Sklad

Stavom zásob sa myslí počet kusov produktu (alebo variantu) na sklade. Na základe toho sa následne nastavuje dostupnosť (skladom, nie je skladom, na dopyt atď., viac tu).

Stav zásob sa vedie predovšetkým pre interné účely a zákazníkovi sa oznamuje dostupnosť produktu. Avšak je možné zverejniť tiež stav zásob. Viac tu.

Proces naskladňovania a výdaja tovaru zo skladu nie je previazaný na výdaj súvisiacich dokumentov ako sú príjemka a výdajka. Tieto dokumenty si však môžete urobiť pomocou vlastných dokumentov (viac tu) alebo implementáciu získať na Marketplace.

Obmedziť objednávky len na zásoby, ktoré máte skladom, môžete pomocou funkcie Obmedzenie objednania (viac tu). Pokiaľ nechcete túto funkciu využívať, zákazníci budú môcť objednávať tovar aj do záporných hodnôt skladu. 

Systém umožňuje viesť len jeden sklad. V prípade viacerých skladov vám odporúčame prepojenie na externý ekonomický systém. Viac tu.

Zobrazenie na e-shope

Všetkým alebo len niektorým zákazníkom môžete na e-shope zobraziť aktuálne množstvo produktov na sklade. Funkciu využijú hlavne veľkoobchodníci.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. Prejdite do časti Zobrazenie na e-shope.
 3. Nastavte pole Stav zásob podľa toho, či chcete informáciu zobrazovať všetkým, len prihláseným alebo nikomu.
 4. Vykonanú zmenu Uložte.

Zobrazenie na e-shope

V detaile produktu sa zobrazí v zátvorke počet kusov na sklade. 

Informácie sa zobrazia aj v tabuľkovom zobrazení zoznamu produktov po nabehnutí myšou na dostupnosť konkrétneho variantu.

Táto funkcia je k dispozícii až od verzie 3.5 modulu Designer. Viac o prechode na najnovšiu verziu Dizajnéra.

Aktualizácia zásob

Naskladnenie zásob je možné vykonávať manuálne zadaním skutočného stavu zásob. K dispozícii sú dva spôsoby zadania:

 • v detaile produktu,
 • v zozname produktov, pokiaľ si zobrazíte stĺpec Stav zásob (viac tu) a máte aktívny Režim úprav (viac tu).

Ďalšia možnosť je formou importu údajov (viac tu). 

Zásoby sa odpočítajú na základe nasledujúcich udalostí. Stav môže ísť aj do mínusu. 

 • Dokončenie objednávky - Zákazník dokončil objednávku, stav skladu sa zmenší o hodnotu objednávky.
 • Aktualizácia objednávky - Editácia počtu kusov priamo v detaile objednávky v administrácii. Po uložení sa zmena prejaví aj v sklade pri položke produktu.
 • Storno objednávky - Pokiaľ dôjde k stornu objednávky, aktuálne kusy produktu z objednávky sú automaticky pripočítané späť do skladu.
 • Zmazanie objednávky - Po odstránení dokumentu objednávky alebo celej objednávky. 

Pridanie stavu zásob produktu

Stavy zásob môžete pridávať k jednotlivým produktom. 

 • V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 • Kliknite na požadovanú položku.
 • Uistite sa, či máte vybranú záložku Popis.
 • Nabehnite do oddielu Hlavné.
 • Vyplňte Stav zásob.
 • Vykonané zmeny Uložte.

Pridanie stavu zásob k variantu

Stav zásob môžete nastaviť pre každý z variantov na individuálnu hodnotu. Viac tu.

Automatický stav zásob podľa variantov produktu

Funkcia sčíta stavy zásob jednotlivých variantov a celkový súčet nastaví hlavnému produktu. Hlavnou výhodou je, že sa pri produkte bude zobrazovať dostupnosť Skladom, pokiaľ je na sklade aspoň jedna položka v niektorom variante.

Pokiaľ produkt varianty neobsahuje alebo pri žiadnej z nich nie je nastavený stav zásob, funkcia sa neaktivuje. Dostupnosť je potrebné pri produkte vyplniť manuálne. Funkcia je teda určená len pre toho, kto si vedie presnú evidenciu stavu zásob jednotlivých variantov produktov.

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Zaškrtnite funkciu Stav zásob podľa variantov na Áno.
 3. Uložte vykonané zmeny.

Informácie v detaile produktu

V detaile produktu (záložka Popis) v oddiele Hlavné vyzerá Dostupnosť podľa variantov tak, že je neaktívna. Medzi Stavom zásob podľa variantov a Dostupnosti podľa variantov sa zobrazuje šípka znázorňujúca zapnutú automatiku.

Stav zásob podľa variantov môžete kombinovať s funkciou automatického nastavenia Dostupnosti podľa stavu zásob (viac tu). Dostupnosť a Stav zásob podľa variantov majú vyššiu prioritu a budú sa zobrazovať na e-shope.

Príklad nastavenia

Nižšie v náhľade je zobrazený celkový stav zásob podľa variantov = 10 + 5 + 2 + 10 = 27 ks

Limit stavu zásob

Mať poriadok v evidencii skladových zásob je základným predpokladom efektívneho chodu vášho e-shopu. Preto sme vytvorili modul, ktorý vám bude strážiť produkty, ktorých stav na sklade je pod určitým limitom. Umožňuje nastaviť si limit stavu zásob globálne alebo pomocou vlastného poľa individuálne pre konkrétny produkt.

Predpokladom fungovania funkcie Limit stavu zásob je vedenie stavu zásob pri produktoch, prípadne variantoch. 

Príklad: Tento globálny limit stavu zásob nastavíte na 3 ks. Kedykoľvek sa niektorý z ponúkaných produktov vypredá tak, že vám zostanú na sklade len 3 ks, tak sa zaradí do sekcie Produkty pod limitom stavu zásob v Prehľade administrácie. Tým ste s predstihom upozornení na kritickú zásobu a môžete naskladniť nové zásoby.

Pokiaľ potrebujete, aby konkrétny stav zásob vyvolal pri produkte určitú akciu, vykonajte nastavenie podľa nápovede tu

Zobrazenie produktov pod limitom

Zoznam produktov a ich variantov, ktoré majú stav zásob pod limitom nájdete v administrácii e-shopu na dvoch miestach:

 1. V sekcii Prehľad / Prehľad,

 1. V sekcii Produkty je podkategória Sklad pod limitom s číslom udávajúcim, koľko produktov je aktuálne pod nastaveným limitom.
  Po kliknutí na túto podkategóriu budete presmerovaní do klasického Zoznamu produktov, kde sa vyfiltrujú len produkty pod limitom stavu zásob.

Nastavenie limitu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Prejdite do oddielu Sklad.
 3. Nastavte požadovaný počet skladových jednotiek do poľa Limit stavu zásob.
 4. Uložte.

Pre konkrétny produkt

Funkcia pracuje na rovnakom princípe, ako globálne nastavenie pre celý e-shop (viď vyššie), ale na rozdiel od nej na úrovni konkrétneho produktu. Cieľom je podchytiť mimoriadnosti, ktoré majú napríklad dlhšiu dobu dodania od dodávateľa a je potrebné ich objednávať na sklad s väčším predstihom.

Nastavenie pre konkrétny produkt má vyššiu prioritu ako globálne.

Popis v administrácii

 1. V administrácii e-shopu pridajte preddefinované pole podľa univerzálneho postupu v nápovede tu.
 2. V zozname polí nájdite kľúč "stock_limit".
 3. Vyplňte ho podľa univerzálneho postupu v nápovede tu.
 4. Vykonané zmeny Uložte.

Akcia pri zmene stavu zásob

Pri dosiahnutí určitého stavu zásob sa pri produkte (alebo variante) vykoná nasledujúca akcia: 

 • Deaktivovať - Pri produkte alebo variante sa odškrtne pole Zobraziť na e-shope (viac tu).
 • Archivovať - Pri produkte alebo variante sa zaškrtne pole Archivovať (viac tu).

Napr. Pri nastavení limitu pre zmenu na 0 a akcie pri zmene na archiváciu sa nemusíte báť, že budete predávať tovar, ktorý na sklade fyzicky nemáte.

Alternatívou tohto nastavenia je funkcia Obmedzenie objednania. Tá zaisťuje, aby nemohol zákazník objednať do mínusových stavov zásob. Viac tu.

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Prejdite do oddielu Sklad.
 3. Zapnite pole Akcia pri zmene stavu zásob na Áno.
 4. Objavia sa ďalšie možnosti nastavenia.
 5. Vyplňte pole Limit pre zmenu. Nastavte stav zásob, ktorý pri produkte aktivuje danú akciu. 
 6. Pomocou poľa Akcia pri zmene nastavte, aká akcia sa vykoná v prípade produktov a variantov.
 7. Uložte.

