Prečo SSL certifikáty používať?

Na prvom mieste určite z bezpečnostných dôvodov. Tým máte istotu, že zadávané dôverné informácie nikto neodposlechne. Ďalším dôvodom môže byť aktivácia služby Google nákupy, ktorá vyžaduje SSL certifikát na košík. V neposlednom rade potom zvyšujete kredit svojho internetového obchodu.

Predpoklady

  • Váš e-shop musí fungovať na ostré doméne. Ak ste teda ešte v testovacej prevádzke, je potrebné prejsť na ostrú prevádzku.
  • Je potrebné mať správne nastavené DNS záznamy.
  • U domény nesmie byť aktívny AAAA záznamy (IPv6), ak ich máte vyplnené, overenie SSL certifikátu neprebehne. Tieto záznamy je nutné odstrániť.

Aplikácia SSL certifikátu na UPgates

V administrácii pod Nastavenie / Systémové / Domény pri každej vašej domény pomocou ikony vyvoláte okno, kde možno certifikát aktivovať. Po aktivácii certifikátu dôjde automaticky k overeniu do 1 hodiny.

Je táto služba platená?

Let 'Encrypt SSL certifikáty úplne zadarmo. Aktiváciu si prevediete sami v administrácii a za ich prevádzku si nič neúčtujeme.

Kedy certifikát aktivovať?

Certifikát môžete aktivovať len na ostré doméne. Ak už certifikát máte a blíži sa jeho expirácie, nie je potrebné nič riešiť, automaticky sa vám po expirácii nastaví náš Let 'Encrypt.

Implementácia vlastného certifikátu

Implementácia vlastného certifikátu je spoplatnená hodinovou sadzbou podľa rozsahu práce. Súbory zakúpeného a overeného certifikátu prosím zašlite na email technickej podpory podpora@upgates.cz s doplnením názvu vášho projektu v predmete emailu. O vykonaní implementácia budete informovaný v čo najkratšom možnom termíne.

Diskusia