Změna funkčnosti a postupné zrušení Obchodních případů

Aktuálně chystáme změnu systému, která se dotkne fungování obchodních případů. Jedná se o funkci, která je historicky přítomna v našem systému a funguje paralelně se standardními objednávkami. Její funkčnost je dnes již zastaralá. Důkazem může být i fakt, že naprostá většina z vás obchodní případy nepoužívá. Proto jsme se v rámci optimalizace našeho systému a zkvalitňování správy objednávek rozhodli tuto funkci utlumit a následně zcela zrušit. Samotné Obchodní případy již nebude možné po nejbližsí aktualizaci systému zakládat a následně budou zcela smazány. Změna funkčnosti bude rozdělena do tří fází. Nemusíte se ale bát, že byste přišli o nějaká data. 

Současné fungování

Aktuálně je možné v administraci vytvořit kromě klasické objednávky také jen obchodní případ Obchodní případ (Fakticky jde o objednávku založenou v administraci bez vygenerovaného dokumentu Objednávka). Při založení obchodního případu si následně můžete vybrat, zda chcete také vytvořit dokumenty (objednávka, faktura...). Při vytvoření objednávky z veřejné části e-shopu se vytvoří automaticky obchodní případ a zároveň se založí dokument objednávka.

Obchodní případ a Objednávka mají svoji vlastní číselnou řadu. Číslo Obchodní případu je viditelné při zobrazení sloupce "Číslo o.p."

V seznamu objednávek nyní můžete mít založený Obchodní případ bez dokumentu objednávka. Zároveň jsou viditelné Objednávky založené z e-shopu, kde se automaticky založí dokument objednávka a přiřadí se číslo Obchodního případu.

Nově po aktualizaci

Při promýšlení dalších kroků jsme se přesvědčili o tom, že Obchodní případy nepoužívá drtivá většina našich zákazníků nepoužívá. Proto ji popravdě téměř nikdo nepocítí.

Jak jsme již psali v úvodu, změna proběhne ve třech fázích.

První fáze:

Tato fáze proběhne v úterý 27.6.2023.

Ke každému nově založenému Obchodní případu se bude automaticky generovat dokument objednávka. Tento dokument nebude možné smazat. Tato změna proběhne automaticky. Z vaší strany tedy nevyžadujeme žádnou akci.

Druhá fáze: 

Tato fáze proběhne během srpna 2023.

K Obchodním případům, které byly vytvořeny bez dokumentu objednávka, se tento dokument automaticky vytvoří zpětně. Číslo tohoto nově založeného dokumentu bude shodné s číslem Obchodního případu, abychom vám nenarušili současnou číselnou řadu Objednávek. Tyto nově vytvořené dokumenty nijak neovlivní vaší účetní evidenci, export objednávek nebo napojení na ERP systémy. Dokumenty je nutné zpětně založit, po aktualizace dojde ke smazání Obchodních případů a jedinou evidencí budou tyto zpětně založené dokumenty.

Nově vytvořené dokumenty Objednávka se zohlední ve statistikách Doprava a platba, Obrat, Počet objednávek, Zákazníci. Pokud tyto objednávky  ve statistikách zobrazovat nechcete, bude možné si tyto objednávky v Seznamu objednávek vyfiltrovat a změnit stav na Storno. Filtr bude zpřístupněn ve fázi dvě.

Fáze tři:

Poslední fází bude smazání všech obchodních případů. Samotné Obchodní případy nebudou možné vytvářet a k tomu dojde po nejbližší aktualizaci systému. Termín aktualizace bude upřesněn. Předběžně je aktualizace naplánována na první kvartál roku 2024. O přesném termínu aktualizace budeme dopředu informovat.

Pokud nemažete z Obchodního případu objednávky a ani nevytváříte obchodní případy ručně, tak se vás tyto změny nedotknou a z vaší strany není potřeba žádná akce.

V případě, že zakládáte Obchodní případy manuálně, již to nebude možné založit bez dokumentu objednávka. Zpětně založené dokumenty objednávky k Obchodním případům se vám zohlední ve statistikách.

Jakékoliv dotazy zašlete prosím přímo na naši technickou podporu z administrace e-shopu menu Podpora / Technická podpora / Nový dotaz.