Sprievodca prepojenia s Pohodou

Prevádzku v skúšobnej verzii e-shopu

V rámci 30-dňovej skúšobnej doby sú na Upgates aktivované všetky funkcie, teda aj možnosť prepojenia na Pohodu. Pohodu je teda možné bezplatne využívať pre pravidelné a automatické importy a exporty údajov.

Kompatibilita

Prepojenie je podporované iba na aktuálnych verziách systému Windows a Windows server, kde bude spustený konektor Upgates. Na starších verziách, zariadeniach a iných operačných systémoch nie je možné zaistiť plnú kompatibilitu. Zároveň je potrebné, aby vo Windows bolo funkčné TLS 1.2.

Na stiahnutie

Upgates-konektor-2.0.18.msi

Aktuálna verzia: 2.0.18

Príprava pred inštaláciou konektora

Aktualizácia Pohody

Program Pohoda je potrebné mať aktualizovaný na najnovšiu verziu. V menu Nápoveda programu Pohoda kliknite na podmenu Aktualizovať. Dôjde k automatickej aktualizácii.

Údržba databázy Pohody

Vykonajte údržbu databázy Pohody podľa oficiálneho návodu vydaného Pohodou.

Kontrola fakturačných údajov firmy

Skontrolujte, či IČO v  Nastavenia / Základné / Nastavenia obchodu / Fakturačné údaje (pri hlavnom jazyku) zodpovedá nastaveniu IČO v Pohode v danej účtovníckej jednotke. Skontrolujte, či sú rovnaké aj medzery medzi číslami.

V administrácii e-shopu:

A v Pohode:

Inštalácia konektora

Stiahnite si Upgates konektor tu alebo v administrácii vášho e-shopu.

Spusťte stiahnutý súbor a následne v okne s upozornením potvrďte, že si inštalačný súbor prajete spustiť.

Potom vykonajte inštaláciu podľa sprievodcu.

Spusťte zástupcu konektora Upgates konektor, ktorý sa vytvoril na ploche vášho počítača / servera. Kliknite na neho pravým tlačidlom myšky a vyberte Spustiť ako správca.

Pri prvom spustení konektora budete vyzvaní k nastaveniu cesty k Pohode. Nastavte cestu k súboru Pohoda.exe. Obvykle je to Počítač / "názov disku" / Program Files / STORMWARE / Pohoda / Pohoda.exe. Môže sa stať, že cesta na vašom počítači alebo serveri bude odlišná.

Po nastavení cesty sa vám otvorí nové okno s ponukou vytvorenia a editácie prepojenia. Pre vytvorenie nového prepojenia kliknite na tlačidlo Pridať prepojenie. Otvorí sa okno Pridať prepojenie, kde si prepojenie ľubovoľne pomenujete. Môžete si takto založiť neobmedzený počet prepojení, pokiaľ napríklad vlastníte viacero Upgates e-shopov.

Nastavenie nového prepojenia

Pre zaistenie prepojenia je nutné správne nakonfigurovať konektor a nasmerovať ho na váš projekt (administráciu e-shopu).

Hlavné

ID prepojenie - unikátny kód prepojenia. Generuje sa automaticky.

Názov prepojenia - Názov vášho vytvoreného prepojenia.

Aktívne - Aktivácia / deaktivácia konkrétneho prepojenia.

Automaticky exportovať údaje - zaškrtnite políčko, pokiaľ chcete používať automatický export produktov z Pohody do e-shopu v pravidelných časových intervaloch. Ručný spôsob exportu produktov z Pohody do e-shopu pomocou tlačidla Preniesť údaje z Pohody môžete naďalej využívať. Importujú sa len produkty so zaškrtnutým poľom "internet".

Automaticky importovať objednávky - zaškrtnite políčko, pokiaľ chcete používať automatický import objednávok z e-shopu do Pohody v pravidelných časových intervaloch. Ručný spôsob importu objednávok pomocou tlačidla Preniesť objednávky do Pohody môžete naďalej využívať.

Dodatočné parametre prepojenia - Toto pole slúži len pre nás (Upgates technická podpora). Zostáva pri vyplňovaní prázdne.

Exportovať objednávky od - Konektor vždy importuje objednávky podľa času od posledného importu. Týmto nastavením si môžete nastaviť vlastný dátum, od ktorého sa budú objednávky importovať. POZOR! Prenastavením dátumu môže dôjsť k duplicitnému zápisu už existujúcich objednávok.

Vyexportovať všetky údaje - Konektor posiela len údaje, ktoré sa zmenili od posledného exportu. Pokiaľ chcete znovu poslať všetky údaje, zaškrtnite toto pole.

Vyexportovať všetky obrázky a súbory - Konektor si pamätá, ktoré obrázky a súbory do e-shopu odoslal a znovu ich neposiela. Pokiaľ chcete znovu poslať všetky obrázky a súbory, zaškrtnite toto pole.

E-shop

Prejdite v administrácii e-shopu do sekcie Doplnky / Pohoda - oddiel Inštalácia. Pokiaľ nie je na stránke oddiel Inštalácia dostupný, je potrebné ho najskôr aktivovať:

 1. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Doplnky / + Zoznam doplnkov.
 2. Vyhľadajte doplnok Pohoda.
 3. Pri doplnku Pohoda - Ekonomický systém kliknite na tlačidlo Aktivovať.

Názov projektu - vyplňte názov vášho projektu.

API kľúč - prekopírujte unikátny kód pre identifikáciu vášho e-shopu.

Podľa potreby si aktivujte a nastavte import produktov (platená funkcia) a kategórií.

Pohoda

Užívateľ - Základné meno užívateľa, pod ktorým sa prihlasujete do Pohody. Vo východiskovom nastavení Pohody ide o užívateľa "Admin".

Heslo - Heslo, pod ktorým sa prihlasujete do programu Pohoda. Pokiaľ heslo nepoužívate, nechajte pole prázdne.

Názov databázy účtovníckej jednotky - v programe Pohoda nabehnite na stránku Účtovníckej jednotky (Súbor / Účtovnícke jednotky)

Informáciu nájdete v zozname účtovníckych jednotiek v stĺpci Dátový súbor. Celý názov súboru vrátane prípony prepíšte do poľa Názov databázy účtovníckej jednotky v konektore. Súbor by mal obsahovať údaje z aktuálne používaného účtovníckeho obdobia.

IČO účtovníckej jednotky - IČO zapísané v programe Pohoda a v e-shope (Nastavenia / Základné / Nastavenia obchodu / Fakturačné údaje; pre hlavnú jazykovú mutáciu).

Zložka dokumentov firmy - vyberte zložku, v ktorej sa nachádzajú podzložky Obrázky a Súvisiace súbory. V Pohode nabehnite do menu Nastavenia / Globálne nastavenia.

Z možností Nastavení vyberte Adresár. Oddiel Dokumenty. Zakliknite Používať zložku dokumentov firmy. V uvedenej adrese v poli Zložka dokumentov sa vytvorí nová Zložka dokumentov firmy. Na túto zložku potom v konektore pomocou tlačidla Prechádzať vykonáte navedenie.

Filter skladov pre export - obmedzenie importu na konkrétny sklad. Zapisuje sa cesta ku skladu vo formáte Sklad/Vetva1/Vetva2/...VetvaX.

Na konci nesmie byť uvedený znak bodkočiarky ; aby sa neposielal obsah skladu dvakrát.

V konektore je možné nastaviť len jeden sklad.

Uložte vyplnené údaje tlačidlom Uložiť.

Detail prepojenia a tlačidlá v konektore

Preniesť objednávky do Pohody (všetky) - Slúži pre export všetkých najnovších objednávok do Pohody v danom okamihu. Napr. pokiaľ nemáte nastavenú automatiku, alebo nechcete čakať do ďalšieho cyklu automatického exportu. Do Pohody sa exportujú objednávky, ktoré boli vytvorené od posledného exportu.

Preniesť objednávky do Pohody (vybrané) - Slúži pre export len vybraných objednávok do Pohody. V okne, ktoré vám vyskočí zadajte kódy jednotlivých objednávok, ktoré chcete exportovať do Pohody. Pokiaľ sa pod niektorým z kódov objednávka v Pohode už vyskytuje, bude zduplikovaná.

Preniesť údaje z Pohody - slúži pre ručný import údajov z Pohody do e-shopu. Napr. pokiaľ nemáte nastavenú automatiku. Samotné spracovanie údajov odoslaných z Pohody prebieha raz za hodinu. Údaje sa teda ihneď neobjavia vo vašej administrácii. Importujú sa len zmeny, ktoré ste vykonali vo vašej Pohode od posledného uskutočneného importu. Importujú sa len produkty so zaškrtnutým poľom "internet".

Import cenníkov a prvotné načítanie produktov

 1. Vytvorte alebo upravte v administrácii e-shopu cenníky, aby mali rovnaké názvy ako cenníky používané v Pohode. Zohľadnite presnú diakritiku aj veľké a malé písmená. Názov by nemal presahovať 10 znakov (obmedzenie zo strany Pohody).
 2. Východiskový cenník v administrácii e-shopu premenujte na "Predajný". Pod týmto názvom je totiž vedený v Pohode.
 3. Ceny je potrebné ukladať rovnakým spôsobom v Pohode aj v e-shope: bez DPH alebo s DPH. Viac tu.
 4. Zákazník v Pohode môže mať priradený špeciálny cenník. Pokiaľ pod rovnakým názvom založíte cenník v e-shope a priradíte ho danému zákazníkovi v jeho detaile, ceny sa prenesú od zákazníka v Pohode do toho zákazníka v e-shope.
 5. Pohoda má varianty produktov riešené ako samostatné produkty. Preto je potrebné si založiť ručne varianty v administrácii e-shopu pod rovnakými kódmi ako v Pohode. Následne bude dochádzať k párovaniu produktov na tieto varianty podľa kódu. Údaje z Pohody sa budú prenášať na súvisiacu položku v e-shope s rovnakým kódom.
 6. V Pohode je potrebné mať uvedené pri produktoch a variantoch rovnaké parametre ako pri produkte v e-shope. V opačnom prípade také produkty a varianty nebudú spracované počas importu z Pohody do e-shopu.
  Druhou možnosťou riešenia tejto situácie je vypnúť si v nastavení importu spracovanie parametrov produktov/variantov. Viac tu.
 7. Popis a súbory k produktu, určené pre e-shop, je potrebné zadať v Pohode na karte hlavného produktu. Nemožno ich zadať v Pohode na kartách variantov pre daný produkt.
 8. Dostupnosť produktu z Pohody sa naimportuje do administrácie e-shopu v tvare zadanom v Pohode. Samozrejme pri aktívnej funkcii "Dostupnosť podľa stavu zásob" (viac tu) sa dostupnosť z Pohody použije len vtedy, keď pri produkte nebude uvedený stav skladu. Pokiaľ má produkt zadanú skladovú zásobu, potom sa podľa nej nastaví dostupnosť v e-shope.

Import obrázkov

Import obrázkov zo systému Pohoda funguje tým spôsobom, že sa v importe udáva URL adresa, na ktorej je obrázok dostupný. Po nahraní údajov do systému Upgates sa obrázok z tejto URL automaticky stiahne a uloží na hosting k e-shopu.

Import si pri každom naimportovanom obrázku pamätá URL adresu, z ktorej ho stiahol. Pokiaľ sa zdrojový obrázok alebo súbor zmení, ale zostane rovnaká URL adresa, import ho znovu nestiahne.

Prenos objednávok do Pohody

Export objednávok do Pohody je možný len s nainštalovaným konektorom Upgates. Viac tu.

Automatický prenos objednávok v prednastavených časových intervaloch je potrebné povoliť v konektore pre konkrétne prepojenie. Ide o nastavenie Automaticky importovať objednávky. Viac tu.

Možnosti prenosu objednávok

Prenášanie objednávok cez konektor Upgates zahŕňa nasledujúce špecifiká:

 • Objednávky sa prenášajú s číselným radom nastaveným v e-shope, čo nemožno zmeniť.
 • Údaje o pobočke pre osobný odber objednávky sa prenášajú v tvare: ID pobočky - XXXXX. Tento spôsob nemožno užívateľsky upraviť.
 • Do Pohody sa následne neprenášajú informácie o tom, že bola objednávka zaplatená (napr. kartou).
 • Čísla zásielok v objednávkach nie je možné importovať.
 • Prepojením pomocou Upgates konektora nemožno importovať údaje do voliteľných parametrov.
 • Do Pohody sa prenášajú všetky objednávky. Nemožno nastaviť, aby sa prenášali len zaplatené a vybavené objednávky.

Ručné vytváranie objednávky v administrácii

Počas ručného vytvárania objednávky v administrácii e-shopu môže nastať situácia, kedy sa zároveň spustí automatický prenos do Pohody. V takom prípade budú v objednávke prenesenej do Pohody chýbať údaje, ktoré ste ešte nestihli vyplniť.

Takú objednávku je potrebné najskôr zmazať z Pohody. Následne ju môžete ručne exportovať do Pohody pomocou funkcie v Upgates konektore Preniesť objednávky do Pohody (vybrané).

Párovanie zákazníkov v objednávkach

Párovanie zákazníkov medzi Upgates a Pohodou (pohoda) prebieha na základe e-mailovej adresy. Do Pohody sa prenášajú objednávky s údajmi zákazníka zadanými v danej objednávke. Pokiaľ už má Pohoda tieto údaje uložené, potom dôjde k priradeniu zákazníka k danej objednávke.

V opačnom prípade dôjde k založeniu nového kontaktu v adresári. Tento spôsob prenosu zákazníckych údajov nemožno zmeniť.

Prenos faktúr z objednávok

Faktúry je možné preniesť ručne pomocou jednorazového exportu vo formáte XML. Viac tu.

Sada produktov v objednávke

V objednávke sa u sady produktov prenáša do Pohody iba samotný produkt sady, nie jeho súčasti. Napr. Produkt A je sada produktov, skladajúca sa z Produktu B a Produktu C. Cez konektor sa v rámci objednávky prenesie iba informácia o produkte A. Ak máte v Pohode nastavenú položkovú zásobu s rovnakým kódom ako má Produkt A, potom si Pohoda načíta automaticky produkty, z ktorých sa táto zásoba skladá.

Informácie ohľadom typov zásob nájdete na stránkach Pohody. Viac tu.

Odstránenie produktu v Pohode

Pohoda štandardne zasiela do e-shopu len informácie o zmenených produktoch. Pokiaľ sa produkt odstráni v Pohode, do e-shopu sa už táto informácia neprenesie a produkt v ňom zostane bez zmeny. Pokiaľ sa má odstránenie produktu v Pohode premietnuť aj do e-shopu, je potrebné zvoliť nasledujúci postup:

   1. V importe produktov z Pohody si nastaviť, aby sa produkty bez zaškrtnutého 'internet' deaktivovali alebo archivovali.

    Pozor! Varianty v Upgates nie sú vedené ako samostatné položky, a preto sa na ne Archivácia nevzťahuje.

   2. Pri potrebných produktoch v Pohode (ktoré sa majú odstrániť) si odobrať príznak Internet.
   3. V nasledujúcom prenose produktov z Pohody do e-shopu sa produkty bez príznaku Internet spracujú podľa nastavenia vyššie.
   4. Prípadne si potom v e-shope vyfiltrovať tieto špecifické produkty a zmazať ich.
   5. Tieto produkty si je možné odstrániť v Pohode.

Párovanie dopravy a platby

Párovanie typu dopravy a platby v objednávkach prenesených z e-shopu do Pohody môže prebiehať dvoma spôsobmi:

   • Podľa názvu: ide o štandardný spôsob.
   • Podľa ID: štandardne nie je aktívny, pretože vyžaduje dodatočné nastavenie v e-shope.

Párovanie podľa názvu

Názov musí byť úplne zhodný v e-shope aj v Pohode, inak nedôjde k spárovaniu. Ukážka pre typ platby Dobierka

Názov platby v e-shope:

Názov platby v Pohode:

Pokiaľ budete mať napr. v e-shope názov Dobierka, ale v Pohode názov Dobierkou, potom nedôjde k spárovaniu.

Párovanie podľa ID

Tento spôsob párovania má počas prenosu objednávok vyššiu prioritu než párovanie podľa názvu. Je ale nutné vykonať dodatočné nastavenie v e-shope, aby sa mohol používať.

V pohode si zobrazte pri doprave alebo platbách stĺpec ID. Nižšie je ukážka stĺpca ID pre platby v Pohode:

Hodnoty z tohto stĺpca sa budú zapisovať ku konkrétnemu typu platby v administrácii e-shopu. Obdobne funguje tiež ID pre dopravy v Pohode.

Postup v administrácii

   1. Pridajte si preddefinované pole ID dopravy v Pohode alebo ID platby v Pohode. Viac tu.
   2. Otvorte si konkrétnu dopravu (Nastavenia / Objednávky / Doprava) alebo platbu (Nastavenia / Objednávky / Platba). Hodnotu ID z Pohody je potrebné zadať do poľa ID dopravy v Pohode alebo ID platby v Pohode v časti Vlastné pole.
   3. Zmeny uložte.

Následne bude prebiehať párovanie pri platbách / doprave v prenášaných objednávkach podľa ID, bez ohľadu na ich názov. Obdobné nastavenie je potrebné vykonať individuálne pri všetkých požadovaných typoch dopravy a/alebo platbách.

Nastavenie pre druh dodania OSS

V administrácii e-shopu je možné nastaviť pri produktoch a ostatných položkách (doprava, platba, zľava) druh dodania OSS podľa členenia v programe Pohoda.

Postup v administrácii

   1. Prejdite do sekcie Doplnky / Pohoda.
   2. V oddiele Hlavné vyberte jednu z možností v týchto otváracích menu:

    • Druh dodania OSS (produkty, zľava)
    • Druh dodania OSS (doprava, platba)

   1. Vykonané zmeny uložte.

Problémy s prepojením

Chybové hlášky konektora

Počas prenosu údajov pomocou konektora Upgates sa môžu zobraziť nasledujúce chybové hlášky:

   • Pohoda vrátila neošetrený chybový kód (-5) alebo (-6) apod.: V programe Pohoda čaká na inštaláciu aktualizácia. Je potrebné najskôr dokončiť túto inštaláciu a potom bude prenos údajov do e-shopu znova fungovať.
   • Nepodarilo sa nájsť projekt s názvom (názov vášho projektu). Skontrolujte, či je názov projektu správne nastavený.: Táto hláška je všeobecného charakteru a môže znamenať niektorú z nasledujúcich chýb:
    • Nastala chyba prepojenia s daným projektom na serveri Upgates.
    • Váš počítač, na ktorom je spustená Pohoda, nepodporuje aktuálne spôsoby šifrovania prenosu údajov (verzia TLS 1.2 a/alebo .NET využívaná konektorom). Overte vo svojom systéme, či máte tieto prvky povolené a sú aktualizované na najnovšiu verziu.

V prípade opakovaných pádov konektora počas behu alebo pri spustení môže ísť o poškodené súbory konektora. V takom prípade stačí na počítači s nainštalovaným konektorom zmazať zložku UPGatesConnector, ktorá obsahuje uložené údaje konektora. Jej umiestnenie je v C:\ProgramData. Týmto sa zmažú všetky údaje z konektora, takže bude potrebné ho znovu nastaviť na prepojenie s e-shopom.

Exportovanie všetkých údajov z Pohody

Pohoda aktuálne odosiela do e-shopu len zmeny pri už existujúcich produktoch. Z tohto dôvodu je v konektore možnosť si ručne zvoliť exportovanie všetkých produktov do e-shopu. Tento spôsob vyskúšajte v prípade rôznych problémov s prenosom. Napr.: neaktualizácia produktov, nezakladanie nových produktov alebo nesprávna aktivácia/deaktivácia produktov apod.

Postup v konektore

   1. V úvodnom okne konektora vyberte konkrétne prepojenie.
   2. Kliknite na tlačidlo Detail prepojenia.
   3. V okne Detail prepojenia kliknite na tlačidlo Nastavenia.
   4. V okne Nastavenia prepojenia zaškrtnite pole Vyexportovať všetky údaje.
   5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

1. Nastavenie prepojenia konektora

1.1. Chybný názov projektu

Zadávate názov projektu založeného v Upgates. Je možné tiež zistiť z URL adresy (nazov-projektu.upgates.com časť nezadávate) alebo priamo v Nastavenia / Prepojenia / Pohoda oddiel Inštalácie.

1.2. Chybný názov databázy účtovníckej jednotky

Zadaním chybného názvu môže dôjsť k nefunkčnosti sťahovania objednávok. Väčšinou k tejto chybe dochádza pri prechode na nové účtovnícke obdobie.

1.3. Chybné IČO účtovníckej jednotky

IČO v Pohode (Účtovnícka jednotka / IČ) sa musí zhodovať s vyplneným IČO v administrácii e-shopu v sekcii  Nastavenia / Základné / Nastavenia obchodu / Fakturačné údaje. Musia byť rovnaké aj prípadné medzery.

1.4. Viac relácií Pohody

Systém je navrhnutý v zmysle 1 program = 1 konektor. Pokiaľ je Pohoda spustená napr. na serveri pre viacerých užívateľov, nie je možné, aby každý užívateľ mal nainštalovaný vlastný konektor.

2. Aktualizácia Pohody

2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pre aktualizáciu programu

Pokiaľ po fyzickom zapnutí Pohody sa na obrazovke objaví okno s informáciou o aktualizácii programu, je potrebné ju vykonať. Bez vykonanej aktualizácie konektora nebude fungovať. Pokiaľ máte nastavené spustenie Pohody automaticky, napr. na vzdialenom serveri, je potrebné sa presvedčiť, či Pohoda nevyžaduje aktualizáciu a tú vykonať.

2.2. Pohoda je už aktualizovaná, ale konektor stále nefunguje

Po aktualizácii Pohody je nutné vykonať reštart PC prípadne Servera, na ktorom Pohoda beží.

3. Verzia Konektora

Skontrolujte si, či máte aktuálnu verziu konektora. Verziu konektora vidíte v hlavičke spusteného programu:

Táto verzia musí zodpovedať aktuálnej verzii konektora v administrácii. Tá je uvedená v sekcii Doplnky / Pohoda:

 Konektor len preinštalujte, nie je nutné vykonávať znova nastavenie. Konektor musí byť v priebehu preinštalácie vypnutý.

4. Nenaimportovali sa produkty z Pohody

4.1. Produkty nemajú povolený príznak "Internet"

V Pohode musíte mať pri produkte povolený predaj cez internet. Neoznačené produkty sa nebudú z Pohody prenášať do e-shopu.

4.2. Nenaimportovali sa vám obrázky alebo súbory

Skontrolujte si cestu k dokumentom firmy. Cestu nájdete v Pohode pod Nastavenia / Globálne nastavenia a v ľavom stĺpci Dokumenty.

1) Musíte mať zaškrtnuté Používať zložku dokumentov firmy.

2) Cesta musí byť úplná vrátane názvu firmy.

Správne:

napr. C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\Novák

Chybne:

C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\ Cesta k dokumentom je neúplná, neobsahuje totiž firmu.

3) Zložka dokumentov firmy musí byť na lokálnom úložisku s Pohodou, nesmie ísť o sieťový disk.

4.3. Nenaimportovali sa mi ceny do e-shopu z Pohody

Ceny z Pohody sa párujú na základe názvov Cenníkov v e-shope a názvu Zliav v Pohode. Názvy sa musia presne zhodovať. Cenníky nájdete v administrácii pod Nastavenia / Produkty / Cenníky.

Pri zľavách sa z Pohody prenáša len výsledná cena produktu po zľave, ktorú si je možné nasmerovať do konkrétneho cenníka v e-shope. Neprenáša sa ale samotná výška zľavy na produkt.

Pokiaľ sa v e-shope zmení názov cenníka, tak je potrebné v Upgates konektore zaškrtnúť v Nastavenia pole Vyexportovať všetky údaje. Následne dôjde k správnemu preneseniu cien pri produktoch.

Keď sa vykoná zmena názvu cenníka v Pohode, tak sa informácia prenesie automaticky do e-shopu.

4.4. Neaktualizujú sa ceny produktov v e-shope

Pokiaľ sa ceny z Pohody neprenášajú do e-shopu, potom si overte nasledujúce:

   • V konektore Upgates máte zadaný názov databázy účtovníckej jednotky, ktorú aktuálne používate v Pohode. Pokiaľ si v Pohode založíte novú účtovnícku jednotku, potom je potrebné jej názov ručne zadať do nastavení konektora. Potom si vykonajte exportovanie všetkých údajov z Pohody, aby sa odoslali aktuálne údaje.
   • Pokiaľ si do Pohody prenášate automaticky údaje z externého systému (od dodávateľa apod.), potom toto napojenie zrejme nevykonáva správnu aktualizáciu dátumu zmeny pri konkrétnom produkte v Pohode. Konektor potom nespozná, že pri produkte došlo k zmene. Overte si pri všetkých svojich automatizovaných napojeniach, či vykonávajú správnu aktualizáciu údajov.

4.5 Kategórie pri produktoch

Z Pohody sa do e-shopu prenášajú všetky kategórie, do ktorých je produkt / zásoba zaradený v Pohode. Pokiaľ nedochádza k prenosu informácií ohľadom kategórií, vykonajte si exportovanie všetkých údajov z Pohody. Viac tu.

Pokiaľ ani potom nedôjde k preneseniu údajov ohľadom kategórií pri produkte, zašlete našej technickej podpore ladiace informácie konektora (viac tu). Priložte tiež snímku obrazovky, aké kategórie má daná zásoba priradené v Pohode.

4.6 Zaokrúhľovanie

Zaokrúhľovanie nemožno prispôsobiť pri prenose údajov z Pohody do e-shopu.

5. Objednávky

5.1. Nepárujú sa mi produkty zasielané v objednávke s tými v Pohode

Objednávka z e-shopu sa prenesie do Pohody, ale jej produkty sa nespárujú s tými, ktoré máte v databáze Pohody? V podstate sa položky objednávky prenesú ako textové? Párovanie produktov v objednávke prebieha na základe kódu produktu.

5.2. Chcem prenášať len objednávky do Pohody

Pokiaľ chcete importovať z e-shopu do Pohody len objednávky a produkty nie, v sekcii Import produktov / Konfigurácie nastavte všetky dátové polia na nespracovávať.

5.3 Objednané produkty sa hneď neodčítajú zo skladu Pohody

Po importe objednávok z e-shopu do Pohody sa automaticky neodčítajú skladové zásoby produktov v Pohode. Je potrebné objednávku v Pohode spracovať alebo urobiť výdajku apod.

Túto situáciu je možné vyriešiť rezerváciou produktov. V administrácii e-shopu v sekcii Prepojenia / Pohoda zaškrtnite voľbu Exportovať produkty ako rezervované:

Potom sa produkty z importovaných objednávok rezervujú na sklade Pohody. Tým sa hneď zníži počet skladového množstva, takže je k dispozícii len skutočný počet produktov. Rezervované produkty v Pohode je možné vybaviť vystavením predajného dokladu, faktúry alebo výdajky.

5.4 Pohoda hlási chybu a neprenášajú sa objednávky/produkty

Počas prenosu objednávok z e-shopu Pohoda vrátila chybu, zobrazenú v Upgates konektore: Tento balíček nie je určený pre túto jednotku.

Ide o nezrovnalosť pri zadanom IČO v Pohode a e-shope. Skontrolujte si nastavenie svojho prepojenia v Upgates konektore. Viac tu.

5.5 Nastavenie meny a konverzných kurzov

Konverzný kurz je naviazaný na východiskové menu v Pohode. Ten si môžete nastaviť v administrácii e-shopu v sekcii Prepojenia / Pohoda, pole Východisková mena v Pohode.

5.6 Pohoda nerozlišuje pri objednávkach z e-shopu stav s nevykonanou platbou

Túto situáciu je možné riešiť dvoma spôsobmi:

   • V administrácii e-shopu si nastavte, aby sa exportovali len vyriešené (vybavené) objednávky.
    • V sekcii Objednávky / Export (pravidelný) v časti Nastavenia pri položke Exportovať len vybavené nastavte na Áno.
    • Potom si pri každej objednávke pre export do Pohody nastavte príznak vyriešené. Viac tu.
   • Exportujte si do Pohody objednávky ako doposiaľ. K tomu si do Pohody importujte údaje z platobnej brány alebo banky v niektorom z formátov podporovaných Pohodou. Pomocou týchto údajov si párujte platby a následne spracovávajte objednávky.

5.7 Pohoda odpočíta produkty v objednávke z chybného skladu

Pokiaľ si vediete v Pohode viacero skladov a v každom z nich máte produkt s rovnakým kódom, potom môže dôjsť v Pohode k odpočítaniu produktu z chybného skladu. Konektor v objednávke nepodporuje prenášanie údajov o sklade, z ktorého sa má produkt odpočítať. Možným riešením je obmedzenie prístupu k ostatným skladom pre užívateľský účet, ktorý importuje objednávky z e-shopu. Ohľadom tohto nastavenia v Pohode kontaktujte technickú podporu Pohody.

6. Zaslanie ladiacich informácií konektora

Pokiaľ vám žiadna z vyššie uvedených možností nepomohla a prenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladiace informácie a zašlite ich na technickú podporu prostredníctvom formulára v administrácii. Potom ich zašlite na našu technickú podporu prostredníctvom formulára v administrácii. Viac tu.

Pokiaľ je súbor väčší ako 15MB, môžete využiť online úložisko https://www.uschovna.cz/.

6.1. Kde vygenerovať ladiace informácie?

Ladiace informácie je možné vygenerovať v konektore vo vami vytvorenom prepojení:

  1. V úvodnom okne konektora vyberte konkrétne prepojenie.
  2. Kliknite na tlačidlo Detail prepojenia.
  3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  4. Vo vyskakovacom okne kliknite na text Vygenerovať ladiace informácie.
  5. Vyberte zložku, do ktorej sa uloží ZIP súbor s vygenerovanými ladiacimi informáciami.
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  7. Tento súbor ladiacich informácií priložte do tiketu alebo využite niektorú zo služieb pre online zdieľanie obsahu (viď vyššie).
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora