Webhooky

Webhooky umožňujú zasielanie informácií o nejakej udalosti, ktorá v systéme nastane. Napr. vytvorenie alebo editácia objednávky. Systém pri každej z týchto udalostí pošle HTTP požiadavku na URL adresu nastavenú vo webhooku.

URL adresa nastavená vo webhooku sa volá ako POST požiadavka, v tele požiadavky je JSON, ktorého obsahom je zoznam identifikátorov entít zo systému (napr. objednávok). Bližší popis je pri každom type webhooku. Súčasťou tela požiadavky je tiež názov e-shopu v Upgates.

Každý webhook vytvorený v systéme je viazaný na užívateľa API, ktorý ho vytvoril. Pokiaľ tento užívateľ nemá práva napr. na endpoint objednávok, nepôjde mu vytvoriť ani webhook na udalosti spojené s objednávkami. Rovnako to funguje aj pre iné typy webhookov. Pokiaľ užívateľ má webhook vytvorený a sú mu zmenené oprávnenia, webhook sa deaktivuje.

POST požiadavka na URL adresu nastavenú vo webhooku bude očakávať odpoveď 200 OK alebo 204 No Content. Timeout je nastavený na jednu sekundu. Tzn. vo vybavení požiadavky na strane servera volaného webhookom by sa nemali údaje priamo spracovávať. Len si údaje uložiť a vrátiť príslušný stavový kód. Pokiaľ toto nie je splnené a nepodarí sa URL adresu počas 12-tich hodín ani raz zavolať so správnou odpoveďou, webhook sa deaktivuje.

Správa webhookov

Správa webhookov (vytvorenie, editácia, zmazanie) ide len cez API. Viac nájdete v dokumentácii k Webhook API.

Vytvorenie objednávok (Orders.create)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • creation_time (datetime) - čas vytvorenia

príklad požiadavky


Aktualizácia objednávok (Orders.update)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • orders (array) - pole objektov s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • last_update_time (datetime) - čas poslednej aktualizácie

príklad požiadavky


Vytvorenie zákazníkov (Customers.create)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • customers (array) - pole objektov so zákazníkmi
   • customer_id (int) - ID zákazníka
   • email (string) - e-mail zákazníka
   • creation_time (datetime) - čas vytvorenia

príklad požiadavky


Aktualizácia zákazníkov (Customers.update)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • customers (array) - pole objektov so zákazníkmi
   • customer_id (int) - ID zákazníka
   • email (string) - e-mail zákazníka
   • last_update_time (datetime) - čas poslednej aktualizácie

príklad požiadavky


Vytvorenie produktov (Products.create)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • products (array) - pole objektov s produktmi
   • product_id (int) - ID produktu
   • code (string) - kód produktu
   • creation_time (datetime) - čas vytvoreniaAktualizácia produktov (Products.update)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • products (array) - pole objektov s produktmi
   • product_id (int) - ID produktu
   • code (string) - kód produktu
   • last_update_time (datetime) - čas poslednej aktualizácie


Vytvorenie kategórií (Categories.create)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • categories (array) - pole objektov s kategóriami
   • category_id (int) - ID kategórie
   • code (string) - kód kategórie
   • creation_time (datetime) - čas vytvoreniaAktualizácia kategórií (Categories.update)

 • telo:

  • project_name (string) - názov e-shopu
  • categories (array) - pole objektov s kategóriami
   • category_id (int) - ID kategórie
   • code (string) - kód kategórie
   • last_update_time (datetime) - čas poslednej aktualizácie
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora