Změna funkčnosti variant, která ovlivní přenášení stavu zásob mezi hlavním produktem a variantami

Aktuálně v Upgates dokončujeme přípravy na aktualizaci, která mimo jíné přinese například hojně poptávanou fuknci "2+1", či možnost řazení produktů podle dostupnosti. Provedené změny v našem systému si však vyžádaly změnu logiky fungování hlavního produktu a variant. Konkrétně přebírání stavu skladu. 

V následující aktualizaci dojde ke zrušení automatického doplňování stavu zásob a dostupnosti z hlavního produktu do jeho variant.

Pokud u svých produktů varianty nepoužíváte, můžete sdělení ignorovat.

Současné fungování

Když v administraci vyplníte stav zásob a dostupnost v detailu produktu, automaticky se tyto hodnoty projeví také ve všech variantách produktu.

Nově po aktualizaci

Když v administraci vyplníte stav zásob a dostupnost v detailu produktu, hodnoty musíte pro jednotlivé varianty nastavit ručně.

Ty z vás, kteří funkci automatického propisování hodnot do variant používáte, žádáme o kontrolu a případnou změnu nastavení interních procesů. Zrušení funkce může ovlivnit také importy produktů. Zajistěte tedy již nyní s předstihem, aby importy vkládaly data nejen k hlavnímu produktu, ale i jeho variantám.

Jak se na změnu připravit?

V administraci najdete nově přidané tlačítko "Přenést stav zásob a dostupnost z hlavního produktu" po jehož stisknutí dojde ke zrušení této funkce. Můžete se tak s předstihem připravit na to, že po aktualizaci již tato funkce nebude k dispozici.

Postup v administraci:

  1. Pro všechny případy si vytvořte zálohu všech produktů formou jednorázového importu
  2. Stiskněte tlačítko "Přenést stav zásob a dostupnost z hlavního produktu" a následně potvrďte zrušení funkce automatického doplňování stavu zásob a dostupnosti z hlavního produktu do jeho variant.
  3. Systém automaticky vyplní hodnoty stavu zásob a dostupnosti z hlavního produktu do všech jeho variant. Funkce dědění je tímto vypnutá.
  4. Hodnoty stavu zásob a dostupnosti můžete u variant změnit manuálně nebo importem. Import je ale potřeba upravit tak, abyste měli vyplněné hodnoty stavu zásob a dostupnosti také pro všechny varianty nikoliv jen pro hlavní produkt nebo některé jen varianty.
  5. Pomocí křížku je možné funkci automatického doplňování stavu zásob a dostupnosti z hlavního produktu opět zapnout a to manuálně zvlášť u každé varianty.
    Jakmile aktivujete tlačítko a tedy deaktivujete funkci automatického doplňování stavu zásob a dostupnosti z hlavního produktu do jeho variant, nedoporučujeme již tuto funkci pomocí křížku aktivovat zpět. Po aktualizaci dojde automaticky k situaci, která se stane po stisknutí tlačítka, křížek už ale nebude k dispozici.

Nejste si jistí, zda se vás tato situace týká?

Situace č. 1 - varianty dědí stav zásob a dostupnost z hlavního produktu, změna se vás tedy týká.

Situace č. 2 - varianty hodnoty stavu skladu a dostupnost nedědí, situace popsaná na obrázku se vás netýká.

Změnu mohou ovlivňovat také pravidelné importy a napojení na účetní nebo skladové systémy.

Pokud si nejste jistí, napište nám na naši technickou podporu z administrace e-shopu v menu Podpora / Technická podpora / Nový dotaz. Kolegové ověří, zda se vás změna týká.