Doplnky

Vytvoriť e-shop
30 dní na skúšku zadarmo

Automatická úprava cien

Tuto službu poskytujú:

Viac o službe

Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje pravidlá zobrazovania propagačných ponúk maloobchodníkmi. Ako pôvodnú cenu musia uvádzať najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Tieto moduly zabezpečia, aby sa zobrazovala správna pôvodná cena.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.