Dynamickí zástupcovia

Dynamický zástupca (alebo tiež premenná) je nositeľom hodnoty, ktorá sa doplní napr. pri generovaní dokumentu, systémového e-mailu, konverzného kódu atď. Začína a končí hranatou zátvorkou. Vnútri je názov so znamienkom $ na začiatku.

Hodnotu si nastavujete niekde v administrácii e-shopu. Pokiaľ hodnotu zástupcu v administrácii zmeníte, začne sa nová hodnota automaticky generovať na všetkých miestach, kde je zástupca umiestnený.

Možnosti a obmedzenia

Ponuka dynamických zástupcov sa vzťahuje len k danému formulárovému poľu, nad ktorým je umiestnená. Pokiaľ zástupcu použijete na iných miestach administrácie, nebude sa jeho hodnota generovať alebo môže dôjsť k chybe.

Príklad: Typicky sa dynamickí zástupcovia používajú v dokumentoch. Tie sa od seba líšia podľa jednotlivých údajov ako sú informácie o zákazníkovi, objednané produkty apod. Dynamickí zástupcovia sa v dokumente nahradia hodnotami uloženými v databáze e-shopu. Pokiaľ v administrácii zmeníte hodnotu, ktorú dynamický zástupca reprezentuje, prejaví sa táto zmena automaticky na všetkých miestach, kde bol zástupca umiestnený.

Vloženie značky do textového poľa

Ideálnym riešením je značku správne skopírovať. Postup je nasledujúci:

  1. Na značku stačí len kliknúť kurzorom myši, čím sa jej názov skopíruje do schránky.
  2. Následne kliknite v textovom poli do miesta, kam chcete názov značky vložiť.
  3. A vložíte obsah schránky pomocou Ctrl + V.

Pokiaľ značku kopírujete iným spôsobom, ako je popísané vyššie, dajte pozor, nech pri tom neprenesiete do textu aj nežiaduce formátovanie značky. Prípadne je značku lepšie presne opísať vrátane všetkých zátvoriek.

Príklad

V nasledujúcom príklade si ukážeme, ako presne vložiť Fakturačnú adresu prevádzkovateľa do dokumentu. Obdobným spôsobom môžete pracovať s dynamickými odkazmi v rámci iných modulov administrácie.

Postup v administrácii

  1. V ponuke Zástupcovia nájdete zástupcu pre hodnotu Mesto zákazníka. Myšou nabehnete na danú značku a zobrazí sa tip s nápovedou.
  2. Značku jednoducho skopírujete podľa postupu vyššie.
  3. Uložte zmeny.
  4. Následne sa v dokumente vyplní hodnota, ktorá je zadaná v administrácii.

Pokročilá práca so značkami

Pomocou značiek je možné obsah vkladať do podmienok, napríklad pri značke {!$billing_address}.

Podmienka je tu {if $billing_address} .... {/if} 

Pokiaľ budete niekedy podmienku mazať, je dôležité ju odstrániť kompletne, teda vrátane uzatváracej značky {/if}. Inak sa v dokumente objaví chyba.

Niektoré značky sú zobrazené v poli premenných. Napr. {$products}. Pre zobrazenie ich obsahu sa používajú cykly, napr. {foreach $products as $product}

Pokročilú prácu s dynamickými značkami odporúčame technicky zdatným užívateľom, pretože pri nej môže dôjsť k chybe. V takom prípade je potrebné vrátiť všetko do pôvodného stavu z vlastnej zálohy.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora