Nastavenie zliav (kladná hodnota) alebo príplatkov (záporná hodnota) na produkty určitého výrobca.