Dynamickí zástupcovia

Dynamický zástupca (alebo tiež premenná) je nositeľom hodnoty, ktorá sa doplní napr. pri generovaní dokumentu, systémového e-mailu, konverzného kódu atď.Začína a končí zloženou zátvorkou. Vnútri je názov so znamienkom $ na začiatku.

Hodnota dynamického zástupcu sa preberá z konkrétneho údaja v administrácii e-shopu. Napr. sa môže jednať o hodnotu pre názov produktu a pod. Ak hodnotu zástupcu v administrácii zmeníte, začne sa nová hodnota automaticky generovať na všetkých miestach, kde je zástupca umiestnený.

Možnosti a obmedzenia

Ponuka dynamických zástupcov sa vzťahuje len k danému formulárovému poľu, nad ktorým je umiestnená. Pokiaľ zástupcu použijete na iných miestach administrácie, nebude sa jeho hodnota generovať alebo môže dôjsť k chybe.

V šablónach emailov nie sú niektoré údaje dostupné na všetkých miestach z dôvodu rýchlejšieho spracovania dát.

Príklad: Typicky sa dynamickí zástupcovia používajú v dokumentoch. Tie sa od seba líšia podľa jednotlivých údajov ako sú informácie o zákazníkovi, objednané produkty apod. Dynamickí zástupcovia sa v dokumente nahradia hodnotami uloženými v databáze e-shopu.

Pokiaľ v administrácii zmeníte hodnotu, ktorú dynamický zástupca reprezentuje, prejaví sa táto zmena automaticky na všetkých miestach, kde bol zástupca umiestnený.

Dynamických zástupcov je možné používať iba v našej administrácii. Pri externom použití nebudú naši dynamickí zástupcovia fungovať. Napr. v externom klientovi emailovej služby (Feldhost, Ecomail...) a pod.

Vloženie značky do textového poľa

Najlepší spôsob je značku pre dynamického zástupcu skopírovať nasledujúcim postupom:

  1. Na značku stačí iba kliknúť kurzorom myši, čím sa skopíruje do schránky.
  2. Následne kliknite v textovom poli do miesta, kam si prajete vložiť značku tohto dynamického zástupcu.
  3. Značku dynamického zástupcu vložíte zo schránky pomocou klávesovej skratky Ctrl + V.

Ak kopírujete značku dynamického odkazu iným spôsobom ako je popísané vyššie, dajte pozor, aby sa do textu neprenieslo aj nežiaduce formátovanie a iné znaky. Prípadne je lepšie značku zástupcu presne opísať vrátane všetkých zátvoriek.

Príklad

V nasledujúcom príklade si ukážeme, ako presne vložiť údaj o meste zákazníka do dokumentu. Obdobným spôsobom môžete pracovať s dynamickými odkazmi v rámci iných modulov administrácie.

Postup v administrácii

  1. V ponuke Zástupcovia nájdite značku dynamického zástupcu {$invoice->customer->city} pre hodnotu Mesto zákazníka. Myšou prejdete na danú značku a zobrazí sa tip s nápovedou.
  2. Značku jednoducho skopírujete a vložíte na potrebné miesto v dokumente podľa postupu vyššie.
  3. Uložte.
  4. Pri generovaní dokumentu sa namiesto tejto značky automaticky vyplní hodnota, ktorá je pre tento údaj zadaná v administrácii.

Pokročilá práca so značkami

Pomocou značiek dynamických zástupcov je možné obsah vkladať do podmienok, napríklad pri značke {!$billing_address}.

Podmienka je tu {if $billing_address} .... {/if}.

Pokiaľ budete niekedy podmienku mazať, je dôležité ju odstrániť kompletne, teda vrátane uzatváracej značky {/if}. Inak sa v dokumente objaví chyba.

Niektoré značky obsahujú pole premenných, napr. {$products}. Pre zobrazenie ich obsahu sa používajú cykly typu {foreach $products as $product} apod.

Pokročilú prácu s dynamickými značkami odporúčame technicky zdatným užívateľom, pretože pri nej môže dôjsť k chybe v spracovaní daného dokumentu/emailu. V takom prípade je potrebné vrátiť všetko do pôvodného stavu obnovením daného dokumentu/emailu (viac tu) alebo z vlastnej zálohy.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora