Užívatelia

Správa užívateľov administrácie, ich užívateľských údajov a rolí.

Užívateľské role

  • Definovanie užívateľských rolí s právami na zobrazenie a úpravu konkrétnych častí administrácie.
  • Majiteľ projektu (užívateľ, ktorý projekt založil) má automaticky povolená všetky administrátorská práva.
  • Role administrátora môže spravovať akýkoľvek obsah administrácie až na peňaženku a prehľadu faktúr, ktoré sú určené iba majiteľovi projektu.
  • Užívateľ si svoje vlastné údaje môže upravovať v administrátorskom účte.