Google: Reklamy v Nákupech - využite naplno ich potenciál

Úspešná kampaň v nákupoch Google nie je žiadna veda, ak využijete niekoľko základných pravidiel a vyvarujete sa najbežnejších chýb. Ak vykonávate audit PPC účtu svojho e-shopu, väčšinou narážate na tie isté problémy alebo príležitosti na zlepšenie. V tomto článku sa dozviete, ako vyriešiť niektoré z týchto bežných problémov a využiť potenciál vašich reklamných kampaní v nákupe Google na maximum.

Prvá vec, ktorú by ste si mali uvedomiť, je to, že sa reklamy v nákupe Google od bežných PPC kampaní vo vyhľadávaní líšia. Neobsahujú totiž žiadne kľúčové slová, ale iba produkty, pričom každý produkt funguje ako kľúčové slovo v rozšírenej zhode.

V nákupy Google sú dva hlavné spôsoby optimalizácie kampaní. Prvým z nich je samotný feed, ktorý je motorom celej kampane. Zdrojový feed musíte neustále aktualizovať, tak aby vždy obsahoval aktuálne dáta a ceny, a bol v súlade s podmienkami Google Ads. Druhým aspektom, ktorý môžete optimalizovať, je cena za kliknutie.

Pomocou optimalizácie ceny za kliknutie dokážete najrýchlejšie získať nových zákazníkov e-shopu, keďže spolu so správnou štruktúrou kampaní v nákupe Google má obrovský vplyv na vaše predajné výsledky.

Správne štruktúrovanie kampaní v nákupe Google

Základom optimalizácia kampaní v nákupe Google je správna štruktúra. Mali by ste ich preto rozdeliť do logických segmentov, aby ste každý z nich mohli optimalizovať zvlášť.

Nastavenie kampaní

Rozdeľte produkty vášho internetového obchodu do rôznych kampaní, ktoré vám pomôžu lepšie spravovať rozpočty a umožní vám pomocou úpravy cien za kliknutie lepšie riadiť celý reklamný účet. Môžete napríklad vytvoriť vianočné alebo veľkonočné kampane pre sezónne produkty e-shopu a v priebehu sezóny im zvýšiť ponúkanú cenu za kliknutie. Mimo sezónu môžete cenu zase znížiť, alebo kampaň vypnúť.

Môžete tiež vytvoriť kampane a pomocou vylučujúcich kľúčových slov filtrovať vyhľadávacie dotazy. Každé z kampaní potom môžete upravovať rozpočet zvlášť podľa potreby.

Nastavenie reklamných skupín

Ak nepoužívate službu DoubleClick alebo nemáte príliš veľký sortiment, napríklad viac ako 30 tisíc produktov, reklamné skupiny môžete ignorovať, pretože môžu optimalizáciu príliš komplikovať. Začnite s jednou reklamnú zostavou na kampaň a sledujte, ako funguje. V prípade potreby môžete kampaň rozdeliť do reklamných zostáv neskôr.

Rozdelenie výrobkov do skupín

Pomocou rozdelenie produktov do skupín dosiahnete podrobnejšie segmentácie, čo využijete pri optimalizácii cien za kliknutie. Mali by ste však nájsť správnu rovnováhu medzi nákladmi a výsledným efektom. Spravovať väčšieho množstva skupín je samozrejme pracnejšie a tiež drahšie.

Nastavenie vylučujúcich kľúčových slov

Vylučujúce kľúčové slová sú kľúčom k rýchlej optimalizácii kampaní. Preto pridajte už od začiatku svojej obvyklej zoznamy vylučujúcich kľúčových slov (napr. "Zadarmo"), pretože tým zvýšite efektivitu kampane. Nákupy Google, ako už z názvu vyplýva, sa všeobecne používajú na nakupovanie, takže sa zamerajte hlavne na vylúčenie kľúčových slov, ktoré sú s nakupovaním v rozpore.

Nastavenie najvýhodnejšie ceny za kliknutie

Nákupy Google môžu byť jednou z najziskovejších súčasťou vášho účtu Google Ads. CPC (cena za kliknutie) tu býva lacnejšie ako u štandardných reklám vo vyhľadávaní a konverzný pomery sú vyššie. Ponúknite správnu cenu za kliknutie a uvidíte, ako váš zisk porastie. Tu je návod ako na to:

Základná cena za kliknutie

Nastavte svoju základnú ponuku ceny za kliknutie čo najnižšie, ale tak aby ste kvôli rozpočtu nestrácali podiely zobrazenia.

Modifikátory ponúk

Ďalej použite modifikátory ponúk u publik, skupín produktov, a ďalších segmentov kampane, aby ste zvýšili svoj podiel zobrazení v aukcii. Ale len tam, kde je to dôležité. Napríklad ak zistíte, že v niektorú dennú dobu alebo deň v týždni sa miera konverzie zvyšuje, zvýšte v túto dobu aj svoje ponuky ceny za kliknutie.

Oddeľte dôležité produkty

Vytvorte samostatné kampane pre sezónne produkty, pre ktoré budete chcieť meniť rozpočet v priebehu roka, alebo pre dôležité produkty, ktorým sa potrebujete venovať prioritne.

Pridajte kampaň s veľmi nízkymi ponukami na kľúčové slová v rozšírenej voľnej zhode, aby ste dokázali zachytiť aj produkty, ktoré sa nezobrazujú vo vašej hlavnej kampani.

Úspešná kampaň v nákupoch Google nie je žiadna veda, ak využijete niekoľko základných pravidiel a vyvarujete sa najbežnejších chýb. Ak vykonávate audit PPC účtu svojho e-shopu, väčšinou narážate na tie isté problémy alebo príležitosti na zlepšenie. V tomto článku sa dozviete, ako vyriešiť niektoré z týchto bežných problémov a využiť potenciál vašich reklamných kampaní v nákupe Google na maximum.

Prvá vec, ktorú by ste si mali uvedomiť, je to, že sa reklamy v nákupe Google od bežných PPC kampaní vo vyhľadávaní líšia. Neobsahujú totiž žiadne kľúčové slová, ale iba produkty, pričom každý produkt funguje ako kľúčové slovo v rozšírenej zhode.

V nákupy Google sú dva hlavné spôsoby optimalizácie kampaní. Prvým z nich je samotný feed, ktorý je motorom celej kampane. Zdrojový feed musíte neustále aktualizovať, tak aby vždy obsahoval aktuálne dáta a ceny, a bol v súlade s podmienkami Google Ads. Druhým aspektom, ktorý môžete optimalizovať, je cena za kliknutie.

Pomocou optimalizácie ceny za kliknutie dokážete najrýchlejšie získať nových zákazníkov e-shopu, keďže spolu so správnou štruktúrou kampaní v nákupe Google má obrovský vplyv na vaše predajné výsledky.

Správne štruktúrovanie kampaní v nákupe Google

Základom optimalizácia kampaní v nákupe Google je správna štruktúra. Mali by ste ich preto rozdeliť do logických segmentov, aby ste každý z nich mohli optimalizovať zvlášť.

Nastavenie kampaní

Rozdeľte produkty vášho internetového obchodu do rôznych kampaní, ktoré vám pomôžu lepšie spravovať rozpočty a umožní vám pomocou úpravy cien za kliknutie lepšie riadiť celý reklamný účet. Môžete napríklad vytvoriť vianočné alebo veľkonočné kampane pre sezónne produkty e-shopu a v priebehu sezóny im zvýšiť ponúkanú cenu za kliknutie. Mimo sezónu môžete cenu zase znížiť, alebo kampaň vypnúť.

Môžete tiež vytvoriť kampane a pomocou vylučujúcich kľúčových slov filtrovať vyhľadávacie dotazy. Každé z kampaní potom môžete upravovať rozpočet zvlášť podľa potreby.

Nastavenie reklamných skupín

Ak nepoužívate službu DoubleClick alebo nemáte príliš veľký sortiment, napríklad viac ako 30 tisíc produktov, reklamné skupiny môžete ignorovať, pretože môžu optimalizáciu príliš komplikovať. Začnite s jednou reklamnú zostavou na kampaň a sledujte, ako funguje. V prípade potreby môžete kampaň rozdeliť do reklamných zostáv neskôr.

Rozdelenie výrobkov do skupín

Pomocou rozdelenie produktov do skupín dosiahnete podrobnejšie segmentácie, čo využijete pri optimalizácii cien za kliknutie. Mali by ste však nájsť správnu rovnováhu medzi nákladmi a výsledným efektom. Spravovať väčšieho množstva skupín je samozrejme pracnejšie a tiež drahšie.

Nastavenie vylučujúcich kľúčových slov

Vylučujúce kľúčové slová sú kľúčom k rýchlej optimalizácii kampaní. Preto pridajte už od začiatku svojej obvyklej zoznamy vylučujúcich kľúčových slov (napr. "Zadarmo"), pretože tým zvýšite efektivitu kampane. Nákupy Google, ako už z názvu vyplýva, sa všeobecne používajú na nakupovanie, takže sa zamerajte hlavne na vylúčenie kľúčových slov, ktoré sú s nakupovaním v rozpore.

Nastavenie najvýhodnejšie ceny za kliknutie

Nákupy Google môžu byť jednou z najziskovejších súčasťou vášho účtu Google Ads. CPC (cena za kliknutie) tu býva lacnejšie ako u štandardných reklám vo vyhľadávaní a konverzný pomery sú vyššie. Ponúknite správnu cenu za kliknutie a uvidíte, ako váš zisk porastie. Tu je návod ako na to:

Základná cena za kliknutie

Nastavte svoju základnú ponuku ceny za kliknutie čo najnižšie, ale tak aby ste kvôli rozpočtu nestrácali podiely zobrazenia.

Modifikátory ponúk

Ďalej použite modifikátory ponúk u publik, skupín produktov, a ďalších segmentov kampane, aby ste zvýšili svoj podiel zobrazení v aukcii. Ale len tam, kde je to dôležité. Napríklad ak zistíte, že v niektorú dennú dobu alebo deň v týždni sa miera konverzie zvyšuje, zvýšte v túto dobu aj svoje ponuky ceny za kliknutie.

Oddeľte dôležité produkty

Vytvorte samostatné kampane pre sezónne produkty, pre ktoré budete chcieť meniť rozpočet v priebehu roka, alebo pre dôležité produkty, ktorým sa potrebujete venovať prioritne.

Pridajte kampaň s veľmi nízkymi ponukami na kľúčové slová v rozšírenej voľnej zhode, aby ste dokázali zachytiť aj produkty, ktoré sa nezobrazujú vo vašej hlavnej kampani.

Článek připravila digitální agentura PPC Profits, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítísprávu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Ďalší článok
Vyvarujte sa najčastejším chybám v PPC