Všeobecné obchodné podmienky pre eshop. Čo všetko by mali obsahovať?

Tvorbu obchodných podmienok pre eshop si bude užívať len málokto. Každý internetový obchod však tento dokument musí na svojich stránkach mať. Nie je sa ale čoho báť. Stačí si dať pozor, aby obchodné podmienky obsahovali niekoľko nutných údajov. 

Obchodné podmienky pre internetový obchod majú klienti e-shopového riešenia Upgates automaticky k dispozícii. Stačí si ich len jednoducho upraviť podľa nášho návodu nižšie v tomto článku.

Vzorové obchodné podmienky pre eshop

Čo musia obsahovať obchodné podmienky každého e-shopu

Najskôr všeobecne. Čo by mali obsahovať obchodné podmienky každého e-shopu?

 • Identifikácia subjektu: v obchodných podmienkach nesmie chýbať jednoznačná identifikácia toho, kto je predávajúci. Údaje akými sú názov firmy, či meno, adresa a IČO, sú nutnosťou. 
 • Vysvetlenie pojmu kupujúci: ďalej je potrebné uviesť, kto je kupujúci. Predovšetkým potom to, či predávate spotrebiteľom, alebo podnikajúcim osobám. 
 • Podrobnosti k uzatvoreniu zmluvy: konkrétne je potrebné určiť okamih, kedy dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 • Možné spôsoby platby: v obchodných podmienkach by mali byť vypísané spôsoby platby, ktoré ako e-shop ponúkate. Najčastejšie pôjde o platbu kartou, na dobierku, bankovým prevodom, alebo napríklad v hotovosti v predajni
 • Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy: ďalšia sekcia sa musí venovať podmienkam pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákon udáva lehotu 14 dní. Existujú však výnimky, ktoré e-shop nemá povinnosť prijať. Detailom ohľadom odstúpenia od kúpnej zmluvy sme sa venovali v samostatnom článku.
 • Podmienky reklamácie: obchodné podmienky musia obsahovať tiež možnosti reklamácie, rovnako ako lehoty a špecifikácie, kto platí náklady spojené s vrátením tovaru.
 • Informácie k ochrane osobných údajov: ide o štandardné informácie, ktoré definujú ako nakladáte s osobnými údajmi.
 • Informácie o riešení mimosúdnych sporov

Ako vyplniť obchodné podmienky od Upgates

Univerzálne obchodné podmienky máte v Upgates k dispozícii ihneď po založení e-shopu. Stačí v nich len doplniť vynechané miesta údajmi o vás a špecifikáciách vášho podnikania.

 1. V úvode stačí len doplniť základné údaje, ktoré identifikujú vaše podnikanie. Ide predovšetkým o kontaktné informácie meno, sídlo a IČO. U právnických osôb aj podrobnosti o zápise v obchodnom registri. 
 2. V bode 1.1. zopakujte identifikačné údaje a nezabudnite ani na doplnenie adresy svojho e-shopu.
 3. Ďalšie prispôsobenie obchodných podmienok je potrebné urobiť v bode 2.5. Ide o informáciu, ako dlho chcete zhromažďovať údaje neaktívnych zákazníkov.
 4. V bode 3.5 potom doslovne uveďte pomenovanie tlačidla, ktoré používate pre dokončenie objednávky. V prípade Upgates ide vo východiskovom nastavení o text: “Objednávka zaväzujúca k platbe”
 5. Pozornosť zamerajte tiež na bod 4.1. Tu by ste totiž mali špecifikovať spôsoby úhrady, ktoré za svoje objednávky prijímate. Najčastejšie využijete tieto možnosti: 
  • Dobierka: v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • Platba kartou: bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (doplňte poskytovateľa platobnej brány)
  • Prevodom: bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č (doplňte číslo účtu)., vedený u spoločnosti (doplňte názov banky) (ďalej len „účet predávajúceho“)
  • V hotovosti na pobočke/v sklade/v predajni: v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese (doplňte adresu)
 6. Ďalšou zastávkou bude bod 4.4. Tu musíte definovať, po akú dlhú dobu budete zákazníkovi pri platbe prevodom rezervovať tovar. Nie každý totiž objednávku prevodom vždy zaplatí. Preto je potrebné prostredníctvom obchodných podmienok oznámiť, ako dlho ste ochotní zákazníkovi tovar rezervovať. 
 7. Časť číslo 5 sa venuje odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Hneď v druhom odseku doplňte emailovú a prípadne tiež poštovú adresu, na ktorú môžu zákazníci posielať formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 8. Svoju emailovú adresu doplňte tiež do sekcie 8.3., ktorá sa zaoberá sťažnosťami.
 9. V úplne poslednej sekcii 12.5. potom doplňte svoje kontaktné údaje, teda adresu, email a telefón.

Nakoniec už stačí len pridať miesto a deň spísania obchodných podmienok.

Môžem si obchodné podmienky vytvoriť sám?

Nejaké obchodné podmienky už ste asi niekedy videli, takže sami dobre viete, že ide o dokument plný zložitých viet a právnických obratov. Ponúka sa teda otázka, či je vôbec možné pustiť sa do tvorby všeobecných obchodných podmienok na vlastné tričko. 

Predstava, že by ste si obchodné podmienky napísali od nuly, je asi zcestná. Našťastie ale nie je problém stiahnuť si z internetu vzor obchodných podmienok, ktorý stačí doplniť informáciami k vášmu e-shopu. Istotu ale budete mať len v prípade, kedy vám obchodné podmienky aspoň skontroluje odborník. Zvlášť v prípade, kedy je vaše podnikanie špecifické a napríklad podlieha nejakému kontrolnému orgánu. Toto by mohol byť prípad napríklad predaja liečiv. 

Obchodné podmienky posielajte v prílohe emailu k objednávke

Aktuálne platná legislatíva dáva predajcovi povinnosť zaslať zákazníkovi pri objednávke platné obchodné podmienky tak, aby si ich mohol stiahnuť offline. Toto opatrenie má zaistiť, aby zákazník poznal znenie obchodných podmienok v dobe nákupu. VOP zverejnené na e-shope totiž môže prevádzkovateľ internetového obchodu kedykoľvek zmeniť. 

Ďalší článok
Ako prepojiť Google Ads s Upgates a nastaviť prvé reklamy?