Tomáš Gálik (Chameleoon, co-founder): zrýchľujeme e-shopom expedíciu balíkov a eliminujeme riziko chýb

Chameleoon už veľká časť klientov Upgates dobre pozná. Aj preto sme tento doplnok, ktorý obchodníkom uľahčuje expedíciu zásielok, zaradili medzi naše prvé overené doplnky. Zalistovanie nového Chameleoonu bolo ideálnou príležitosťou porozprávať sa so spoluzakladateľom Chameleoonu Tomášom Gálikom.

Povedzte nám na úvod, v čom Chameleoon uľahčí e-shopom ich fungovanie?

Chameleoon umožňuje e-shopom zjednodušiť a zefektívniť proces expedície a prípravy balíkov pre kuriérov tým, že automatizuje vytváranie objednávok a tlač expedičných štítkov. Tento prístup zrýchľuje celý proces, minimalizuje možnosť chýb pri expedícii, čo vedie k zníženiu nákladov spojených s vrátením tovaru a reklamáciami.

Aké sú jeho výhody oproti konkurencii?

Kľúčovými výhodami aplikácie Chameleoon oproti konkurencii sú jednoduchosť v nastavení a používaní, prehľadnosť, vlastné expedičné rozhranie, široká variabilita kuriérov a možnosť expedície pre viacero e-shopov z jedného účtu, čím zjednodušuje a zefektivňuje logistické procesy.

Máte spočítané, koľko času dokážete e-shopom ušetriť?

Miera úspory času s Chameleoon sa mení podľa konkrétnych potrieb a nastavení e-shopu. Prináša výrazné až radikálne zrýchlenie procesov. Okrem zjednodušenia expedície, Chameleoon znižuje aj počet chýb pri odosielaní, čím obmedzuje nutnosť riešenia nesprávne poslaného tovaru, vrátení a doposielania zabudnutých položiek. Celková úspora času teda zahŕňa nielen priamu expedíciu, ale aj zníženie času vynaloženého na riešenie súvisiacich problémov. Zlepšenie efektivity expedície je garantované.

Zameriavate sa predovšetkým na Slovensko. Máte ale čo ponúknuť aj českým e-shopom?

Chameleoon ponúka rovnocenné služby aj českým zákazníkom. Máme integrovaných všetkých významných kuriérov v Česku a na Slovensku. Umožňujeme e-shopom aj expedíciu zásielok do iných krajín, ako sú Poľsko, Rumunsko, Rakúsko, Maďarsko a mnohé ďalšie, v celom svete. Toto rozšírenie ponuky znamená, že českí aj slovenskí obchodníci môžu využívať Chameleoon pre svoju medzinárodnú expanziu a poskytovať tak svoje služby širšiemu okruhu zákazníkov.

Novo si klienti Upgates môžu aktivovať novú verziu doplnku Chameleoon. Čo všetko to prináša?

Aktiváciou doplnku Chameleoon v Upgates prichádza hlavne zjednodušenie celého inštalačného procesu a lepšie prepojenie týchto dvoch systémov, čo by malo klientom uľahčiť prácu hlavne tým, že nemusia nastavenie systému v našej aplikácii vykonávať manuálne.

Aké máte plány do budúcnosti?

V krátkej budúcnosti plánujeme rozšíriť ponuku zahraničných kuriérov pre klientov, ktorí sa chcú expandovať mimo Slovenska a Čiech. Pre väčšie prevádzky pracujeme na

 rozšírení možností správy užívateľov, sledovania ich práce a implementácii rôznych automatizačných prvkov. Ďalej chceme zaviesť nové funkcie, ktoré umožnia našim zákazníkom užšiu spoluprácu s fulfillmentovými skladmi a ďalšími logistickými partnermi.

Ďalší článok
Libor Krejčí (Affiliate Manager, Affial): dokážeme e-shopu dodať kvalitných publisherov a mnoho objednávok