Súbory

Do každého e-shopu je potrebné vkladať obrázky produktov, súbory s dokumentmi na stiahnutie, videá atď. Upgates dokáže tieto súbory jednoducho ukladať do správcu. Následne ich môžete použiť opakovane na rôznych miestach administrácie.

Správca súborov

Všetky súbory, ktoré budú súčasťou obsahu vášho e-shopu, musíte najskôr nahrať do Správcu súborov.

Okno s týmto modulom sa vždy zobrazí na konkrétnych miestach administrácie, kde je potrebné pridať nejaký súbor. Ďalej ho nájdete v menu administrácie v sekcii Súbory

V ľavom stĺpci pod kategóriami nájdete ukazovateľ kapacity projektu. Pokiaľ vám už priestor nestačí, môžete navýšiť svoju tarifu vášho účtu.

Súbory môžete jednotlivo alebo hromadne triediť do zložiek. Ďalej je možné vyhľadávať v názvoch súborov pomocou fulltextu. Môžete im nastaviť titulky, ktoré sa potom zobrazia v galériách, skrytých popiskoch atď.

Zložky v správcovi súborov

Triedenie súborov do zložiek pre lepšiu prehľadnosť. Súbory môžete pridávať do rôznych zložiek zobrazených v ľavom stĺpci. Stačí kliknúť na názov zložky a začať pridávať obrázky. Máte možnosť pridávať nové podzložky, upravovať a mazať zložky. 

 • Všetko - Zložka, do ktorej sa vkladajú súbory nahrané do všetkých podzložiek.
 • Grafika - Zložka, do ktorej sa vkladajú súbory pre použitie v grafike. Tieto súbory sa nezmenšujú ani nekomprimujú. Využívajú sa napr. v moduloch bannery alebo headlines.
 • Nepoužité - Súbory, ktoré nie sú systémom použité a môžu sa zmazať. Ušetríte kapacitu.
 • Kôš - Zložka, do ktorej sa vkladajú zmazané súbory. Je možné ich obnoviť do 30 dní.

Všetky obrázky sa automaticky zmenšujú na maximálnu výšku alebo šírku 1000 px. Len obrázky nahrané do zložky Grafika (a jej podzložiek) sa nezmenšujú ani znovu nekomprimujú. Je určená pre vkladanie obrázkov do grafiky - napr. bannerov.

Pridanie súboru do správcu

Nahranie súborov z vášho počítača. Buď súbory pretiahnete do šedej plochy z vášho počítača alebo kliknete na tlačidlo Pridať súbor. Otvorí sa okno vášho počítača a vyberte z neho jeden alebo viacero súborov (použite klávesy Shift alebo Ctrl). Pridané súbory sa objavia v prehľade súborov pripravených pre nahranie. Pomocou tlačidla Spustiť nahrávanie vykonajte nahranie zoznamu súborov do Správcu súborov.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Súbory. 
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať súbory.
 3. Akonáhle sa súbory nahrajú na disk, kliknite na tlačidlo Spustiť nahrávanie.
 4. Následne kliknite na tlačidlo "+" pri danom obrázku alebo súbore. Tým vykonáte jeho vloženie do daného poľa.
 5. Akonáhle máte vybrané potrebné súbory zo svojho zariadenia, kliknite na tlačidlo Spustiť nahrávanie.

  1. Ak ste otvorili správcu súborov z textového editora alebo vkladaním obrázku/súboru do stránky, je možné rovno kliknúť pri nahranom súbore na tlačidlo "+". Tým vykonáte jeho vloženie do daného obsahu (textový editor/stránka).

Maximálna veľkosť jedného súboru je obmedzená na 100 MB. Pozor, každý obrázok (formáty JPG, PNG, GIF), ktorý nahrávate do správcu súborov sa zmenšuje na max. šírku alebo výšku 1 000 px. Len súbory nahrané do zložky Grafika sa nezmenšujú a nekomprimujú.

Podporované typy súborov

 • Obrázkové - Súbory s koncovkou jpg, jpeg, png, gif (veľkosť písmen nehrá úlohu) sa budú spracovávať ako obrázky. Len tieto typy súborov sa ponúknu v moduloch súvisiacich so správou obrázkov (galéria, editor textu). 
 • Ostatné - Ostatné typy súborov systém vyhodnotí ako neobrázkové.

Pridanie súboru do stránky

Ku každému článku, kategórie, produktu atď. môžete pridať položky do sekcie Súbory nasledujúcim spôsobom.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte modul, do ktorého chcete súbor vložiť.
 2. Vyberte konkrétnu položku.
 3. Nabehnite nižšie do oddielu Súbory.
 4. Kliknite na tlačidlo + Pridať.
 5. Vo vyskakovacom okne vyberte požadovaný súbor zo správcu súborov.

Hromadné priradenie súborov k položkám

Hromadné nahranie a priradenie súborov k položkám sa vykonáva pomocou dočasného FTP (viac tu) spolu s importom (viac tu).

Diskový priestor

Aktuálny priestor, ktorý využívate na hostingu nájdete v úvodnom prehľade po prihlásení do administrácie. Ak vám miesto dochádza, môžete zmazať obrázky, ktoré na seba nemajú v rámci administrácie žiadnu väzbu (viac tu) alebo prejsť na vyššiu tarifu (viac tu).

Zmazanie nepoužívaných súborov

Aby ste predišli naplneniu diskovej kapacity, máte možnosť nepoužívané súbory odstrániť. Na to slúži zložka Nepoužité. Tu sú zobrazené položky, ktoré nemajú žiadnu aktívnu väzbu na produkt, kategóriu a podobne. Po ich zmazaní dôjde k presunu do koša, kde sú ešte zálohované po dobu 30 dní a je možné ich obnoviť. Po uplynutí tejto doby sú nenávratne odstránené. Položky v koši sa nepočítajú do zaplnenia celkovej kapacity vášho priestoru.

POZOR! Väzby, ktoré sú vytvorené v rámci textového editora nie je možné kontrolovať. Môže sa tak stať, že je niektorý zo súborov v zložke Nepoužité použitý napríklad v popise produktu, článku a podobne. Je potrebné preto dôkladne skontrolovať každý označený súbor pred jeho odstránením. 

Postup v administrácii

 1. V správcovi súborov prejdite do zložky Nepoužívané.
 2. Označte požadované súbory, prípadne pod tabuľkou kliknite na Označiť všetko a potom na + ostatné v zložke.
 3. Kliknite na Odstrániť.
 4. Potvrďte odstránenie.
 5. Položky sa teraz presunuli do zložky Kôš. Tam budú zálohované 30 dní a potom sa trvale zmažú.

FTP úložisko

Súbory je možné ukladať nielen do Správcu súborov, ale aj priamo na server pomocou FTP. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora