Zoznamy položiek

Položkami administrácie sú myslené produkty, články, kategórie. Sú zobrazené v zoznamoch formou tabuľky. Môžete s nimi robiť nasledujúce operácie.

Filtrovanie

Potrebujete v zozname položiek vyhľadať tie, ktoré obsahujú určité kľúčové slovo napr. v Názve položky? Vedľa tohto základného filtrovania umožňuje Upgates množstvo ďalších filtrov v rámci rozšíreného filtrovania.

Základné filtre

Filtrovacie pole je umiestnené v záhlaví tabuľky zoznamu položiek v stĺpci, v ktorom chcete vyhľadávať.

 1. Kliknite do poľa pod názvom stĺpca.
 2. Vpíšte vyhľadávaný výraz.
 3. Aplikujte základné filtrovanie kliknutím na ikonku filtrovať.

Použité filtre zrušíte kliknutím na tlačidlo s krížikom.

Rozšírené filtre

Nad vybranými zoznamami položiek sa navyše zobrazuje tlačidlo filtre pre ďalšie podrobné filtrovanie. 

 1. Kliknite na tlačidlo Filtre, čím sa otvorí ponuka parametrov.
 2. Nastavte požadované parametre filtra.
  Pre vyhľadanie nevyplnených (prázdnych) hodnôt vo vlastných poliach zadajte do konkrétneho poľa znaky --.
 3. Kliknite na ikonu v pravej časti obrazovky alebo v záhlaví zoznamu položiek.
 4. Po aplikácii filtrov sa ponuka opäť zbalí do pôvodného stavu.

Hľadaním v dlhom popise položky sa prehľadajú aj HTML tagy použité v tomto popise.

Informácie o aktivovaných filtroch

V prípade aktívneho Rozšíreného filtra sa nad zoznamom položiek zobrazí zoznam aktuálne aplikovaných parametrov filtra.

Reset filtrov

Zoznam položiek môžete vrátiť do východiskového stavu pomocou ikony. Zmažú sa základné aj rozšírené filtre.

Zobrazenie ceny v zozname produktov

Štandardne sa zobrazujú v zozname produktov v stĺpci Cena čiastky z východiskového cenníka a jazyka. Zobrazené ceny sú zvolené podľa toho, či je prevádzkovateľ e-shopu platcom DPH (viac tu). Pokiaľ je platcom DPH, potom je zobrazenie ďalej ovplyvnené spôsobom ukladania cien v e-shope - s alebo bez DPH (viac tu).

Napr. pokiaľ je prevádzkovateľ e-shopu platcom DPH a ukladá ceny bez DPH, potom budú v stĺpci Cena štandardne zobrazené ceny bez DPH.

Rozšírené filtre umožňujú zobrazenie cien aj z iných jazykov, cenníkov a typov cien.

Pri iných cenníkoch sa v stĺpci Cena zobrazuje čiastka iba v prípade, že je v danom cenníku zadaná cena ručným spôsobom (viac tu). Pokiaľ sa cena automaticky prepočítava z východiskového cenníka, potom sa v stĺpci Cena nezobrazí.

V nasledujúcom obrázku sa zobrazujú ceny z druhého cenníka v e-shope. Produkt v prvom riadku má cenu automaticky vypočítanú z východiskového cenníka, a preto sa v zozname produktov nezobrazuje. Produkt v druhom riadku má čiastku v cenníku zadanú ručne, a teda sa zobrazuje v zozname.

Radenie

Radenie vzostupne alebo zostupne podľa konkrétneho stĺpca prebieha kliknutím na ikonu šípky vedľa názvu stĺpca.

Po prvom kliku sa zoradia všetky položky najskôr vzostupne (od najmenšieho po najväčší) a pri druhom kliknutí zostupne. Pokiaľ by vám tento spôsob organizácie položiek dostatočne nepomohol, odporúčame použiť podrobnejšie rozšírenie filtrov nad zoznamom položiek. 

Reset radenia

Zoznam položiek môžete vrátiť do východiskového stavu pomocou ikony. Zmažú sa všetky radenia.

Nastavenie stĺpcov

Pri vybraných zoznamoch položiek je možné prispôsobiť zobrazenie ich stĺpcov aktuálnym potrebám. Informácií k jednotlivým položkám obvykle býva veľké množstvo a tie príliš špeciálne nechcete zobrazovať vždy, ale až pri konkrétnych činnostiach.

V takto nastavených stĺpcoch môžete filtrovať (viac tu) a radiť (viac tu).

Postup v administrácii

 1. Kliknite na tlačidlo Stĺpca, čím sa otvorí ponuka stĺpcov.
 2. Nastavte požadované stĺpce. Nastavenie sa aplikuje ihneď po zaškrtnutí / odškrtnutí poľa.

Akčné tlačidlá

Umožňujú prácu s jednotlivými položkami. Napr. preklik na detail, odstránenie položky atď. Vo východiskovom nastavení sa tlačidlá zobrazia len na aktívnom riadku v zozname položiek.

Výpočet tlačidiel sa môže v každom zozname položiek líšiť na základe možností systému. Nižšie je náhľad modulu produkty.

Akčné tlačidlá je možné natrvalo zobraziť v zozname položiek. Je potrebné si aktivovať stĺpec Akčné tlačidlá. Viac tu.

Farebné označenie

Niektoré riadky tabuľky položiek môžu byť farebne odlíšené. Čo ktorá farba znamená a o položke vypovedá?

 1. Archivovaná položka - Je presunutá do archívu. Napr. archívny produkt sa zobrazuje na e-shope, ale nie je možné ho vyhľadať vo vyhľadávači. Viac tu.
 2. Neaktívna položka - Je deaktivovaná a nezobrazuje sa na e-shope.
 3. Nová položka - Bude označená, dokiaľ sa neprekliknete na detail.
 4. Východisková položka - Prednastavená v systéme. Nie je možné ju zmazať.
 5. Označená položka - Je vybraná (zaškrtnutá) a pripravená pre hromadné úpravy (ponuka zobrazená pod zoznamom položiek). 
 6. Naposledy navštívené - Položka, pri ktorej ste sa naposledy preklikli na detail.

Režim úprav

V zozname položiek je možné zapnúť režim úprav, ktorý umožňuje rýchlu úpravu polí pri vybraných položkách. Tento režim je dostupný v sekciách:

 • Produkty / zoznam produktov
 • Objednávky / zoznam objednávok

Použitie režimu úprav

 1. Pre zapnutie režimu úprav kliknite na tlačidlo Režim úprav.
 2. Upravte vybrané pole položiek, pri ktorých to systém umožňuje.
 3. Pre ukončenie režimu úprav kliknite znova na tlačidlo Režim úprav.

Stránkovanie

Stránkovanie je umiestnené pod zoznamom položiek. Na zobrazenie môžete využiť nasledujúce ovládanie. Pokiaľ pracujete s príliš veľkým zoznamom položiek, odporúčame vám najskôr aplikovať filtre. Zostane vám tak v zozname len menší počet položiek, s ktorým sa dá ľahšie pracovať a rýchlejšie nájdete, čo potrebujete.

 1. Zobrazenie aktuálnej stránky v zozname. Možnosť prejsť na prvú, predchádzajúcu a nasledujúcu stránku.
 2. Zobrazenie aktuálneho počtu z celkového počtu položiek.
 3. Nastavenie počtu zobrazených položiek na stránku.

Vzhľadom k optimalizácii rýchlosti načítania administrácie nie je možné prejsť na konkrétnu stránku alebo na koniec zoznamu. V prípade práce s väčším množstvom položiek použite filtre pre zmenšenie objemu zobrazených položiek.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora