Update systému verzia 27.1

Detail objednávky

Pre rýchlejšiu orientáciu v údajoch zákazníka bolo upravené úvodné zobrazenie detailu objednávky.

Vkladanie formátovaného textu

Vkladanie textu vrátane formátovania je v textovom editore predvolene povolené.

Editačné ikony

Ikony sú teraz na rovnakom riadku.

Administrácia v tablete

Hromadné úpravy a posúvanie položiek je teraz možné vykonávať okamžite. Nie je potrebné aktivovať funkcie cez Viac...

Grafy v štatistike

Teraz sa používajú stĺpcové grafy.

Presun z detailu objednávky

V detaile objednávky sa teraz nachádzajú tlačidlá pre funkcie Uložiť a späť a Uložiť a ďalej.

Ďalšie úpravy

  • Úpravy štatistík na domovskej stránke s prehľadom v administrácii.
  • Možnosť kopírovania názvu obrázka v zoznamoch obrázkov.
  • A ďalšie drobné úpravy, ktoré sa priebežne vykonávajú na základe lístkov od zákazníkov e-shopu.
Ďalší článok
Aktualizácie systému verzia 27