V prípade videa na Youtube, ktoré chcete vložiť do textu (popis produktu, článok pod.) Kliknete na tlačidlo Zdieľať, ktoré sa nachádza pod videom. Ako zdroj zdieľanie odkazov si následne vyberiete HTML - tlačidlo < >.

Tlačidlo zdieľať a výber HTML zdroja

Dostanete sa tak k zdrojovému kódu videa v HTML. Tento si skopírujete.

HTML kód videa

Kód iframu videá si skopírujete a vložíte cez editáciu HTML do textového editora WYSIWYG. V kóde môžete zároveň zmeniť šírku a výšku iframe (rámčeka s videom) skrze zadanie hodnôt width = "xxx" a height = "xxx" vo formáte celého čísla vyjadrujúceho šírku a výšku rámčeka v pixeloch.

Vloženie HTML kódu videa do textového editora v administrácii e-shopu