Prepísanie automatiky pri konkrétnom produkte

V rámci konkrétneho produktu (alebo variantu) máte možnosť globálne automatické chovanie prepísať. Bude mať vyššiu prioritu, ako systémová automatika.

V takom prípade sa vedľa poľa Zobraziť na e-shope prípadne Archivovať zobrazí ikona šípok, ktorá znamená, že ste prepísali automatiku vlastnou hodnotou.

Kliknutím na túto ikonu šípok všetko vrátite späť na východiskové automatické nastavenie.

Príklad: Máte nastavené, aby sa produkty pri stave 0 ks na sklade automaticky deaktivovali. Tzn. systém odškrtne pole Zobraziť na e-shope v detaile produktov. Akonáhle k tomu dôjde, je možné v detaile produktu pole manuálne zaškrtnúť (prípadne upraviť importom). 

Postup v administrácii 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte položku, ktorú chcete upravovať.
 3. Pri danom poli, ktoré je spravované automatikou nastavte opačnú hodnotu od tej, ktorú jej systém automaticky nastavil.
  1. Pre deaktiváciu nastavte pole Zobraziť na e-shope (viac tu).
  2. Pre archiváciu nastavte pole Archivovať (viac tu).
 4. Uložte.

Pozícia na sklade

V detaile produktu je možné zadať jeho pozíciu na vašom sklade. Tento údaj slúži pre interné účely e-shopu a umožní rýchlejšie vyhľadanie objednaných produktov vo vlastnom sklade.

Pozíciu na sklade je možné si vložiť aj do šablón e-mailov a dokumentov pomocou dynamického zástupcu {$product['stock_position']}. Viac tu.

Tento údaj je tiež súčasťou XML exportu. Viac tu.

Do objednávky sa vždy prevezme aktuálna hodnota pozície produktu na sklade. Keď bude objednávka obsahovať produkt, ktorý je neskôr zmazaný, potom dôjde k strate informácie o pôvodnej pozícii produktu na sklade.

Celková hodnota zásob

Zistenie celkovej hodnoty stavu zásob na sklade nie je k dispozícii v štatistikách v rámci administrácie e-shopu. Pre túto sumarizáciu je potrebné vytvoriť export produktov do CSV formátu a pomocou tabuľkového editora súčet vypočítať.

Postup v administrácii 

 1. Vykonajte jednorazový export produktov do CSV (viac tu).
 2. Otvorte súbor v tabuľkovom editore (napr. Open Office alebo MS Exel). Pokiaľ máte problém s kódovaním, prejdite do nápovede tu.
 3. Vynásobte hodnoty v stĺpci počet kusov [STOCK] a napr. nákupnú cenu za jednotku [PRICE_BUY], prípadne akúkoľvek inú cenu podľa vášho uváženia.
 4. Tieto získané hodnoty následne sčítajte.

Postup inventúry v Upgates

Štandardný postup pre vykonanie inventúry v systéme Upgates.

 1.  Exportujte produkty vo formáte CSV. Viac tu.
 2.  Súbor otvorte v Exceli.
 3. Pre väčšiu prehľadnosť odporúčame zmazať stĺpce, ktoré pre vykonanie inventúry nie sú relevantné.
 4. Následne vo svojom sklade fyzicky vykonajte inventúru.
 5. Nahrajte skontrolovaný stav skladu do kompletného súboru, ktorý ste vyexportovali z Upgates.
 6. Importujte tento súbor do Upgates. Viac tu.

Hromadné úpravy stavu zásob

V prípade, že chcete zmeniť stav zásob pri viacerých produktoch naraz, nie je potrebné to robiť ručne pre každý produkt zvlášť. Viac tu.

Táto hromadná úprava je možná len pre produkty nie varianty. Hromadná aktualizácia variantov je možná len pomocou exportu a následného importu upravených údajov. Viď ďalej. 

Import údajov

Stavy zásob je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Digitálne produkty

Okrem fyzických produktov je možné v e-shopoch Upgates predávať aj digitálne produkty (licencie a pod.). Predaj týchto produktov je možný pomocou niektorého z doplnkov tretích strán, ktorých aktuálny prehľad nájdete v sekcii Digitálne produkty.

Tieto doplnky as nimi súvisiace služby môžu byť spoplatnené. Výšku poplatku vám oznámi poskytovateľ konkrétneho doplnku.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora