Do kategórie máte možnosť vložiť zoznam produktov. V ňom je možné filtrovať a radiť. Zoznamy produktov sú zobrazené klasicky ako výpočet položiek sa stránkovaním alebo ako slider s možnosťou posúvanie produktov v jednom riadku doprava a doľava pomocou šípok alebo ukazovateľov.

Klasické zoznamy

Možno v nich zobraziť:

Slidery

Klasický zoznam produktov môže byť tiež zobrazený ako slider. Stačí menšie úprava v HTML kóde stránky. Zobrazujú sa:

Slider môže byť tiež zobrazený ako klasické zoznamy produktov. Stačí menšie úprava v HTML kóde stránky.