Preklad a premenovanie

Hlavnou funkciou textových polí je preklad alebo premenovanie existujúcich fráz na e-shope. Pomocou filtra nájdete hľadanú frázu a pomocou ikony ceruzky si ju premenujete alebo preložíte. S ďalšími jazykovými mutáciami sa vám pridávajú ďalšie pole pre preklad.

Contact-menu

U našej šablóny Clear sa môžete stretnúť s horným contact-menu, ktoré môže smerovať napr. Na Obchodné podmienky, kontakty atď. - pre doplnenie odkazov a premenovanie slúži práve Textová pole.

V textových poliach ( Obsah / Textové polia) si pomocou filtra vyhľadáte hľadanú frázu contact-menu.

Pomocou ikony si otvoríte okno pre editáciu

Miesto znaku # doplníte relatívnej odkaz na danú stránku napr. / Obchodne-podmienky a contact-menu premenujete napr. Na Obchodné podmienky.

Výsledok:

Diskusia