Tvorba grafiky

Konfigurácia grafiky

Ako vytvoriť rýchlo a zadarmo dizajn e-shopu tak, aby čo najlepšie vyhovovala vašim individuálnym požiadavkám a pritom to nebola žiadna šablóna ? Vďaka modulu designer ponúka Upgates širokú škálu možností, ako tento grafický úlohu elegantne vyriešiť. Nie je k tomu potrebné vedieť programovať, kódovať ani byť grafikom. podľa vlastného citu a skúseností si zvolíte vhodné konfigurácia komponentov , farebný štýl a rozloženie e-shopu.

Úpravy v kóde

Väčšinu grafických úprav urobíte v administrácii pomocou modulu designer. Editor kódu vám navyše umožní pridať vlastné CSS štýly, prípadne upraviť premenné v LESS (napr. Rozšírenú farebnosť a iné grafické prvky). pre tých náročnejších úpravy je potrebné kontaktovať technickú podporu, ktorá vám povolí prístup do rozšírených nastavení editora kódu.

Grafika na kľúč?

Ak nemáte čas grafiku v module designer nastavovať sami, prácu za vás urobia odborníci. ponuku prác a objednávky nájdete na inzertnom portále Marketplace.