Súvisiace

Spravujete ponuky produktov a článkov, ktoré nejako súvisia s daným produktom. Ide o marketingovú podporu, tzv. cross-selling, kedy sa snažíte maximalizovať objednávku tým spôsobom, že zákazníkovi ponúknete ešte ďalšie možnosti nákupu. 

Pridanie položiek

Do produktu je možné pridávať súvisiaci obsah nasledujúcimi spôsobmi. Počiatočný postup je vždy rovnaký:

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, pri ktorom chcete nastaviť súvisiaci obsah.
 3. V detaile produktu prejdite do záložky Súvisiace.

Samostatný produkt

Súvisiaci obsah sa pridá len do daného produktu.

Postup v administrácii

 1. Nachádzate sa v záložke Súvisiace v detaile produktu.
 2. Nabehnite myšou na tlačidlo + Pridať.
 3. Z vysúvacieho menu kliknite na voľbu + Pridať produkt.
 4. Vo vyskakovacom okne vyhľadajte položku, ktorú chcete nastaviť ako súvisiacu. Na príklade nižšie vidíte pridanie súvisiacich produktov.
 5. Pri konkrétnej položke kliknite na tlačidlo Pridať.

Obojstranne

Pre urýchlenie práce máte možnosť pridať súvisiaci produkt obojstranne. Tzn. v danom produkte a tiež v produkte, ktorý pridávate (produkt A bude mať súvisiaci produkt B; a produkt B bude mať zase súvisiaci produkt A).

Funkcia je dostupná v moduloch:

Postup v administrácii

 1. Nachádzate sa v záložke Súvisiace v detaile produktu.
 2. V detaile položky nabehnite myšou na tlačidlo + Pridať.
 3. Z vysúvacieho menu kliknite na voľbu + Obojstranne.
 4. Vo vyskakovacom okne vyhľadajte položku, pre ktorú chcete vykonať obojstranné pridanie. Na príklade nižšie vidíte pridanie súvisiacich produktov.
 5. Pri konkrétnej položke kliknite na tlačidlo Pridať.

Prepojiť všetko

Pre urýchlenie práce máte možnosť pridať vzájomnú väzbu medzi všetkými aktuálne pridanými položkami. V prípade 3 produktov A, B a C vzniknú nasledujúce vzájomné väzby:

 • Produkt A bude mať súvisiace produkty B a C.
 • Produkt B bude mať súvisiace produkty A a C.
 • Produkt C bude mať súvisiace produkty A a B.

Za okamih tak vytvoríte súvisiaci obsah pri všetkých produktoch naraz. 

Funkcia je dostupná v moduloch:

V konkrétnom module kliknite na tlačidlo Prepojiť všetko.

Odobranie položiek

Odstránením položky zo súvisiacich nedôjde k ich zmazaniu. Zruší sa len väzba na daný produkt. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, pri ktorom chcete nastaviť súvisiaci obsah.
 3. V detaile prejdite do záložky Súvisiace.
 4. Vyberte oddiel, ktorý chcete upravovať.
 5. Na konci riadku položky, ktorú si prajete odobrať, kliknite na ikonu pre odobranie.

Hromadné úpravy

Tieto úpravy je možné vykonávať tiež hromadne. Viac o hromadných úpravách nájdete tu.

Import údajov

Štítky je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Súvisiace produkty

Ponuka produktov, ktoré odporúčate prikúpiť k danému produktu.

Napr. k cestnému bicyklu je súvisiacim produktom prilba. Na e-shope sa štandardne zobrazujú súvisiace produkty v slideri v detaile produktu.

Alternatívne produkty

Produkty ponúkané zákazníkovi ako alternatíva k danému produktu. Motivujete ho, aby dokončil objednávku aj v prípade, že daný produkt nie je pre neho vhodný.

Napr. k určitému cestnému bicyklu výrobcu A je alternatívou podobný bicykel výrobcu B.

Ponuka sa zobrazuje v detaile produktu v spodnej časti stránky.

Príslušenstvo

Príslušenstvo sú produkty, ktoré nie sú úplne samostatné, ale ktoré prináležia k danému produktu

Napr. príslušenstvo k bicyklu je stojan. 

Ponuka sa zobrazuje v detaile produktu.

Sady produktov

V e-shope je možné tiež predávať sady produktov za zvýhodnenú cenu. Súprava je v podstate samostatný produkt, ku ktorému sú priradené iné produkty ako jeho súčasti.

Jednotlivé produkty zo sady ale nie sú brané ako samostatné položky v košíku. Preto je možné z košíka vždy pridať alebo odstrániť iba celú sadu. Rovnako úprava objednaného množstva sa vždy viaže na celú sadu, nie je možné upravovať počty napr. iba jedného produktu obsiahnutého v sade.

Do systémov tretích strán sa exportuje tiež len hlavný produkt, nie jednotlivé produkty v súprave.

Do sady nie je možné pridávať:

 • Produkt, ktorý má aktívne množstvo, alebo konfiguráciu.

Prechod na nové sady produktov

Nové sady produktov sú dostupné v Upgates systéme od verzie 30. Všetky sady vytvorené pred touto verziou systému využívali iba jednoduchú väzbu medzi produktmi v sade. Z tohto dôvodu sa u nich môžu po prechode na nové sady produktov vyskytnúť chyby. V administrácii je preto k dispozícii možnosť prepnutia medzi novými a starými typmi sád.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Rozšírené.
 2. V časti Nové sady produktov zaškrtnite hodnotu Áno.
 3. Uložte.
 4. Pre kontrolu, či doterajšie sady obsahujú nejaké chyby, prejdite do sekcie Produkty / Sady.
 5. V prípade výskytu chýb u sád postupujte podľa inštrukcií nižšie. Viac tu.

Nastavenia sady v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, u ktorého chcete nastaviť sadu.
 3. V detaile prejdite do záložky Súvisiaci, oddiel Sada.
 4. Kliknite na tlačidlo + Pridať.
 5. Vo vyskakovacom okne vyberte produkt, ktorý bude súčasťou sady. Kliknite u neho na tlačidlo Pridať.

  V prípade produktu s variantmi zvoľte konkrétny variant, ktorý bude súčasťou produktu.
 6. Opakujte postup pre pridanie všetkých položiek, ktoré budú súčasťou sady.
 7. Pri každom produkte v sade je možné nastaviť množstvo daného produktu, ktoré je súčasťou sady. V poli Množstvo zadajte potrebnú hodnotu.

  Napr. sada obsahuje dva produkty: produkt A s nastaveným množstvom 1 ks, a produkt B s nastaveným množstvom 2 ks. Dve sady teda budú obsahovať 2 ks produktu A a 4 ks produktu B.
 8. Uložte.

Cenotvorba sady produktov

Cenu sady produktov je potrebné vždy zadať ručne, neprebieha automatický výpočet na základe cien jednotlivých súčastí sady ani podľa iných pravidiel. Cenu zadáte bežným spôsobom na záložke Popis v oddiele Ceny, viac tu.

Pri sade produktov sa nastavuje iba jedno DPH, nie je možné nastaviť rozdielne DPH pre jednotlivé produkty v sade. Tento spôsob je správny z účtovného hľadiska.

Skladové zásoby pri sade

Stav zásob v detaile sady udáva, koľko sád je možné zakúpiť vzhľadom na skladové zásoby jednotlivých súčastí sady. Tento stav zásob pri sade nie je možné ručne upravovať.

Keď niektorý z produktov v sade nemá zadané skladové zásoby, potom ho systém považuje za produkt s neobmedzeným skladom. Celkový počet dostupných sád sa v takom prípade vypočíta podľa skladových zásob ostatných produktov v sade.

Pokiaľ žiadny z produktov v sade nemá zadané skladové zásoby, potom má samotná sada z pohľadu systému neobmedzené skladové zásoby.

Vytvorením objednávky sa odpočítajú kusy z jednotlivých produktov v sade a prepočíta sa znovu celkový počet dostupných sád.

Dostupnosť sady je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

 • Ručne: pokiaľ produkty v sade nevyužívajú automatiku Dostupnosť podľa stavu zásob (viac tu), potom si je možné dostupnosť v sade nastaviť ručným spôsobom.
 • Automaticky: pokiaľ produkty v sade využívajú automatiku Dostupnosť podľa stavu zásob, potom sa podľa nej vyhodnotí aj dostupnosť celej sady.

U sád sa tiež vyhodnocujú ďalšie automatické akcie, ktoré sa bežne používajú pri produktoch:

 • Pri aktívnej automatike Akcia pri zmene stavu zásob sa bude akcia vyhodnocovať podľa počtu kusov v sade.
 • V prípade nedostatku produktov na sklade sa zobrazí automaticky upozornenie v sekcii Produkty / Sklad pod limitom.
 • Obmedzenie objednania sa pri sade vyhodnocuje pri vložení do košíka.

Hmotnosť sady

Pri produkte s nastavenou sadou sa vypočítava celková hmotnosť ako súčet hmotností jednotlivých produktov v sade + hmotnosť zadaná v sade. Predpokladá sa, že celá sada môže mať navyše dodatočný obal a pod., ktorý navýši celkovú hmotnosť.

Ohľadom nastavenia hmotnosti produktu sa dozviete viac tu.

Zobrazenie sady na e-shope

Pri produkte s nastavenou sadou sa v jeho detaile zobrazia jednotlivé položky, ktoré patria do sady. Zároveň sa zobrazí finančná úspora pri zakúpení sady, oproti samostatnému zakúpeniu všetkých produktov v sade.

V košíku sa zobrazuje iba samotný produkt s nastavenou sadou, nie produkty obsiahnuté v sade.

Zobrazenie sady v objednávke

V administrácii e-shopu sa v objednávke zobrazuje sada vrátane všetkých produktov, ktoré obsahuje. Produkty zo sady sú označené v názve textom V sade a nemajú uvedenú svoju cenu, pretože tá je iba pri hlavnom produkte sady.

Zobrazenie sady vo faktúre

Faktúra obsahuje na rozdiel od detailu objednávky iba samotný produkt, ktorý má nastavenú sadu. Neobsahuje produkty, ktoré sú v sade priradené.

Obmedzenie pri produkte s vytvorenou sadou

V detaile produktu so sadou nie je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

 • varianty,
 • metráž,
 • pridať sadu do sady,
 • pridať sadu ako darček,
 • pridať sadu ako doplnok na nákup.

Naopak je možné pri produkte so sadou nastaviť konfigurácie.

Pokiaľ má produkt v sade odškrtnutú možnosť Možno vložiť do košíka (viac tu), aj napriek tomu je možné sadu zakúpiť. Je to z dôvodu, keď by produkt nemalo byť zámerne možné kúpiť samostatne, ale iba v rámci sady produktov.

Obmedzenie pri produkte v sade

Produkty v sade nemôžu mať nastavené nasledujúce možnosti:

 • konfiguráciu,
 • metráž,
 • vlastnú sadu,
 • produkt v sade, ktorý má varianty, musí mať určený variant (výber pri pridaní do sady).

Chyby pri sadách produktov

Pri sade produktov môže dôjsť k rôznym chybovým stavom, najmä pri skôr vytvorených typoch sád. Prehľad všetkých sád vrátane chýb je k dispozícii v administrácii e-shopu, sekcia Produkty / Sady.

V stĺpci Chyba sa môže vyskytovať niektoré alebo kombinácie nasledujúcich upozornení:

 • Produkty v sade s nesprávnym nastavením jazykov: produkt s nastavenou sadou je aktívny v iných jazykoch ako jednotlivé produkty obsiahnuté v sade.
  Napr. produkt so sadou má povolené zobrazenie v jazykoch CZ a SK. V sade sú zahrnuté dva produkty: produkt A so zobrazením v jazykoch CZ a SK, zatiaľ čo druhý produkt B má povolené zobrazenie iba v CZ jazyku. Preto je u neho potrebné povoliť aj zobrazenie v SK jazyku.
 • Sada s variantmi: pri produkte s nastavenou sadou nie je možné používať varianty. Preto je potrebné všetky existujúce varianty odstrániť.
 • Produkt v sade bez vybranej varianty: produkt obsahuje varianty, ale do sady bol tento produkt pridaný bez výberu jeho konkrétnej varianty. Je potrebné pridať produkt do sady a počas tohto kroku vybrať konkrétny variant produktu, ktorý bude v sade použitý.
 • Sada v sade: produkt s nastavenou sadou je pridaný v tomto produkte ako súčasť jeho sady. U daného produktu je potrebné odstrániť jeho sadu, alebo tento produkt samotný odobrať zo sady. Produkt so sadou nie je možné pridať do iného produktu ako súčasť sady.
 • Sada ako doplnok: ako doplnok je pridaný produkt s nastavenou sadou. Tento produkt je potrebné odstrániť z doplnkov, pretože produkty so sadou nemôžu byť priradené ako doplnok.
 • Sada ako darček: ako darček je pridaný produkt s nastavenou sadou. Tento produkt je potrebné odstrániť z darčekov, pretože produkty so sadou nemôžu byť priradené ako darček.
 • Produkty v sade s metrážou: sada nemôže obsahovať produkt s nastavenou metrážou. Je potrebné tento produkt odstrániť zo sady, alebo u neho odobrať metráž.

Doplnky nákupu

Ide o marketingový nástroj, ktorý umožňuje k produktu pridať ďalšie produkty alebo služby. Tieto doplnky neovplyvnia cenu hlavného produktu. Sú brané ako samostatné položky v objednávke, faktúre, exportoch atď.

Pokiaľ má produkt varianty, potom je možné pridať ako doplnok nákupu len jeden z jeho variantov.

Povinný doplnok

Nie je možné produkt zakúpiť bez daného doplnku. Zobrazujú sa v košíku a v detaile produktu. Zákazník si ich musí zakúpiť. Je potrebné zaškrtnúť pole Povinné, inak pôjde o doplnok nepovinný, viď ďalej.

Zobrazenie v košíku

Zobrazenie v detaile produktu

Nepovinný doplnok

Zobrazuje sa ako doplnková ponuka v košíku s možnosťou zatrhnúť vybrané. Napr. predĺžená záruka, poistenie, platená montáž atď. Tu si zákazník vyberie, či ho chce prikúpiť alebo nie.

Táto funkcia je k dispozícii až od verzie 3.4 modulu Designer. Viac o prechode na najnovšiu verziu Dizajnéra.

Darčeky a bonusy

Motivujte zákazníkov ku kúpe tým, že im k produktom ponúknete darček alebo iný bonus. Upgates ponúka 3 možnosti, ktoré môžete využiť:

 • Darček: zákazník dostane k zakúpenému produktu darček. Môžete im dať na výber dokonca z niekoľkých možností. Viac tu.
 • Produkt zadarmo: pri kúpe nastaveného počtu kusov produktu dostane zákazník ďalší kus(y) zadarmo. Viac tu.
 • Produkt so zľavou: pri kúpe nastaveného počtu kusov produktu dostane zákazník zľavu na ďalší kus(y) produktu. Viac tu.

Darček je vždy spojený s produktom, nie s objednávkou ako takou. Darček s objednávkou je možné nastaviť pomocou služieb externých partnerov. Ich aktuálne ponuky nájdete tu.

Darček k produktu

Motivujte zákazníkov ku kúpe tým, že im k produktom ponúknete darček zadarmo. Môžete im dať na výber dokonca z niekoľkých možností.

Darček sa vždy viaže na produkt, nie objednávku ako takú.

Preklady textov

Pri prekladoch pre darčeky a bonusy je možné využívať v prekladoch dynamických zástupcov, ktorí slúžia iba pre tieto špecifické typy produktov. O úpravách prekladov si môžete prečítať viac tu.

{quantityToAdd} - obsahuje počet produktov, ktoré je potrebné zakúpiť pre splnenie podmienok na získanie darčeka/bonusu.

{quantityToGet} - obsahuje počet darčekov/bonusov, ktoré zákazník obdrží zakúpením stanoveného počtu produktov.

{percentNumber} - výška percenta zľavy, nastavená pri bonuse produkt so zľavou.

Darček

Zákazník dostane nastavený darček, prípadne si môže vybrať jeden z niekoľkých dostupných darčekov.

Legislatívne podmienky

Mali by ste myslieť tiež na účtovnícku stránku veci z pohľadu odvodu DPH. Darček k produktu sa na faktúre zobrazí ako samostatná položka s hodnotou 0 Kč. Dar, z ktorého sa neplatí DPH musí mať na sebe logo spoločnosti a musí byť v hodnote do 500 Kč. Tyto podmínky platí pro ČR.

Pokiaľ produkt, ktorý je dávaný ako dar jednu z týchto podmienok nespĺňa, mal by prevádzkovateľ e-shopu vystaviť darovaciu zmluvu s informáciou o hodnote darovaného produktu. Túto darovaciu zmluvu následne odovzdá príslušnému finančnému úradu.

Nastavenia v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, u ktorého chcete nastaviť súvisiaci obsah.
 3. V detaile prejdite do záložky Súvisiaci, oddiel Darčeky a bonusy.
 4. V poli Typ zvoľte možnosť Darček.
 5. V poli Výpočet si vyberte spôsob, podľa ktorého sa bude vyhodnocovať získanie darčeka:
  • za fixný počet objednaných produktov: nastavíte si počet produktov, ktoré musí zákazník zakúpiť na získanie zadaného počtu darčekov.

   Napr. za 1 zakúpený produkt získa zákazník 1 darček.
   Ak zákazník zakúpi 1 alebo viac kusov daného produktu, potom získa vždy iba 1 darček.

  • za násobky počtu objednaných produktov: nastavíte si násobky produktov, ktoré si musí zákazník zakúpiť, aby dostal zadaný počet darčekov. Pri násobkoch potom získava ďalšie darčeky.

   Napr. za každé 2 zakúpené produkty získa zákazník 1 darček.
   Pri zakúpení 2 ks produktu teda zákazník dostane 1 darček strong>, zakúpením 4 ks produktu obdrží 2 ks darčeka atď.

 6. Zadajte počty kusov, ktoré musí zákazník zakúpiť a koľko za tento počet kusov získa darčekov.
 7. Kliknite na tlačidlo + Pridať a vyberte produkt, ktorý bude slúžiť ako darček.
 8. Pokiaľ si zvolíte ako darček produkt s variantami, potom si vyberte konkrétny variant. Zároveň sa sprístupní pole Typ s možnosťami, ako sa bude vyberať variant pre darček:
  • Najvyššie naskladnený variant: ako darček sa vloží variant s aktuálne najvyššou skladovou zásobou zo všetkých variant daného produktu.
  • Náhodne naskladnený variant: vyberie sa náhodne jedna z dostupných variant, ktoré je možné zakúpiť.
  • Variant: ako darček sa bude vkladať pôvodne vybraný variant.
 9. Uložte.

Obmedzenia súvisiace s darčekmi

Ako darček nie je možné pridať produkt, ktorý má niektorú alebo kombináciu nasledujúcich vlastností:

 • Produkt je typu sada.
 • Produkt má konfiguráciu.
 • Produkt má metráž.

Zobrazenie na e-shope

Pri produkte je ponúkaný darček bez možnosti výberu.

Pri produkte je ponúkaný výber z možností darčekov.

Pridanie štítku

O súvisiacom darčeku k produktu informuje štítok + Darček. Automaticky sa zobrazí v zozname a detaile produktu na e-shope. Viac tu.

Zobrazenie na faktúre

Na vygenerovanej faktúre v e-shope sa darček zobrazí ako samostatná položka s nulovou cenou.

Priložením darčeka k predávanému produktu je preto potrebné splniť legislatívne podmienky, spomenuté vyššie.

Export pre porovnávače

Do Heureky sa darček posiela vždy, pokiaľ je vyplnený. Toto je možné zakázať vo vlastnom poli gift_yn_heureka.

Pre Zbozi.cz je nutné darček zvlášť definovať vo vlastnom poli free_gift_text_zbozi_cz.

Viac o preddefinovaných poliach v nápovede tu.

Produkt zadarmo

Zákazník dostane k zakúpenému počtu produktov navyše ďalší produkt(y) zadarmo.

Nastavenia v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, u ktorého chcete nastaviť súvisiaci obsah.
 3. V detaile prejdite do záložky Súvisiaci, oddiel Darčeky a bonusy.
 4. V poli Typ zvoľte možnosť Produkt zadarmo.
 5. V poli Výpočet si vyberte spôsob, podľa ktorého sa bude vyhodnocovať získanie produktu zadarmo:
  • za fixný počet objednaných produktov: nastavíte si počet produktov, ktoré musí zákazník zakúpiť na získanie zadaného počtu produktov zadarmo.

   Napr. za 1 zakúpený produkt získa zákazník 1 produkt zadarmo. Ak zákazník zakúpi 1 alebo viac kusov daného produktu, potom získa vždy iba 1 produkt zadarmo.

  • za násobky počtu objednaných produktov: nastavíte si násobky produktov, ktoré si musí zákazník zakúpiť, aby dostal zadaný počet produktov zadarmo. Pri násobkoch potom získava ďalšie produkty zadarmo.

   Napr. za každé 2 zakúpené produkty získa zákazník 1 produkt zadarmo. Pri zakúpení 2 ks produktu teda zákazník dostane 1 produkt zadarmo, zakúpením 4 ks produktu dostane 2 produkty zadarmo atď.

 6. Zadajte počty kusov, ktoré musí zákazník zakúpiť a koľko za tento počet kusov získa produktov zadarmo.
 7. Uložte.

V prípade nastavenia možnosti Produkt zadarmo na produkt s variantmi  získa zákazník zadarmo rovnaký variant produktu, aký si zakúpil.

Napr. máte nastavené po zakúpení 2 ks položiek získania 1 ks zadarmo. Zákazník si zakúpi 2 vankúšiky vo variante modrá farba. K nim teda získa zadarmo 1 vankúšik vo variante modrá farba.

Obmedzenia súvisiace s produktmi zadarmo

Ako produkt zadarmo nie je možné pridať produkt, ktorý má niektorú alebo kombináciu nasledujúcich vlastností:

 • Produkt je typu sada.
 • Produkt má konfiguráciu.
 • Produkt má metráž.
 • Produkt má nastavené doplnky na nákup.

Zobrazenie na e-shope

V detaile produktu sa zobrazuje upozornenie na možnosť získania produktu zadarmo.

Na grafických šablónach verzie 3.9 a staršej sa pri produkte zadarmo nebude zhodovať celková cena v riadku daného produktu (neprejaví sa tu úspora za produkt zadarmo) s celkovou cenou košíka (tu je už zohľadnená úspora za produkt zadarmo). Plná funkčnosť produktu zadarmo je iba na grafických šablónach verzie 4.0 a vyššej.

Pridanie štítku

O súvisiacom produkte zadarmo informuje štítok X + Y (počet produktov na zakúpenie a získaných zadarmo, napr. 2 + 1). Automaticky sa zobrazí v zozname a detaile produktu na e-shope. Viac tu.

Zobrazenie na faktúre

Na vygenerovanej faktúre je produkt zadarmo vypísaný v názve s dodatkom "- zadarmo", pričom jeho cena je uvedená ako záporná v plnej výške.

Produkt so zľavou

Zákazník dostane k zakúpenému počtu produktov možnosť prikúpiť ďalší stanovený počet daného produktu s určitou zľavou.

Nastavenia v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, u ktorého chcete nastaviť súvisiaci obsah.
 3. V detaile prejdite do záložky Súvisiaci, oddiel Darčeky a bonusy.
 4. V poli Typ zvoľte možnosť Produkt so zľavou.
 5. V poli Výpočet si vyberte spôsob, podľa ktorého sa bude vyhodnocovať získanie zľavy na ďalší produkt(y):
  • za fixný počet objednaných produktov: nastavíte si počet produktov, ktoré musí zákazník zakúpiť na získanie možnosti prikúpiť si zadaný počet produktov so zľavou.

   Napr. za 1 zakúpený produkt získa zákazník možnosť prikúpenia 1 produktu s 50% zľavou. Pokiaľ zákazník zakúpi 1 alebo viac kusov daného produktu, potom získa vždy možnosť prikúpiť si iba 1 produkt s 50% zľavou.

  • za násobky počtu objednaných produktov: nastavíte si násobky produktov, ktoré si musí zákazník zakúpiť, aby dostal možnosti prikúpiť si zadaný počet produktov so zľavou.

   Napr. za každé 2 zakúpené produkty získa zákazník možnosť prikúpiť si 1 produkt s 50% zľavou. Pri zakúpení 2 ks produktu teda zákazník dostane možnosť prikúpiť si 1 produkt s 50% zľavou, zakúpením 4 ks produktu dostane možnosť prikúpiť si 2 produkty s 50% zľavou atď.

 6. Zadajte počty kusov, ktoré musí zákazník zakúpiť (1. pole), aby si mohol prikúpiť stanovený počet kusov produktu (2. pole) a s akou zľavou (3. pole).
 7. Uložte.

Obmedzenia súvisiace s produktom so zľavou

Ako produkt so zľavou nie je možné nastaviť produkt, ktorý má niektorú alebo kombináciu nasledujúcich vlastností:

 • Produkt je typu sada.
 • Produkt má konfiguráciu.
 • Produkt má metráž.
 • Produkt má nastavené doplnky na nákup.

Zobrazení na e-shopu

V detaile produktu sa zobrazuje upozornenie na možnosť zakúpenia ďalšieho produktu s určitou zľavou.

Na grafických šablónach verzie 3.9 a staršej sa pri produkte so zľavou nebude zhodovať celková cena v riadku daného produktu (neprejaví sa tu úspora za produkt so zľavou) s celkovou cenou košíka (tu je už zohľadnená úspora za produkt so zľavou). Plná funkčnosť produktu so zľavou je iba na grafických šablónach verzie 4.0 a vyššej.

Pridanie štítku

O súvisiacom produkte so zľavou informuje štítok X+Y za Z% (počet produktov na zakúpenie a získaných s určitou zľavou, napr. 2+1 za 50%). Automaticky sa zobrazí v zozname a detaile produktu na e-shope. Viac tu.

Zobrazenie na faktúre

Na vygenerovanej faktúre je produkt so zľavou vypísaný v názve s dodatkom "- Zľava xx%". Jeho jednotková cena je znížená o túto zľavu a celková cena je určená počtom kusov, na ktoré sa uplatní zľava.

Súvisiace články

Do detailu produktu je možné pridať tiež súvisiace články. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora