktov sa prejaví v radení typu Odporúčané, čo je východiskové radenie na e-shope. Viac tu.

Novo pridané produkty (tiež importované) sa zaradia v kategórii automaticky na prvé miesto.

Pokiaľ sa vám radenie nezobrazuje, uistite sa, že máte zapnuté radenie na možnosť Odporúčané. Viac tu.

Cez kategórie

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte kategóriu, v ktorej chcete pozície produktov upraviť.
 3. Zbehnite nižšie do oddielu Produkty.
 4. Uchopte myšou ikonu s tromi čiarkami a pretiahnite ju na novú pozíciu smerom hore alebo dole.
 5. Vykonané zmeny Uložte.

Cez detail produktu

Rovnaký výsledok docielite aj v detaile produktu. Tu však zadávate konkrétnu pozíciu (číslo), na ktorej sa má položka nachádzať. 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, ktorému chcete zmeniť pozíciu.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Kategórie.
 5. V stĺpci Pozície upravte poradové číslo v danej kategórii.
 6. Vykonané zmeny Uložte.

Pokiaľ presuniete produkt na miesto, ktoré už je obsadené iným produktom, celý rad sa posunie. Prípadné medzery v číselnom rade sa po uložení eliminujú.   

Počet položiek v zozname produktov

Možnosť nastavenia počtu produktov na stránku a maximálneho počtu produktov v slideroch typu odporúčané alebo súvisiace produkty.

Toto nastavenie ovplyvňuje rýchlosť načítania stránky. To znamená, že čím viac produktov na stránke, tým dlhšie bude prebiehať jej načítanie. 

Počet produktov na stránku

Nastavenie v bežných zoznamoch produktov v rámci kategórie.

Odporúčame použiť násobky dvanástky, aby bol zoznam produktov na poslednom riadku kompletný pre všetky responzívne zobrazenia.

 1. V administrácii zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. Do poľa Počet produktov na stránku zadajte požadovanú hodnotu.
 3. Uložte vykonané zmeny.

Počet produktov v slideroch

Nastavenie maximálneho počtu produktov, ktoré sa budú zobrazovať vo všetkých slideroch na e-shope (viac tu).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. Do poľa Počet produktov v slideri vpíšte požadovanú hodnotu.
 3. Uložte.

Zmena zobrazenia zoznamu produktov

Maloobchodní zákazníci uprednostňujú zobrazenie produktov na e-shope formou boxov, veľkoobchodní zase formou tabuľky. Zobrazenie produktov si môžete nastaviť pre každý cenník zvlášť. Vo východiskovom cenníku je štandardne nastavené zobrazenie Boxy. Avšak zákazník si môže na e-shope prepnúť východiskové zobrazenie pomocou prepínacích ikon.

Zobrazenie Boxy

Obsahuje väčšie náhľadové obrázky, pretože pre maloobchodného zákazníka sú rozhodujúce.

Zobrazenie Tabuľka

Prehľadnejšie štruktúrované informácie pre ľahšie rozhodovanie u veľkoobchodného zákazníka.

Postup v administrácii 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky.
 2. Vyberte cenník, pri ktorom chcete nastaviť východiskové zobrazenie zoznamu produktov.
 3. Upravte pole Východiskové zobrazenie zoznamu produktov
 4. Uložte.

Obrázky produktov

Obrázky, ktoré sa zobrazujú v zozname produktov sa nazývajú zoznamové. Nastaviť ich môžete v detaile konkrétneho produktu pri oddiele Obrázky . Viac tu.

Pri nabehnutí myšou na položku sa prepne jej zoznamový obrázok na ďalší v poradí, ktorý je pri produkte nastavený. Viac tu.

Odkaz na detail produktu

Po kliknutí na produkt sa zákazník presmeruje na jeho detail so všetkými dostupnými informáciami.

Vloženie produktu do košíka

Pri kliknutí na tlačidlo Do košíka v zozname produktov môžu nastať dve situácie:

 • Produkt má varianty alebo konfigurácie - Zákazník sa presmeruje do detailu produktu, aby najskôr špecifikoval nákup.
 • Produkt nemá varianty ani konfigurácie - Produkt sa vloží ihneď do košíka. Zobrazí sa mu vyskakovacie okno s potvrdením a možnosťou prejsť do košíka alebo pokračovať v nákupe. Viac tu.

Skrytie tlačidla Do košíka

V grafickom module Dizajnér je možné skryť tlačidlo Do košíka pre všetky položky v zozname produktov. Funkcia je dostupná pre grafické šablóny od verzie 3.8. Viac tu.

Systém umožňuje tiež ďalšie voľby pre skrytie tlačidla Do košíka - globálne a pre konkrétny produkt. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. Grafiku komponentu upravíte v module Dizajnér.
 2. Zvoľte záložku Rozšírené / Zoznam produktov.
 3. Kliknite na komponentu Zoznam produktov.
 4. V časti Tlačidlo (konverzné) zaškrtnite pole Skryť.
 5. Vykonané zmeny uložte.
 6. Zmenu je potrebné preklopiť na ostrú verziu e-shopu. Viac tu.

Rozloženie a vzhľad

Vzhľad tejto sekcie môžete upraviť pomocou modulu Dizajnér.

 1. Zvoľte záložku Rozšírené / Zoznam produktov.
 2. Prejdite do konkrétneho komponentu, ktorú si prajete upraviť.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora