Zaokrúhľovanie

Zaokrúhľovanie cien

Systém vám umožňuje pracovať s rôznymi menami. S tým súvisí tiež nastavenie presnosti požadovanej sumy, ceny. Nasledujúcim postupom môžete upraviť zobrazovanie desatinných miest.

V prípade medzivýpočtu (napr. uplatnenie zľavy) sa nepoužíva zaokrúhlenie. To sa vzťahuje len na finálnu sumu.

Zaokrúhlenie meny sa vzťahuje na sumu, ktorú ukladáte - buď S DPH alebo BEZ DPH. Pokiaľ zobrazujete opačnú, tak sa po výpočte ceny vytvorí číslo s desatinnými miestami.

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. Kliknite na detail meny, pri ktorej chcete zmeniť zaokrúhľovanie.
 3. V poli “Zaokrúhľovať na” zvoľte požadovaný variant.
 4. Kliknite uložiť.

Zaokrúhľovanie celkovej sumy v dokumentoch

Okrem vyššie uvedeného nastavenia je možné nastaviť individuálne zaokrúhľovanie cien v dokumentoch ako napr. objednávka, faktúra a pod. Nakupovať tak zákazníci môžu s desatinnými hodnotami a konečná objednávka sa následne vytvorí so zaokrúhlením na celé eurá. 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Objednávky / Dokumenty.
 2. Vyplňte pole Celkovú sumu v EUR zaokrúhľovať.
 3. Uložte.

Zaokrúhľovanie spôsobu platby

Zaokrúhliť je možné hodnoty aj podľa spôsobu platby. V ČR je úplne bežné, že sa platby v hotovosti zaokrúhľujú na celé koruny. Keď však platíte v obchode kartou, platíte obvykle sumu s dvomi desatinnými miestami.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Objednávky / Platby.
 2. Vyberte požadovanú platbu.
 3. V oddiele Rozšírené zaškrtnite / odškrtnite pole Zaokrúhľovať dokumenty.
  1. V prípade zaškrtnutia sa pri vygenerovaných dokumentoch, ktoré budú obsahovať daný spôsob platby, bude celková suma zaokrúhľovať podľa nastavenia vyššie.
  2. V prípade odškrtnutia sa celková suma zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora