Zmena ceny príplatkové služby

V cenníku bola novo od 12. 6. 2020 zjednotená príplatková cena za Multishop s pôvodnou cenou 55€ / mesiac / doména a Multidoménovost s pôvodnou cenou 15€ / mesiac / doména. Nová jednotná cena tejto doplnkovej služby robí 29€ / mesiac / doména . V rámci tohto doplnku môžete prevádzkovať na doméne ako jazykovú mutáciu e-shopu, tak satelitný e-shop / multieshop.

Zákazníci s jazykovými mutáciami na vlastnej doméne aktivovanými do 12. 6. 2020 budú mať zachovanú pôvodnú cenu. Každá novo pridaná doména po tomto dátume už bude s novou cenou.