Funkciu automatického nastavenia stavu zásob podľa variantov aktivujete v Nastavenie / Hlavné / oddiel Produkty.

Ak produkt varianty neobsahuje, táto funkcia sa vôbec neaktivuje.

Stav zásob podľa variantov môžete kombinovať s funkciou automatického nastavenia dostupnosti podľa stavu zásob. Toto nastavenie má najvyššiu prioritu a bude sa zobrazovať na webovej časti.

Nastavenie stavov zásob jednotlivých variantov z predchádzajúceho obrázku vyzerá nasledovne (viď. obrázok nižšie):

Celkový stav zásob podľa variantov je teda = 10 + 5 + 5 + 6 = 26 ks.

Diskusia