Zľavové kupóny

Ako administrátor môžete vytvoriť zľavový kupón, ktorý dáte zákazníkom. Tí majú možnosť uplatnenia zľavového kupónu v nákupnom košíku formou zľavy z objednávky. Hodnota kupónu môže byť pevná alebo percentuálna. Každý z nich má unikátny kód. Pre opakované uplatnenie jedného kupónu môžete vytvoriť globálny kupón (má jeden spoločný kód).

Platnosť kupónu je možné obmedziť v určitom časovom intervale od - do. Využitie je možné tiež obmedziť len na produkty z konkrétnej kategórie alebo len tie, ktoré nie sú v akcii. Ďalšia možnosť obmedzenia je použitie od určitej veľkosti objednávky.

Systém umožňuje aplikovať len 1 zľavový kupón na 1 objednávku.

Zobrazenie na e-shope

Pole Zľavový kupón pre zadanie zľavového kupónu v košíku je štandardne zobrazené vždy.

Tento spôsob je možné zmeniť v administrácii e-shopu, aby pole pre zľavový kupón bolo štandardne skryté. V takom prípade je potrebné v košíku najskôr zaškrtnúť pole Uplatniť zľavový kupón. Potom sa zobrazí pole Zľavový kupón.

Skrytie poľa pre zľavový kupón

V administrácii e-shopu je možné nastaviť, aby pole pre zľavový kupón bolo v košíku vo východiskovom stave skryté.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Zaškrtnite pole Zobrazovať otvorené pole pre kupón v košíku.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Vytvorenie zľavového kupónu

Zľavový kupón vytvoríte v administrácii nasledujúcim spôsobom. Je možné vygenerovať väčší počet zľavových kupónov naraz (max. 10 000 kupónov). 

Pri vytváraní kupónu môžete nastaviť tiež jeho obmedzenie, kedy a kde má byť možné ho uplatniť. Majte na pamäti, že pre jeho následnú aplikáciu zákazníkom musia byť splnené všetky nastavené podmienky.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. V otvorenom okne nastavte parametre kupónu. 
 4. V poli Počet nastavte množstvo kupónov, ktoré sa vygenerujú naraz.
 5. Uložte.

Úprava zľavového kupónu

Vytvorený zľavový kupón je možné upraviť, pokiaľ ešte nebol dosiahnutý limit počtu jeho použitia. V opačnom prípade sú polia pre úpravy deaktivované.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Zvoľte konkrétny zľavový kupón.
 3. Vo vyskakovacom okne zľavového kupónu si upravte potrebné údaje.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Zľavový kupón na jeden produkt

 1. Vytvorte novú kategóriu (viac tu). Prípadne vyberte nejakú kategóriu existujúcu.
 2. Môžete ju skryť v menu, pokiaľ bude slúžiť len pre účely skrytia zľavového kupónu. Viac tu.
 3. Do kategórie vložte daný produkt. Viac tu.
 4. Vytvorte zľavový kupón. Viac tu.
 5. Nastavte mu obmedzenie tak, aby ho bolo možné aplikovať len na vybranú kategóriu.
 6. Vykonané zmeny Uložte.

Kód zľavového kupónu

Systémovo vygenerovaný kód zľavového kupónu je možné dodatočne upraviť. Kód musí byť unikátny v rámci zľavových kupónov.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Vyberte konkrétny kupón, pri ktorom chcete zmeniť kód.
 3. V poli Kód kupónu zadajte vlastný kód.
 4. Uložte.

Počas zadávania kódu zľavového kupónu zákazníkom nezáleží na veľkosti písmen. Môžete si vytvoriť zľavový kupón s kódom napr. Zľava10. Systém kupón príjme, aj keď zákazník zadá napr. zľava10.

Obmedzenie na určité cenníky

Nasledujúcim spôsobom môžete povoliť / zakázať možnosť aplikovať zľavový kupón na určitý cenník.

Napr. veľkoobchodným zákazníkom nechcete umožniť použitie zľavových kupónov, pretože pre nich máte zľavy z obratu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Cenníky.
 2. Vyberte požadovaný cenník, pri ktorom chcete povoliť / zakázať použitie kupónu.
 3. Nabehnite do časti Zľavy v tomto cenníku.
 4. Zaškrtnite / odškrtnite pole Zľavový kupón.
 5. Uložte.

