Poznámku do spodnej časti faktúry môžete vložiť priamo v konkrétnom obchodným prípade. Textové pole pre vloženie poznámky nájdete v

Obchod / Obchodné prípady / Úprava Obchodného prípadu / Vlastné pole

Přidání poznámky do faktury v obchodním případu

Diskusia