Facebook: Pred spustením reklamy si skontrolujte nastavenia

Marketingový účel PPC kampane

Ak spúšťate novú reklamnú kampaň na Facebooku, je nevyhnutné si vopred ujasniť, aký bude jej obchodný cieľ, a podľa toho vybrať správny marketingový účel. Facebook umožňuje pri vytváraní reklamy výber z mnohých typov marketingových účelov, rozdelených do troch kategórií - Povedomie, Zvažovanie a Konverzia. Jednotlivé marketingové účely sa navzájom líšia v možnostiach nastavenia optimalizácie pre doručovanie reklám a tiež v zobrazení štatistík. Podľa zvoleného marketingového účelu sa algoritmus Facebooku bude snažiť zobrazovať vašu reklamu tak, aby čo najlepšie splnila zadaný obchodný cieľ.

Ak je vaším cieľom dostať na stránku čo najviac ľudí, zvoľte m arketingový účel "Návštevnosť", ak vám ide o zvýšenie konverzií, zvoľte účel "Konverzia".

Hoci už asi máte jasno, aký typ marketingového účelu chcete použiť, nikdy neuškodí vrátiť sa späť a skontrolovať, či ste naozaj zadali ten účel, ktorý ste chceli. Mohlo by sa zdať, že je to zbytočné, ale nie nadarmo sa hovorí "Dvakrát meraj, raz rež". Kontrola vás nič nestojí a môže vám v budúcnosti ušetriť veľa peňazí.

Nastavenie sady reklám

Okrem kontroly správneho nastavenia marketingového účelu nezabudnite skontrolovať aj sady reklám, či zvolenému účelu zodpovedajú. Overte si, či máte správne nainštalovaný meracie pixel na cieľovej stránke a či máte v reklamnej kolekcie správne nastavené udalosti a typy konverzií, ktoré chcete dosiahnuť.

Optimalizácia doručovaní reklám

Keď u sady reklám vyberiete možnosť Optimalizácia pre doručovanie reklám, bude sa algoritmus snažiť, aby pre vás získal čo najefektívnejšie čo najviac výsledkov.

Ak napríklad zvolíte optimalizáciu na Nákup, Facebook sa bude snažiť doručovať vaše reklamy tak, aby ste získali maximálne množstvo platiacich zákazníkov za čo najnižšiu cenu.

Ak máte nastavené správne udalosti, môžete optimalizovať vašu reklamu pre konkrétne marketingové ciele.

Ak nemáte špecifickú marketingovú stratégiu, mali by ste v rámci optimalizáciou pre doručovanie reklám zvoliť optimalizáciu na konverzie. Táto voľba zaistí, že Facebook bude zobrazovať vaše reklamy ľuďom, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že si zakúpi váš produkt.

V prípade, že naopak zvolíte optimalizáciu pre kliknutia na odkazy, budú vaše reklamy cielené na ľudí z okruhu užívateľov, u ktorých je kliknutia na odkazy v reklamách najpravdepodobnejší.

Okruh užívateľov

Počas nastavovania okruhu používateľov sa sústreďte na to, akým spôsobom cielite na danú oblasť. Základné nastavenie je zobrazovať reklamu všetkým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v danej oblasti. To však často nie je úplne najlepšia možnosť, pretože sa vaša reklama zobrazuje i ľuďom, ktorí lokalitou iba prechádzajú alebo sú tu na dovolenke. Zvážte, či je pre vás výhodné zobrazovať PPC reklamu týmto ľuďom, a prípadne zvoľte iné nastavenie. Vybrať si môžete mimo prvej možnosti iz osôb, ktoré žijú v tejto lokalite, osôb, ktoré nedávno navštívili túto lokalitu, alebo ľudí, ktorí sa v blízkej dobe chystajú túto lokalitu navštíviť. Správnym nastavením sa vyhnete zbytočnému míňaniu reklamného rozpočtu na ľudí, u ktorých je len malá pravdepodobnosť, že si od vás niečo kúpia.

Automatické alebo ručné umiestnenie

Počas nastavovania reklamy vám Facebook odporučí, aby ste sa rozhodli pre automatické umiestnenie. Hoci je to dobrý nápad, pretože touto voľbou dávate Facebooku možnosť skúšať viac umiestnenia a vybrať to najlepšie, ktoré čo najlepšie splní obchodný cieľ reklamnej kampane, je namieste určitá opatrnosť, najmä ak máte v pláne použiť Audience Network. Pri voľbe manuálneho umiestnení môžete využiť všetky možnosti, ktoré poskytuje automatické umiestnenie, ale navyše ešte môžete použiť rôzne vylučovací zoznamy.

Sledovanie výkonov kampane

Aby ste si zaistili maximálnu efektivitu PPC kampaní na Facebooku, nezaobídete sa bez dôkladného meranie výkonu a dôkladné analýzy dát. Najjednoduchšou cestou je samozrejme použitie analytického nástroja v Správcovi reklám. Môžete tu podrobne sledovať každý prvok reklamnej kampane, cesty užívateľov k nákupu a návratnosť investícií do PPC reklamy.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEO, PPC reklamu, Emailing a obsahový marketing.

Ďalší článok
Facebook: Ako propagovať lokálnu firmu