Vďaka UPgates API môžete pracovať s dátami v systéme (vkladanie, aktualizácia, čítanie, mazanie) v reálnom čase a prepojiť napr. Váš účtovný, ERP, alebo iný systém s UPgates. API spĺňa princípy RESTu.