Zľavové kupóny a produkty v akcii

Pri nastavení zľavového kupónu si možno vybrať, či ho bude možné uplatniť aj na produkty v akcii. Ide o produkty s aktívnym štítkom Akcie. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Vyberte konkrétny kupón, v ktorom chcete zmeniť nastavenia pre produkty v akcii.
 3. Zaškrtnite pole Zahrnúť produkty v akcii, pokiaľ má byť možné kupón využiť aj na produkty v akcii. V opačnom prípade musí byť pole odškrtnuté.
 4. Uložte.

Generovanie kupónu v e-maile

Zľavový kupón je možné vytvoriť buď ručne alebo ho vygenerovať automaticky na základe odoslania e-mailu zo systému. V ňom je umiestnený dynamický zástupca (viac tu), ktorý generovanie zaistí.

Ako to funguje?

 1. Po každom úspešne odoslanom e-maile v e-mailingu (viac tu) alebo systémového e-mailu (viac tu) sa v zozname kupónov vytvorí nová položka s unikátnym kódom.
 2. Tento kód sa v správe odošle zákazníkovi (nahradí v obsahu značku dynamického zástupcu).
 3. Zákazník kód vloží do košíka na e-shope v rámci svojej objednávky.
 4. V košíku sa hodnota zľavového kupónu započíta a zákazníkovi sa prejaví ako zľava z nákupu.

Kde sa dá generovanie použiť?

Tam, kde sa vyskytuje dynamický zástupca {$discount_voucher}:

 • E-mailing - kód je možné generovať do šablóny e-mailingu. A to buď v nastavení šablón (viac tu) alebo priamo v novej kampani (viac tu).
 • Systémové e-maily - kód je možné generovať do tela e-mailovej správy odoslanej z administrácie.

Po kliknutí na ikonu ceruzky (viď obrázok nižšie) sa otvorí okno, kde si zvolíte, na základe akej šablóny sa bude zľavový kód generovať. 

Šablóna zľavového kupónu

V šablóne si definujete vlastnosti vygenerovaného zľavového kupónu.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Prejdite do záložky Šablóny.
 3. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 4. Otvorí sa okno šablóny. Obsahuje podobné nastavenia ako pri bežnom zľavovom kupóne. Viac tu.
 5. Vyplňte požadované údaje.
 6. Uložte.

Šablónu môžete využiť tiež ako základ pre ručne vytvárané zľavové kupóny. Zobrazujú sa však len vtedy, pokiaľ nejaké šablóny existujú.

Kupón na dopravu a platbu

Vedľa nastavenia fixnej alebo percentuálnej hodnoty kupónu je možné tiež nastaviť možnosť zrušenia dopravy a platby. Pokiaľ sa taký kupón uplatní v košíku, dôjde k vynulovaniu ceny za dopravu a platbu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. V otvorenom okne nastavte Typ Doprava a platba.
 4. Uložte.

Pokiaľ zľavový kupón z objednávky manuálne odoberiete v administrácii, nedôjde automaticky k vráteniu sumy za dopravu a platbu. Je možné ho vložiť k doprave a platbe ručne alebo dopravu a platbu zmazať a opäť pridať.

Zmena zobrazenia zliav a kupónov

Prispôsobenie vzhľadu zľavových kupónov je možné vykonať prostredníctvom externých agentúr. Aktuálnu ponuku nájdete tu.

Import

Pokiaľ nechcete automaticky generovať zľavové kupóny z administrácie, je možné si vytvoriť vlastné kupóny aj s kódmi v CSV súbore a následne ich naimportovať do systému.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Marketing / Zľavové kupóny.
 2. Kliknite na tlačidlo Import CSV.
 3. Pomocou poľa Vyberte súbor vložte z vášho počítača súbor CSV .
 4. Kliknite na tlačidlo Import.

Štruktúra CSV

Import zľavových kupónov, záhlavie CSV súboru musí vyzerať takto:

GLOBAL_YN; VOUCHER_CODE; AMOUNT; USED_FROM; CURRENCY_ID; DATE_FROM; DATE_TO; NOTE; FOR_PRODUCTS_IN_ACTION_YN; CATEGORY; TYPE

Dokumentáciu nájdete tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora