Vďaka UPgates API môžete pracovať s dátami v systéme (vkladanie, aktualizácia, čítanie, mazanie) v reálnom čase a prepojiť napr. Váš účtovný, ERP, alebo iný systém s UPgates. API spĺňa princípy RESTu.

API v2 Produkty

Dokumentácia k API produktov, zoznam a aktualizácie produktov.

API v2 Objednávky

Dokumentácia k API objednávok, vytvorenie, aktualizácia, zmazanie, zoznam objednávok, získanie zoznamu stavov objednávok a HTML objednávka.

API v2 Faktúry

Dokumentácia k API faktúr, zoznam faktúr, PDF faktúra.