Nastavenie konverzie pre Zbozi.cz

ID prevádzkarne a tajný kľúč nastavíte v administrácii v

Nastavenie / Prepojenie / Seznam.cz

Zadanie konverzie Zbozi. sk v administrácii e-shopu UPgates

ID prevádzkárne a tajný kľúč nájdete v administrácii vášho účtu na Zbozi.cz v

Administrácia / Meranie konverzií / Standart

Tu je v prvom kroku potrebné odsúhlasiť obchodné podmienky. V druhom kroku vygenerovať ID a tajný kľúč.

Následne v poslednom kroku zapnúť meranie konverzií.

Nastavenie výdajných miest a cien dopravy

Výdajné miesta pre Zbozi.cz definujete u produktov pridaním vlastného poľa Zbozi.cz - SHOP_DEPOTS v

Nastavenie / Vlastné pole / Produkty

Informáciu o výdajnom mieste následne vypĺňate v sekcii Vlastné polia v karte úprav produktu.

Ceny dopravy Určite vložením vlastného poľa Zbozi.cz - DELIVERY_ID v

Nastavenie / Vlastné pole / Doprava

Informáciu o ID dopravy vyplníte v každej z doprav (Nastavenie / Obchod / Doprava). Viac o špecifikácii DELIVERY_ID nájdete tu. Podľa ID dopravy sa do XML feedu pre Zboží.cz importujú ceny tejto dopravy zadané v administrácii e-shopu UPgates.

Doplnenie CATEGORYTEXT podľa špecifikácie Zbozi.cz

1) Pridajte vlastné pole "Zbozi.cz - CATEGORYTEXT" v

Nastavenie / Vlastné pole / Kategórie

2) Pre kategórie vyplňte Zbozi.cz - CATEGORYTEXT v sekcii Vlastné polia podľa špecifikácia Zbozi.cz

Doplnenie rozšírené informácie Zbozi.cz - EXTRAMESSAGE

1) Pridajte vlastné pole Zbozi.cz - EXTRAMESSAGE k produktom v

Nastavenie / Vlastné pole / Produkty

2) Vyplňte doplnkové informácií produktu pre zbozi.cz v sekcii Vlastné polia v karte úprav produktu

Možno použiť tieto hodnoty (v zátvorke je zobrazený text, ktorý sa u produktu na zbozi.cz napokon zobrazí):

  • extended_warranty (Predĺžená záruka),
  • free_accessories (Príslušenstvo zdarma),
  • free_case (Puzdro zdarma),
  • free_delivery (Doprava zdarma),
  • free_gift (Darček zdarma),
  • free_installation (Montáž zadarmo),
  • free_store_pickup (Osobný odber zdarma)

Pridanie kľúčových slov do rozšíreného názvu

1) Pridajte vlastné pole Zbozi.cz - PRODUCT a Zbozi.cz - PRODUCTNAME v

Nastavenie / Vlastné pole / Produkty

Zbozi.cz - PRODUCT

Špeciálne alternatívny názov produktu pre zbozi.cz. Definuje tag PRODUCT v XML exporte. Ak nie je vyplnený, vkladá sa všeobecný názov produktu. Hlavný názov výrobku, ktorý musí zodpovedať jeho povahe. Musí obsahovať všetky potrebné údaje, aby bol výrobok pomocou názvu odlíšiteľné od iných položiek. Môže obsahovať informácie, ktoré sú špecifické pre daný obchod, napr. "... + darček zdarma". Odporúčame uvádzať v prípade že produkt nemá varianty.

Zbozi.cz - PRODUCTNAME

Špeciálne názov produktu pre zbozi.cz. Definuje tag PRODUCTNAME v XML exporte. Ak nie je vyplnený, vkladá sa všeobecný názov produktu. Presný názov produktu. Nesmie obsahovať žiadne iné informácie, ako napr. + Darček, alebo doprava zadarmo. Hodnota musí byť obsiahnutá aj v tagu PRODUCT, inak nebude braná do úvahy. Ak názvy produktov nebudú obsahovať produktové číslo, hrozí, že nedokážeme produkty správne identifikovať a teda spárovať. Odporúčame uvádzať v prípade, že produkt má varianty.

2) Pridanie vlastných polí pre zbozi.cz v sekcii Vlastné polia v karte úprav produktu