Struktura adresářů a souborů

Adresářová a souborová struktura grafických šablon e-shopu Upgates ve výchozím stavu ve verzi 3.6 a novějších.

@layout.phtml

Definuje základní rozložení grafiky do sloupců a bloků. Obsahuje kořenový element <html>.

/Advisor

Složka se stránkami modulu Rádce (více zde).

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem všech článků vytvořených v Rádci. Nejedná se o sekci Rádce umístěnou ve stránkách. URL: /advisor/
view.phtml Stránka s detailem článku, na který se lze prokliknout ze seznamu Rádce. URL: /advisor/...

/Article

Složka se stránkou detailu Článku (více zde).

Soubor Popis
view.phtml Stránka s detailem článku, na který se lze prokliknout ze seznamu Článků. URL: /a/...

/Category

Složka s různými typy stránek, které se vytvářejí v rámci modulu Kategorie (více zde).

Soubor Popis
homepage.phtml Hlavní stránka e-shopu, která se zobrazí po zadání hlavní domény nebo domény na jazyk. Více zde.
view.brands.phtml Stránka se seznamem výrobců (případně značek). Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s výrobci. Více zde.
view.contacts.phtml Stránka pro zobrazení Kontaktů. Kontaktní formulář je umístěn v horní části stránky. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s kontakty.
view.custom1...5.phtml Nastavení vlastní stránky s vlastním vzhledem. U kategorie přidáte a vyplníte předdefinované pole Šablona na hodnotu custom1...5 (více zde).
view.phtml Běžná textová stránka. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka. Více zde.
viewWithProducts.phtml Stránka se seznamem produktů. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s Produkty. Více zde.

/Compare

Složka se stránkou Porovnání produktů (více zde).

Soubor Popis
view.phtml Stránka obsahující seznam všech porovnávaných produktů. URL: /compare

/components

Složka různých šablon a komponent, které se vkládají do stránek nebo nadřazených šablon a komponent.

Komponenty lze přesouvat do jiných souborů, než v jakých se nacházejí ve výchozím stavu. V případě přesunu šablony (také některých komponent) je třeba se ujistit, že nedochází k chybě. Možnosti jsou v tomto případě omezené.

Soubor Popis
account-info.phtml Box s informacemi o účtu zákazníka. Zobrazuje se ve sloupci na vybraných stránkách Zákaznického účtu (/Customer/*). Více zde.
add-to-cart-dialog.phtml Vyskakovací okno, které se zobrazí zákazníkovi po přidání produktu do košíku. Vkládá se do šablony /layout/bottom.phtml. Více zde.
advice-box.phtml Box se seznamem dalších článků Rádce v rámci dané kategorie. Zobrazuje se ve sloupci v detailu článku Rádce (/Advices/view.phtml).
advice.phtml Sekce Rádce se seznamem článků. Zobrazuje se na vybraných stránkách. Více zde.
article-box-item.phtml Položka v boxu se seznamem dalších článků. Zobrazuje se v boxech advice-box.phtml, articles-box.phtml a news-box2.phtml.
article-item.phtml Položka v seznamu článků. Zobrazuje se v advice.phtml, articles.phtml a news-box.phtml.
articles-box.phtml Box se seznamem dalších Článků v rámci dané kategorie. Zobrazuje se ve sloupci v detailu článku (/Article/view.phtml).
articles.phtml Sekce Články se seznamem článků. Zobrazuje se na vybraných stránkách. Více zde.
backlinks-partners.phtml Sekce Naši partneři se seznamem odkazů na další stránky (navíc s obrázkovými logy). Zobrazuje se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
backlinks.phtml Komponenta Může vás zajímat se seznamem odkazů na další stránky. Zobrazuje se v patičce e-shopu (footer.phtml). Více zde.
banner-system.phtml Systém rozmístění bannerů v obsahové části a ve sloupci e-shopu. Zobrazuje se na vybraných stránkách. Více zde.
banner.phtml Univerzální detail banneru určující jeho vzhled. Vkládá se do níže uvedených komponent. Více zde.
banners-col.phtml Komponenta, která určená pro zobrazení banneru ve sloupci e-shopu. Více zde.
banners-main.phtml Komponenta, která určená pro zobrazení hlavního banneru na hlavní stránce e-shopu (/Category/homepage.phtml). Více zde.
banners-popup.phtml Komponenta, která určená pro zobrzení banneru ve vyskakovacím okně (popup.phtml). Více zde.
banners.phtml Komponenta, která určená pro zobrazení banneru v obsahové části e-shopu (mimo hlavní banner). Více zde.
benefits.phtml Seznam benefitů u produktu. Zobrazuje se v detailu produktu (product-top.phtml,products-item-row.phtml) a rychlém info (products-item-quickinfo.phtml). Více zde.
bottom-menu.phtml Komponenta Spodní menu. Zobrazuje se v patičce e-shopu (footer.phtml). Více zde.
breadcrumbs-microdata-n.phtml Varianta pro případ, kdy drobečková navigace neobsahuje microdata (product-top.phtml).
breadcrumbs.phtml Komponenta Drobečková navigace. Zobrazuje se na každé stránce e-shopu (page-header.phtml). Více zde.
chapters.phtml Rozcestník s odkazy (kotvy) na články umístěné v dané kategorii / stránce. Zobrazuje se v rámci hlavního textu stránky (pokud existuje) (page-text.phtml).
comments.phtml Komponenta Diskuze. Zobrazuje se na stránkách v rámci šablony marketing.phtml, v detailu produktu (product-bottom.phtml) a v zákaznickém účtu (/Customer/communication.phtml). Více zde.
contact-menu.phtml Komponenta Kontaktní menu. Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml). Více zde.
downloads.phtml Sekce se seznamem souborů ke stažení. Zobrazuje se ve většině stránek a v detailu produktu (product-bottom.phtml). Možno přidat do article-item.phtml, kde je ve výchozím stavu schovaná.
dynamic-form-wrap.phtml Obal pro Formulář. Zobrazuje se ve většině stránek a v detailu produktu (product-bottom.phtml).
dynamic-form.phtml Komponenta Formulář pro vytvoření vlasntího formuláře v administraci. Vkládá se do šablony dynamic-form-wrap.phtml. Více zde.
filters-paging.phtml Komponenta Stránkování pod běžným seznamu produktů (více zde). Zobrazuje se v products.phtml a products-searched.phtml. Více zde.
footer.phtml Patička neboli spodní část rozložení e-shopu. Více zde.
gallery.phtml Sekce se seznamem obrázků. Zobrazuje se ve většině stránek. Možno přidat do article-item.phtml, kde je ve výchozím stavu schovaná.
header-toggle.phtml Zobrazení Hlavičky e-shopu v mobilu a tabletu.
header.phtml Hlavička neboli horní část rozložení e-shopu.
headlines.phtml Komponenta Headlines zobrazující se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml) a na ostatních stránkách v patičce (footer.phtml). Více zde.
help.phtml Box Máte dotaz? Zobrazuje se v detailu článku Rádce (/Advisor/view.phtml), stránky s produkty (/Category/viewWithProducts.phtml), detailu produktu (product-top.phtml) a ve výběru dopravy (/Order/shipment.phtml).
labels.phtml Seznam štítků u produktu. Zobrazuje se v detailu (product-top.phtml) a seznamu produktů (products-item...phtml), porovnání produktů /Compare/view.phtml). Více zde.
languages-sidebar.phtml Zobrazení přepínání jazykových mutací v mobilu a tabletu.
languages.phtml Přepínání jazykových mutací (v případně aktivace OSS také států). Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml, header-toggle.phtml). Více zde.
left-menu.phtml Komponenta Levé menu. Zobrazení ve sloupci, pokud grafické rozložení sloupec dovoluje nebo není vypnutý v administraci. Více zde.
manufacturers.phtml Sekce se seznamem všech výrobců na e-shopu. Zobrazuje se na stránce s výrobci (/Category/view.brands.phtml). Více zde.
map.phtml Vložení mapky do stránky pomocí vlastního pole. Více zde.
marketing.phtml Marketingová sekce s Anketou, Kontaktním formulářem a Diskuzí ve spodní části stránky.
news-box.phtml Komponenta Aktuality. Zobrazuje se jako sekce se seznamem článků na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
news-box2.phtml Box se seznamem dalších Aktualit. Zobrazuje se ve sloupci v detailu Aktuality (/News/view.phtml).
page-header.phtml Záhlaví obsahu stránky. Obsahuje hlavní nadpis H1 a drobečkovou navigaci. Zobrazuje se na všech stránkách e-shopu.
page-text-hp.phtml Popis hlavní stránky. Navíc obsahuje Výhody obchodu (why-us-box.phtml) a ve variantě hlavní stránky č. 4 také seznam článků (articles.phtml).
page-text.phtml Popis stránky. Obsahuje popis stránky, hlavní obrázek, případněrozcestník na přidané články (kategorie; chapters.phtml). Zobrazuje se na všech stránkách e-shopu. Více zde.
page-translation.phtml Možnost vložení popisu stránky pomocí modulu Překlady (více zde). Vyskytuje se na těch stránkách, kdy nelze vložit dlouhý popis pomocí redakčního systému (např. systémové stránky jako Košík, Zákaznický účet atd.). Ve zdrojovém kódu lze Značku překladu najít pomocí kódu <!-- Translation: page-text-xxxxxxxxxx -->. Více zde.
popup.phtml Komponenta Vyskakovací okno pro zobrazení vlastního obsahu. Vkládá se do /layout/bottom.phtml. Více zde.
product-bottom.phtml Podrobný popis produktu obsahující různé komponenty a šablony. Nachází se v detailu produktu (/Product/view.phtml).
product-modules.phtml

Různé moduly vkládající se k produktům:

  • Parametry v popisu produktu (více zde).
  • Funkce přidání produktu do oblíbených a porovnání (více zde). Proklik na stránku o dopravě a platbě.
  • Sady produktů (více zde).
  • Příslušenství (více zde).
  • Související produkty (více zde).
  • Alternativní produkty (více zde).
product-top-desc.phtml Krátký popis produktu včetně ceny (více zde). Zobrazuje se zejména v detailu produktu (product-top.phtml). Více zde.
product-top-order.phtml

Box objednání v detailu produktu. Obsahuje tato nastavení:

product-top-photo.phtml Hlavní a ostatní obrázky v detailu produktu. Zobrazuje se zejména v detailu produktu (product-top.phtml). Více zde.
product-top.phtml Horní část detailu produktu obsahující obrázky (product-top-photo.phtml), možnost objednání (product-top-order.phtml) a krátký popis (product-top-desc.phtml).
product-variant-table.phtml Výběr varianty produktu formou tabulky. Zobrazuje se v detailu produktu pod jeho horní částí. Více zde.
products-action-notab.phtml Systémová komponenta zajišťující zobrazení akčních produktů formou slideru.
products-articles.phtml Komponenta se seznamem souvisejících produktů v článku. Zobrazuje se v detailu článku (/Article/view.phtml), rádce (/Advisor/view.phtml) a aktuality (/News/view.phtml). Více zde.
products-bought-with.phtml Komponenta se seznamem produktů Doporučujeme přikoupit ve vyskakovacím okně Přidání do košíku (add-to-cart-dialog.phtml). Více zde.
products-by-label.phtml Systémová komponenta pro zobrazení slideru dle štítků produktů. Je umístěna v šabloně tabs-hp.phtml. Více zde.
products-cart-recommend.phtml Komponenta Doporučujeme přikoupit se seznamem produktů, které přikoupili spolu s daným produktem jiní zákazníci. Zobrazuje se ve spodní části Košíku (/Order/cart.phtml). Více zde.
products-filters-horizontal.phtml Horizontální filtrování produktů. Zobrazuje se nad běžným seznamem produktů (products.phtml). Více zde.
products-filters-vertical.phtml Komponenta Vertikální filtrování produktů. Zobrazuje se ve sloupci na stránce s produkty (/Category/viewWithProducts.phtml). Více zde.
products-item-quickinfo.phtml Vyskakovací okno s Rychlým info v seznamu produktů. Vkládá se do /layout/bottom.phtml. Více zde.
products-item-row.phtml Položka v běžném seznamu produktů s jednou položkou na řádek. Zobrazuje se v products-list.phtml ve variantě č. 4.
products-item-table.phtml Tabulkové zobrazení běžného seznamu produktů. Vkládá se do products-list.phtml. Více zde.
products-item.phtml Položka v seznamu produktů typu Box. Vkládá se do products-list.phtml. Více zde.
products-last-visited-hp.phtml Zobrazení naposledy navštívených produktů pod sekcí Top nabídka(tabs-hp.phtml) na hlavní stránce. Více zde.
products-last-visited.phtml Komponenata Naposledy navštívené produkty. Zobrazuje se v patičce e-shopu (footer.phtml) v detailu produktu (/Product/view.phtml) a na stránce s produkty (/Category/viewWithProducts.phtml). Více zde.
products-list.phtml Komponenta vykreslující styl seznamu produktůVíce zde.
products-mobile.phtml Komponenta určující styl zobrazení seznamu produktů v mobilních zařízeních.
products-news-notab.phtml Systémová komponenta zajišťující zobrazení Novinek formou slideru.
products-recommand-homepage.phtml Systémová komponenta pro zobrazení Doporučený produktů v Top nabídce (tabs-hp.phtml). Více zde.
products-recommand-hp-notab.phtml Systémová komponenta zajišťující zobrazení Doporučených produktů formou slideru.
products-recommand.phtml Komponenta Doporučené produkty. Zobrazuje se na stránce nad běžným seznamem produktů (/Category/viewWithProducts.phtml). Více zde.
products-searched.phtml Komponenta se seznam produktů zobrazená na stránce výsledků Vyhledávání(/Search/default.phtml). Více zde.
products-sellout-notab.phtml Systémová komponenta zajišťující zobrazení Produktů ve výprodeji formou slideru.
products-top-homepage.phtml Komponenta Nejprodávanější produkty. Zobrazuje se ve sloupci na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
products-top-hp-notab.phtml Systémová šablona zajišťující zobrazení Nejprodávanějších produktů formou slideru.
products-top.phtml Komponenta Nejprodávanější produkty. Zobrazuje se ve sloupci na stránce s produkty (/Category/viewWithProducts.phtml). Více zde.
products.phtml Komponenta vykreslující běžný seznam produktů včetně možnosti filtrování a stránkování. Zobrazuje se na stránce s produkty (/Category/viewWithProducts.phtml), stránce výrobce (/Manufacturer/view.phtml) a na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
rating-control-product-item.phtml Komponenta Hodnocení hvězdami zobrazující se v seznamech produktů (products-item.phtml) aporovnání produktů (/Compore/view.phtml). Více zde.
rating-control-reviews.phtml Komponenta Hodnocení hvězdami zobrazující se v Zákaznickém účtu v Hodnocení (/Customer/rating.phtml) a v detailu recenze (/Customer/productReview.phtml). Více zde.
rating-control.phtml Komponenta Hodnocení hvězdami zobrazující se v detailu produktu (product-bottom.phtml) a na dalších místech, kam se pomocí product-modules.phtml. Více zde.
review.phtml Komponenta položky v seznamu recenzí. Zobrazuje se v detailu produktu (product-bottom.phtml) a v detailu recenze (/Customer/productReview.phtml). Více zde.
share.phtml Sekce s tlačítky pro sdílení obsahu stránky na sociálních sítích. Více zde.
subcategories-brands.phtml Sekce podkategorie, která se vkládá do šablon subcategories.phtml (varianta č. 2) a manufacturers.phtml. Více zde.
subcategories.phtml Sekce pro zobrazení podkategorií na stránce. Zobrazuje se ve všech kategoriích typu Stránka... (/Category/view...phtml) a ve výsledcích Vyhledávání (/Search/default.phtml). Více zde.
summary-total.phtml Suma objednávky. Zobrazuje se na všech stránkách objednávkového procesu (/Order/cart.phtml, /Order/checkout.phtml, /Order/shipment.phtml).
survey-box.phtml Anketa (preferovaná) zobrazující se v patičce e-shopu ve variantě č. 3 (footer.phtml).
survey.phtml Komponenta Anketa, která se zobrazuje ve spodní části stránky v rámci šablony marketing.phtml. Více zde.
tabs-account.phtml Záložky na stránkách v Zákaznickém účtu (/Customer/*). Více zde.
tabs-hp.phtml Top nabídka akčních, doporučených atd. na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
tabs-login.phtml Záložky na stránkách přihlášení (/Customer/login.phtml), založení účtu (/Customer/registration.phtml) a zapomenuté heslo (/Customer/sendNewPassword.phtml).
tabs-order.phtml Záložky na stránkách objednávkového procesu (/Order/cart.phtml, /Order/checkout.phtml, /Order/shipment.phtml).
top-menu-sidebar-icons.phtml Nabídka ikon v hlavičce (header.phtml)v zobrazení pro mobily a tablety.
top-menu.phtml Komponenta Horní menu. Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml). Více zde.
user-cart.phtml Rozbalovací nabídka se seznamem produktů vložených do košíku. Zobrazí se po kliknutí na šipku u tlačítka Do košíku v hlavičce e-shopu (header.phtml a header-toggle.phtml). Více zde.
why-us-box.phtml Komponenta Výhody obchodu. Zobrazuje se v rámci popisu hlavní stránky (page-text-hp.phtml). Více zde.

/Customer

Složka se stránkami Zákaznického účtu. Více zde.

Soubor Popis
communication.phtml Stránka se seznamem diskuzních přízpěvků zákazníka. URL: /customer/communication
favourites.phtml Stránka se seznamem oblíbených produktů zákazníka. URL: /customer/favourites
historyDetail.phtml Stránka detailu objednávky, kterou zákazník v minulosti realizoval. Proklik ze seznamu Objednávek. URL: /customer/history-detail/...
login.phtml Stránka přihlášení do zákaznického účtu. URL: /customer/login
productReview.phtml Stránka detailu recenze. Proklik ze seznamu Hodnocení. URL: /customer/product-review/...
profile.phtml Stránka Profil zákazníka. URL: /customer/profile
rating.phtml Stránka Hodnocení se seznamem hodnocených produktů a produktů, které zákazník zatím nehodnotil. URL: /customer/rating
registration.phtml Stránka s formulářem pro Založení zákaznického účtu (url: /customer/registration). Více zde.
sendNewPassword.phtml Stránka s formulářem Zapomenuté heslo pro zaslání nového hesla pro přístup do zákaznického účtu. URL: /customer/send-new-password
view.phtml Vstupní stránka do zákaznického účtu se seznamem realizovaných objednávek zákazníkem. URL: /customer
watched.phtml Stránka se seznamem sledovaných produktů prostřednictvím funkce Hlídací pes (více zde). URL: /customer/watched

/Error

Složka se stránkami chybových hlášek.

Soubor Popis
404.phtml Stránka zobrazující se po zadání nefunkční URL adresy. 
500.phtml Stránka zobrazující se po chybě v systému.

/forms

Složka různých formulářů, které se vkládají do šablon, komponent nebo stránek.

Soubor Popis
contact-form.phtml Kontaktní formulář. Zobrazuje se v marketingové sekci (marketing.phtml), vlastním vyskakovacím okně (popup.phtml) a na stránce s kontakty (/Category/view.contacts.phtml). Více zde.
customer-registration.phtml Formulář založení zákaznického účtu. Vkládá se do stránky Vytvořit účet (/Customer/registration.phtml). Více zde.
login.phtml Formulář přihlášení do zákaznického účtu. Zobrazuje se na stránce Přihlášení (/Customer/login.phtml) nebo ve vyskakovacím okně po kliknutí na odkaz v hlavičce (/layout/bottom.phtml). Více zde.
newsletter-box.phtml Formulář pro přihlášení k odběru newsletteru zobrazující se ve Vlastním vyskakovacím okně (popup.phtml).
newsletter-form.phtml Formulář pro přihlášení k odběru newsletteru zobrazující se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml), v patičce ostatních stránek (footer.phtml) a na stránce Novinky na email (/Newsletter/homepage.phtml). Více zde.
send-new-password.phtml Formulář zaslání nového hesla na email. Vkládá se do stránky Zapomenuté heslo (/Customer/sendNewPassword.phtml). 

/layout

Složka s částmi základního rozložení grafiky.

Soubor Popis
bottom.phtml Obsahuje dialogová okna e-shopu a kód umístěný před uzavírací tag </body>.
top.phtml Obsahuje kód umístěný mezi tagy <head> a </head>.

/Manufacturer

Složka se stránkou konkrétního Výrobce. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka detailu výrobce. URL: /m/...

/News

Složka se stránkami Aktuality. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem všech aktualit. URL: /news
view.phtml Stránka s detailem aktuality, na který se lze prokliknout ze seznamu aktualit. URL: /news/...

/Newsletter

Složka se stránkami pro přihlášení k odběru Newsletteru.

Soubor Popis
delete.phtml Stránka Zrušení odběru novinek, která se zobrazí, pokud zákazník požádá o zrušení newsletteru. URL: /newsletter/delete
homepage.phtml Stránka Novinky na email, na které se zobrazují podrobné informace o odběru newsletter. URL: /newsletter

/Order

Složka se stránkami objednávkového procesu.

Soubor Popis
cart.phtml Stránka 1. Košík (více zde). URL: /cart
checkout.phtml Stránka 3. Dodací údaje (více zde). URL: /checkout
orderRecieved.phtml Stránka Objednávka přijata (více zde). URL: /order-recieved
shipment.phtml Stránka 2. Doprava a platba (více zde). URL: /shipment
shopiment-item.phtml Šablona Položka v seznamu plateb. Vkládá se do stránky shipment.phtml.

/Product

Složka se stránkou detailu Produktu. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka s detailem produktu, na který se lze prokliknout ze seznamu produktů.. URL: /p/...

/Search

Složka se stránkou výsledků Vyhledávání. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem vyhledaných produktů, kategorií, článků atd. URL: /search?phrase=...

/Sitemap

Složka se stránkou Mapa stránek. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem odkazů na všechny kategorie e-shopu. URL: /sitemap

/WhyUs

Složka se stránkou Výhody e-shopu. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka se seznamem všech výhod e-shopu. URL: /why-us
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora