Top ponuky

Top ponuky sa zobrazujú na marektingovo atraktívnych miestach na hlavnej stránke alebo na stránkach s produktmi.

Sú zobrazené formou sliderov (viac tu), ktoré šetria priestor na stránke a pritom vás relatívne neobmedzujú v počte zobrazených položiek (viď nastavenie podľa nápovede tu).

Pokiaľ nemá Top ponuka žiadny obsah modul sa na e-shope zákazníkom vôbec nezobrazí. 

Typy ponúk

Systém štandardne zobrazuje tieto typy špeciálnych ponúk:

 • Odporúčané produkty (viac tu)
 • Produkty s priradeným Štítkom. Štítky je možné editovať v nastavení. Viac tu.
  • Akcia 
  • Novinky
  • Výpredaj 
  • Vlastné
 • Najpredávanejšie (viac tu).

Zmena vzhľadu

Grafiku top ponuky na hlavnej stránke upravíte v module Dizajnér podľa univerzálneho postupu v nasledujúcich nápovedách

 1. V menu zvoľte sekciu Grafika / Dizajnér.
 2. Kliknite na záložku Rozšírené a zvoľte Hlavná stránka.
 3. Zvoľte komponent Top ponuka / Rozloženie.

Odporúčané produkty

Cieľom modulu je podpora predaja. Zákazníkom odporučíte produkty, ktoré máte nakúpené na sklade alebo je po nich dopyt.

Sú zobrazené formou slideru, ktorý šetrí priestor na stránke a pritom vás relatívne neobmedzuje v počte nastavených položiek. Viac tu.

Pridanie odporúčaného produktu

Odporúčané produkty môžete vložiť buď do kategórií alebo na hlavnú stránku. Typ kategórie musí byť v tomto prípade nastavený na Stránka s produktmi. V opačnom prípade sa oddiel Odporúčané nezobrazí.

Pridanie na hlavnú stránku

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty.
 2. Prejdite do oddielu Odporúčané.
 3. Kliknite na tlačidlo +Nový.
 4. Vyberte produkty, ktoré chcete odporučiť a kliknite pri nich na tlačidlo Pridať.
 5. Uložte.

Dole na stránke si potom môžete zvoliť, či chcete zobrazovať sekciu na hlavnej stránke av košíku.

Pridanie do kategórie

Podobným spôsobom je možné nastaviť odporúčané produkty v konkrétnych kategóriách.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte kategóriu, ktorú chcete upraviť alebo vytvorte kategóriu novú. Viac tu.
 3. Uistite sa, že kategória má nastavený Typ kategórie Stránka s produktmi. Pole sa nachádza v oddiele Hlavné.
 4. Prejdite do oddielu Odporúčané.
 5. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 6. Vyberte produkty, ktoré chcete odporučiť a kliknite pri nich na tlačidlo Pridať.
 7. Uložte vykonané zmeny.

Odstránenie odporúčaného produktu

Podľa univerzálneho postupu v nápovede tu.

Zobrazenie na e-shope

Hlavná stránka

Na e-shope sa zobrazujú odporúčané produkty na prvom mieste, pred ostatnými top ponukami. 

Kategórie s produktmi

Vo východiskovom nastavení sa odporúčané produkty zobrazujú nad zoznamom produktov v kategórii. 

Najpredávanejšie produkty

Cieľom zoznamu najpredávanejších produktov je podpora predaja. Niektorí zákazníci pri výbere produktov uprednostňujú produkty, ktoré sú všeobecne predávanejšie. Je tu menšie riziko, že sa pri rozhodovaní spletú.

Produkty je možné pridať:

 • Na hlavnú stránku,
 • do kategórie.

Prehľad produktov podľa počtu predajov si môžete prehliadnuť v administrácii v sekcii Štatistiky / Produkty.

Najpredávanejšie na celom e-shope

Najpredávanejšie produkty sa zobrazujú ako posledná top ponuka v poradí.

Počet najpredávanejších produktov zobrazených v slideri môžete upraviť v administrácii e-shopu. Viac tu.

Zobrazenie v administrácii

V administrácii prejdite do sekcie Produkty / Najpredávanejšie.

Deaktivácia modulu

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Hlavná stránka (prípadne iná kategória).
 2. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 3. Zaškrtnite / odškrtnite pole Najpredávanejšie.
 4. Uložte zmeny.

Najpredávanejšie v kategórii

Systém umožňuje vloženie zoznamu najpredávanejších produktov do konkrétnej kategórie. Následne sa budú zobrazovať najpredávanejšie produkty z tejto kategórie.

 1. V administrácii zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte konkrétnu kategóriu.
 3. Prejdite do oddielu Najpredávanejšie.
 4. Zoznam najpredávanejších je možné upraviť pomocou fiktívneho predaja (viď nižšie).
 5. Pre zobrazenie / skrytie modulu využite pole Zobraziť na e-shope.
 6. Vykonané zmeny uložte.

Fiktívny predaj (úprava poradia)

Najpredávanejšie produkty sa radia podľa reálneho počtu predaných položiek. Toto poradie môžete ručne ovplyvniť pomocou fiktívnych predajov. Tým sa umelo navýši počet reálnych predajov a daný produkt sa posunie na vyššie priečky v zozname najpredávanejších.

 1. V tabuľke najpredávanejších produktov vidíte Reálny predaj jednotlivých produktov prostredníctvom e-shopu.
 2. Do stĺpca Fiktívny predaj vložte počet, o ktorý sa reálny predaj zvýši.
 3. Počet v stĺpci Celkom je súčtom predchádzajúcich hodnôt. Podľa toho sa radia produkty v zozname najpredávanejších.
 4. Hodnota zapísaná do poľa sa po sekunde automaticky uloží.

Predaje variantov produktov

Údaje o predaji jednotlivých variantov si zobrazíte kliknutím na ikonku na konci riadku daného produktu. Potom sa otvorí vyskakovacie okno s detailnými informáciami o variantoch.

Aktualizácia predajov

Aktualizácia predajov prebieha automaticky vždy raz denne po polnoci (z dôvodu výpočtovej náročnosti). Pokiaľ chcete zistiť aktuálny stav už teraz, je potrebné manuálne kliknúť na odkaz  Aktualizovať tabuľku, nachádzajúci sa pod tabuľkou najpredávanejších.

Export Najpredávanejšie produkty (CSV)

Zoznam najpredávanejších produktov je možné exportovať vo formáte CSV.

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Produkty / Najpredávanejšie.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Export.
 3. Vygeneruje sa CSV súbor na stiahnutie.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora