Nastavte si vyskakovacie okno, ktoré sa zobrazí vašim zákazníkom, keď si prejdú na vaše stránky.

Možno prednastaviť, aby sa toto okno zobrazilo len v určitom termíne, na všetkých stránkach alebo len na hlavnej stránke. Nastavte interval opakovania, kedy sa danému zákazníkovi vyskakovacie okno znova zobrazí.

Určte obsah, aký sa bude v okne zobrazovať. Máte na výber: